Att skjuta budbäraren

Jag missade en intressant sak igår, det var helt enkelt för mycket annat på gång, och uppmärksammades på det först nu på förmiddagen. Ett antal skivbolag vill att “tingsrätten förbjuder Black Internet AB att tillhandahålla internettjänster till ”intrångstjänsten” (TPB) eller liknande tjänster drivna av ovanstående (Sunde, Neij och Warg)”.

Just denna fråga tog vi i Centerpartiet upp i vårt Öppenhetsprogram som antogs på stämman i Örebro för några dagar sedan:

“En viktig fråga för Centerpartiet är att inom EU slå vakt om den s.k. Mere Conduitprincipen. Den innebär att de som endast tillhandahåller infrastrukturen för överföring av innehåll inte ska kunna göras ansvariga för innehållet i den information de för över.”

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

16 Responses to Att skjuta budbäraren

 1. Tor says:

  Bra ställningstagande.
  Varför känns det så osannolikt att (fp), (kd) eller (m) skulle gå ut och betona samma sak?

  Centern är verkligen ljuspunkten i alliansen (om man bortser från FRA-lagsbehandlingen då).

 2. Det borde inte vara omöjligt att få med alliansvännerna på ett sådant ställningstagande.

 3. Konstitutionsdomstol - NU! says:

  Fast å andra sidan har det hänt att Centern ändrat sig och tagit andra beslut i Alliansregeringen än vad som beslutades på tidigare C-stämmor. Detta handlande kallas “kompromissande” men också “regeringsduglighet.” Så Öppenhetsprogrammet behöver ju inte följas – facit föreligger. Är Öppenhetsprogrammet allvarligt menat eller bara en målsättning? Tiden får utvisa.

 4. MV says:

  “Den innebär att de som endast tillhandahåller infrastrukturen för överföring av innehåll inte ska kunna göras ansvariga för innehållet i den information de för över.”

  Som jag tolkar ställningstagandet gäller det gentemot alla som tillhandahåller en infrastruktur för överföring, oavsett vilken nivå dessa befinner sig på. Internetleverantörer, söktjänster, fildelningssajter osv.

  Stämmer det överrens med din tolkning Johan?

 5. Tor says:

  Det vore bra med ett brett ställningstagande.

  Min poäng var att det är sällan dina allianskamrater tar egna initiativ eller förklarar var de står i de här frågorna. Vad jag kan se är det tex. bara centern som tydligt tar ställning i mjukvarupatentfrågan. Samma sak gällande frågor om upphovsrättens skyddstid där de andra partierna står helt svarslösa eller närmast ger sken av att vilja förlänga den. Jag vet inte om centerpartiet har någon specifik lösning, men jag känner till att du på din blogg nämnt att i varje fall skyddstiden för inspelad musik borde förkortas snarare än förlängas.

  Det är synd bara med den här dubbelheten kring Ipred och de svikna förväntningarna (även om man dom du gör kan hävda att det inte är svikna löften) i FRA-lagsdebatten som kastar en skugga över centerns politik.

 6. Tor says:

  Rättelse: [även om man som du gör menar att det inte är svikna löften] skulle det ju vara.

 7. Erik says:

  Helt rätt ställningstagande. Synd bara att det inte är så självklart att ingen ens behöver nämna det…

 8. Konstitutionsdomstol – NU (udda namn, men du har kommit rätt, Centerpartiet driver frågan om författningsdomstol i Sverige), självklart behöver man kompromissa i ett samarbete. Hur skulle det annars fungera? Jag skulle bli mycket förvånad och besviken om fp, kd eller m hävdade att de ska få genom all sin politik i vår allians.

  Jag kan redan nu säga att vi inte kommer att få genom alla våra stämmobeslut. Någon som trodde det? Då får ni väljare först ge oss över 50 % av rösterna.

  MV, det är en tolkningsfråga vad “tillhandahålla infrastruktur” innebär, men jag instämmer i din bedömning.

  Tor, det stämmer att vi tycker att skyddstiden ska kortas. Vi har inte sagt exakt hur lång vi tycker att den ska vara utan menar att det behövs en ordentlig upphovsrättsutredning.

 9. anonym says:

  Hej Johan,
  Jag tror att du blandar ihop det här med att hållas ansvarig och möjligheterna att meddela vitesförelägganden. Av skäl 45 i e-handelsdirektivet (2000/31/EG) framgår tydligt att ansvarsfriheten för internetleverantörer (mere conduit) inte påverkar möjligheten för domstolar att förelägga en internetleverantör att se till att olagheter upphör. En internetleverantör kan alltså inte drabbas av straff och skadestånd pga sådant som kunderna gör utan att han/hon känner till det, men det finns inget hinder mot att en domstol vid vite ålägger internetleverantören att ingripa och hindra fortsatt intrång. Det är till och med så att EG-rätten kräver att domstolarna kan rikta sådana förelägganden mot en internetleverantör, se artikel 8.3 i det sk infosoc-direktivet (2001/29/EG).

 10. Anonym, det du skriver stämmer. Samtidigt är det ett sluttande plan, framförallt när det inte finns någon lagakraftvunnen dom ännu.

 11. profanum_vulgus says:

  Låter ju konstigt att Ni skulle ha ett sådant ställningstagande. Den lag Ni har varit med att klubba igenom har ju av tingsrätten tolkats som att det är just det som är olagligt. Det är ju nämligen vad TPB sysslat med.
  Anser C att tingsrätten tolkat lagen fel?

 12. Nu blandar du nog ihop två olika lagar. Jag tolkar dig som att du menar IPRED med “den lag vi varit med att klubba igenom”, men IPRED har absolut ingenting att göra med TPB-målet. Det handlar om brott mot upphovsrättslagen, i den delen tror jag inte att upphovsrättslagstiftningen ändrats på många år.

 13. profanum_vulgus says:

  Linander:
  Lagen ändrades i relevanta delar 2005, 2006, 2007 och 2008. C röstade för samtliga gånger.
  Det som skett i TPB-rättegången är ju att tre personer straffats för just det du säger att C inte anser ska vara straffbart.
  Det kan ju bara innebära två saker:
  1. Du hittar på.
  2. Du anser att tingsrätten gjort fel.

 14. profanum_vulgus says:

  Varför försvann min kommentar om att upphovsrättslagen ändrades 2005, 06, 07 och 08 och att C röstade för varje gång?
  Mina kommentarer brukar ha en förmåga att försvinna från den här bloggen när de är svåra att svara på.

 15. Dina kommentarer försvinner inte, jag modererar så fort jag hinner. De som följer min blogg vet att jag släpper genom allt som inte är förtal eller förolämpningar av någon annan.

  Upphovsrättslagen har säkert ändrats som du skriver, men att det skulle vara i relevanta delar i förhållande till TPB-målet håller jag inte med om. Vill du fortsätta hävda det så får du plocka fram lagstiftningen och överbevisa mig.

  Jag är dessutom tämligen säker på att det hade blivit en rejäl diskussion på bloggar m.m. om riksdagen haft uppe några väsentliga förändringar i upphovsrättslagen till beslut. Så har inte varit fallet sedan Bodströms stora förändringar i lagen 2005. Som du förhoppningsvis vet röstade Centerpartiet mot de största delarna av Bodströms förslag.

  Jag kan också nämna att det inte är ovanligt att lagar ändras då och då. Det behöver inte vara mer dramatiskt att en hänvisning måste förändras eftersom en annan lag förändras.

  1. Jag hittar inte på.
  2. Jag har ingen uppfattning om tingsrättens dom eftersom lagstiftaren inte ska påverka domstolarnas tolkning av lagen.

 16. profanum_vulgus says:

  Man kan ju inte göra ändringar i en lag fyra år i rad och sedan säga att lagen inte följer de principer man anser sig följa.
  Om du vill se ändringarna som gjorts så är det bara att slå upp lagen
  http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19600729.HTM
  sedan välja sök på den här sidan och söka på:
  2006
  2007
  2008
  2009
  Då hittar man alla paragrafer som ändrats dessa år
  Bara 2009 beslutades om införande eller ändringar i 13 paragrafer, samtliga handlar om straffbarhet och processrätt.

  Angående punkten två så är det ganska lustigt att åberopa maktdelningsprincipen i ett land som inte har ett uns av denna princip i sin statsbyggnad. Det sitter ju representanter för lagstiftaren med och dömer för tusan! Dessutom har du inte visat några problem att ha synpunkter på domar tidigare.
  Men du kan ha synpunkter på lagen hur som helst. Tingsrätten har tolkat lagen som att den som tillhandahåller infrastrukturen för överföring begår ett brott när olaglig överföring sker. Alltså borde C anse att lagen bryter mot de PRINCIPER som C står för (eller att tingsrätten tolkat fel).

Leave a Reply

Your email address will not be published.