Vad är moderaterna rädda för?

Idag har moderaterna presenterat sitt valprogram. Jag har inte läst det ännu, sitter just nu på riksdagsgruppmöte, men har läst på diverse siter att moderaterna inte tycker att Turkiet ska komma in som medlem de kommande fem åren.

Det är osannolikt att Turkiet kommer att klara Köpenhamnskriterierna under den här perioden, men jag tycker att det är förkastligt att stänga dörren.

Kopplar man detta uttalande med Moderaternas valaffischer om vad som är bra för Sverige så blir jag orolig. Det europeiska samarbetet deltar vi inte i enbart av egoistiska skäl utan för att det är bra för Europa som helhet och för alla oss som bor här.

Genom att Irland, Grekland, Portugal m.fl. har lyft sig ekonomiskt tack vare vårt samarbete så vinner även vi på det. Europas totala tillväxt ökar. Samma sak gäller de fd öststaterna och samma sak kommer att gälla Turkiet. På sikt tjänar alla på en gemensamt ökad tillväxt.

Lägg därtill fredsaspekten. Det fungerar inte med nationalistisk egoism. Då krävs det samarbete.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

2 Responses to Vad är moderaterna rädda för?

  1. z999 says:

    Turkiet är inte en del av Europa, varken historiskt, kulturellt eller geografiskt. Det muslimska Turkiet har både i nutid och historiskt visat på bristande respekt för demokrati och mänskliga rättigheter. Vid ett inträde skulle Turkiet bli EU:s näst största land efter Tyskland och därmed få mycket stort inflytande över politik och lagstiftning i hela Europa. En skrämmande tanke.
    Det är dock inte allt. Om Lissabonföredraget (som både socialdemokraterna och moderaterna stöder) går igenom blir alla EU-länder skyldiga att stödja varandra i militära konflikter. Turkiet är beläget i en mycket instabil region och gränsar till bl.a. Irak, Iran och Syrien. Vid ett EU-medlemskap riskerar alltså unga svenskar att bli skicka till mellanöstern för att strida och dö för Turkiets militära ambitioner!
    Sist men inte minst får man inte glömma den fria rörligheten i EU. Ett turkiskt medlemskap skulle ge över 70 miljoner muslimer rätt att fritt invandra och bosätta sig i Europa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.