Daily Archives: 27/2/2009

Inte oväntat att energisamtalen bröt samman, men ändå olyckligt

Jag tycker verkligen att det skulle vara bra med en bred uppgörelse om energipolitiken. Just energipolitiken lämpar sig ovanligt dåligt för svängningar från mandatperiod till mandatperiod, det behövs långsiktiga spelregler för att nödvändiga och önskvärda investeringar ska göras. Alliansens klimat- … Continue reading

Posted in General | 6 Comments