Mödradödlighet

Skriftlig fråga till biståndsminister Gunilla Carlsson.

FN:s millenniemål består av åtta utvecklingsmål som antogs år 2000. Om sex år, 2015, ska dessa mål vara uppfyllda. Det femte målet, ”mödradödligheten ska minska med tre fjärdedelar”, är det som är allra längst ifrån att lyckas och nästan obetydliga framsteg har gjorts.

Varje år dör mer än en halv miljon kvinnor till följd av graviditet, osäker abort eller förlossning och fortfarande är komplikationer i samband med graviditeter den största dödsorsaken i världen bland 15-19-åriga flickor. I Tchad riskerar en av elva kvinnor att dö under en graviditet eller förlossning. I Sverige är risken mindre än en på 17 000.

För att minska mödradödligheten krävs att kvinnors hälsa och rättigheter prioriteras både politiskt och ekonomiskt i mycket högre utsträckning än vad som sker idag. Jag vill påstå att situationen hade sett bättre ut redan idag om det hade varit män som fött barn och riskerat att dö under en graviditet eller förlossning.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga biståndsministern:

Vilka åtgärder är biståndsministern beredd att vidta för att Sverige och EU, bland annat med hjälp av vårt biståndsarbete, ska kunna göra mer för att FN:s femte millenniemål ska vara uppfyllt till år 2015?

This entry was posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen. Bookmark the permalink.

5 Responses to Mödradödlighet

 1. z999 says:

  Det är tydligen våldtäktskulturen i Afrika som är i alla fall en av orsakerna. Den kvinnliga omskärelsen i flera Afrikanska länder bidrar också till den höga dödligheten. Biståndsarbete? Är tanken att bistå med pengar till läkarhjälp för att kompensera primitiva sedvänjor?

 2. Det finns ingen “våldtäktskultur” i Afrika. Självklart begås det våldtäkter i Afrika, liksom i Europa, men att peka ut en hel kontinent på det sättet är groteskt. Det finns överhuvudtaget inte något som kan kallas för “kulturen i Afrika”, denna stora världsdel har många mycket olika kulturer.

  Den största faran för en gravid kvinna i t.ex. Tchad är att hon tvingas till illegal abort om hon inte vill/kan/får föda barnet. Vi pratar mycket primitiva metoder som ofta leder till stora komplikationer, inkl. döden.

  Den andra stora faran är alla de kvinnor som föder i hemmet långt ute på landsbygden utan tillgång till läkare. Vid en normalförlossning går det säkert bra, men tillstöter komplikationer så kan det var livsfara även om det egentligen är en relativt enkel komplikation. Ofta har de för långt till en stad med sjukhus eller så har de helt enkelt inte råd att bekosta en sjukhusförlossning.

  Menar du att detta millenniemål ska strykas? De får skylla sig själva?

 3. z999 says:

  Och så tar vi oss en titt ut i verkligheten…
  http://www.aftonbladet.se/debatt/article48846.ab
  …långt ifrån vissas förskönade världsbild.

  “Det finns ingen “våldtäktskultur” i Afrika.”

  🙂

  “Självklart begås det våldtäkter i Afrika, liksom i Europa, men att peka ut en hel kontinent på det sättet är groteskt.”

  Och så tar vi oss en titt ut i verkligheten…
  http://www.aftonbladet.se/debatt/article48846.ab
  …långt ifrån vissas förskönade världsbild.

  “Det finns överhuvudtaget inte något som kan kallas för “kulturen i Afrika”, denna stora världsdel har många mycket olika kulturer.”

  Det finns vissa gemensamma kulturella egenheter, man kan jämföra med när man talar om västerländsk kultur.

  “Den största faran för en gravid kvinna i t.ex. Tchad är att hon tvingas till illegal abort om hon inte vill/kan/får föda barnet. Vi pratar mycket primitiva metoder som ofta leder till stora komplikationer, inkl. döden.”

  Kolla här-
  http://www.redcross.se/RKSF/sfdesign.nsf/main?openagent&layout=flernyheter&docid=7863873073BA197FC125750D002A185D&getSubject=&Arkiv=1&getYearStart=2008&getMonthStart=11&menu0=0&menu1=2

  Jag citerar från artikeln-
  Exempel på konsekvenser av könsstympning
  Underlivsskador och infektioner
  Komplikationer vid förlossning
  Frigiditet
  Smärta vid samlag

  “Den andra stora faran är alla de kvinnor som föder i hemmet långt ute på landsbygden utan tillgång till läkare. Vid en normalförlossning går det säkert bra, men tillstöter komplikationer så kan det var livsfara även om det egentligen är en relativt enkel komplikation. Ofta har de för långt till en stad med sjukhus eller så har de helt enkelt inte råd att bekosta en sjukhusförlossning.”

  Om det gick att få dom att sluta att lägga pengar på kvinnlig omskärelse samt att de slutar att se kvinnan som en avelsko bara samt beslutar att våldtäkter är olagliga. Många afrikanska länder har inte ens något eget ord för våldtäkt eftersom dom inte ser det som något onaturligt avvikande.

  “Menar du att detta millenniemål ska strykas? De får skylla sig själva?”

  Jag anser att samtliga insatser som jag sett hittils är helt felriktade.
  Om det är något genomgående bland folk i riksdagen att inte veta om våldtäktskulturen i Afrika så är mitt tips att ni ligger väldigt lågt nästa år när ni kanske får möta Sd i riksdagen.

 4. z999 says:

  När det gäller bistånd så skulle jag vara tacksam om det fanns samma möjlighet som när det gäller pensionsfonder, jag tänker på dom etiska fonderna. Det är åtskilligt som man har tvingats betala via skattsedeln till diverse krig och för att hålla kommunistregimer under armarna. Eritrea till exempel, det är väl förståss helt otänkbart att villkora bidraget för att få fram lite mer mänskliga förhållanden.

 5. z999, du gör samma sak som Sverigedemokraterna ständigt gör. Drar fram ett exempel och sedan hävdar att alla i den gruppen är likadana. Generaliseringar, som att påstå att det finns en våldtäktskultur i Afrika, med andra ord att afrikaner våldtar, är i princip alltid felaktiga. I Sverige har vi fler anmälda våldtäkter än i andra västländer, betyder det att vi har en våldtäktskultur i Sverige? Nej, knappast.

  Visst finns det ett problem med kvinnlig könsstympning i Tchad, det är ingen som förnekat det. Det kan också innebära komplikationer vid förlossningar, inget tvivel om det. Men komplikationer kan inträffa oavsett könsstympning eller inte. Att tro att det skulle vara riskfritt att föda barn om kvinnan inte är könsstympad och att det då skulle vara problemfritt att föda i en hydda utan tillgång till läkarvård är rätt naivt.

  Jag kan berätta att förmodligen hade alla mina tre barn plus min fru varit döda om vi skulle ha försökt föda under sådana omständigheter, och jag behöver nog inte berätta att min fru inte är könsstympad.

  Självklart är det inte så att vi i västvärlden med våra biståndspengar kan uppnå detta millenniemål, men vi kan hjälpa till att ta steg på vägen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.