Daily Archives: 26/2/2009

Kårobligatoriet ska äntligen avskaffas

Efter många turer ska äntligen föreningsfriheten även gälla för studenter. Det är på tiden att kår- och nationsobligatoriet avskaffas. Från den 1 juli 2010 ska studenter liksom andra människor få välja om de vill tillhöra en förening eller inte. Självklart … Continue reading

Posted in Insändare | Leave a comment

Anföranden och repliker ang. Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område – genomförande av direktiv 2004/48/EG

Anf. 76 JOHAN LINANDER (c): Fru talman! I dag debatterar vi ett av de mest omdiskuterade lagförslagen det senaste året. Det gäller direktivet om civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område, även kallat Ipred. Direktivet antogs, som vi har hört, i april … Continue reading

Posted in Anföranden i riksdagen | 26 Comments

Nu får grekerna ge sig!

Det känns som att den grekiska åklagarmyndigheten på Rhodos gör allt för att förstöra Calle Jonssons liv. Lyckas de inte fälla honom för mordet som han frikändes för redan 2005 (de vill dock ta om hela rättegången igen) så ska … Continue reading

Posted in General | Leave a comment

Systembolaget måste radera uppgifterna

Det är helt oacceptabelt att Systembolaget lagrar uppgifter om alla våra inköp med kreditkort i tio år. Frågan är varför uppgifterna ska lagras överhuvudtaget? Jag utgår från att Datainspektionen kommer att granska hur Systembolaget lagrar uppgifter och förhoppningsvis kommer de … Continue reading

Posted in General | 9 Comments