Sexköp av tvångsprostituerad är våldtäkt

Jag har skrivit om sexköp av tvångsprostituerad tidigare och vi har också motionerat i riksdagen för några år sedan, men nu i Örebro så tror jag att vi tog det som stämmobeslut för första gången.

Vi har formulerat det som att lagstiftningen behöver förändras så att den som uppsåtligen köper sex av en tvångsprostituerad kan dömas för våldtäkt. Men idag fick jag ett mejl från en överåklagare vid Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Stockholm med en rättspm som gör att det faktiskt kanske inte behövs lagändring trots allt.

I den här promemorian skriver Åklagarmyndigheten: “I vissa fall måste övervägas om inte de utsatta flickorna/kvinnorna utsätts för våldtäkt av sexköparna. Om det av omständigheterna klart får anses framgå att frivillighet saknas och en sexköpare måste ha insett att så är fallet och omständigheterna i övrigt är sådana att våldtäkt eller våldtäkt mot barn objektivt sett föreligger är detta en fråga som vore intressant att få prövad av domstol.”

Det har ännu inte prövats i domstol, så vi vet inte om åklagarnas bedömning delas av domstolarna. I ett fall för några år sedan dömdes en sexköpare till villkorlig dom (normalt enbart böter) med motiveringen att förhållandena hade varit sådana att han borde ha förstått att kvinnan inte sålde sex av fri vilja. Men det blev då alltså inte någon dom för våldtäkt.

Jag tror och hoppas att ett prejudicerande fall skulle vara mycket avskräckande från sexköp av en kvinna som köparen misstänker är utsatt för människohandel. Istället för ett bötesbelopp så skulle han riskera ett fängelsestraff på minst två år (lägsta straff för våldtäkt av normalgraden).

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

One Response to Sexköp av tvångsprostituerad är våldtäkt

  1. Pingback: Centerpartiet, idédebatt och hederlighet

Leave a Reply

Your email address will not be published.