Muntlig fråga under Riksdagens frågetimme

Nya poliser

Anf. 31 JOHAN LINANDER (c):

Fru talman! Min fråga går till justitieminister Beatrice Ask. Alliansen hade som vallöfte inför 2006 års val att vi skulle utöka antalet poliser från ca 17 000 till 20 000. Som prognosen ser ut nu kommer detta mål att uppnås under 2010. Det är alldeles utmärkt.

Det gäller dock att dessa nya poliser får en god handledning så att de blir bra poliser när de kommer ut på fältet – och att de just kommer ut så att vi får fler poliser i yttre tjänst som är nära, synliga och tillgängliga för medborgarna.

Min fråga till justitieministern är: Vad gör justitieministern för att säkerställa att de nya poliserna gör att fler människor kan känna sig trygga i samhället för att de har nära och tillgängliga poliser?

Anf. 32 Justitieminister BEATRICE ASK (m):

Fru talman! Först vill jag säga att vår målsättning att under den här perioden nå upp till 20 000 poliser ligger fast. Det är en otroligt bra ökning av antalet poliser och en grundförutsättning för att få fler poliser som är ute bland medborgarna och där saker och ting händer.

Det andra är naturligtvis att det inte räcker med ett visst antal poliser, utan man måste kunna se till att de också är i yttre tjänst. Vi hade under ett antal år en utveckling också inom polisen där allt fler drogs in i administration och inre tjänst. Nu har Rikspolisstyrelsen i linje med regeringens ambitioner en ambition och ett krav på myndigheterna att 50 procent av resursarbetstiden ska ligga i yttre tjänst. Det gör att man lägger om planeringen och inriktningen på sitt arbete.

Det tredje som naturligtvis ska sägas är att det också krävs en budget för detta. Vi har en stram budget för detta år, men vi gör också en genomlysning för att försäkra oss om att den stora satsning på poliser som vi gör ligger rätt. Sedan får vi återkomma i nästa budget för att se om det finns ytterligare saker att göra.

Anf. 33 JOHAN LINANDER (c):

Fru talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Jag har en följdfråga. Jag har varit ute och rest runt i landet och träffat poliser och andra människor. Jag tycker att alla människor ska ha möjlighet att känna den här tryggheten. Det öppnas nya polisstationer i många kommuner och även i storstädernas förorter, men det är fortfarande så att det finns ett antal kommuner som inte har en endaste polis. De människor som bor där känner givetvis att den här ökningen inte har kommit dem till del.

Min fråga är vad justitieministern avser att göra för att det ökade antalet poliser ska komma alla i hela landet till del.

Anf. 34 Justitieminister BEATRICE ASK (m):

Fru talman! Den exakta resursfördelningen är upp till varje polismyndighet att besluta om. Jag tror att det är viktigt att man låter besluten fattas så nära verkligheten som möjligt. Men alla polismyndigheter får på ett eller annat sätt del av den volymökning som kommer när det gäller antalet poliser.

Sedan är det så att i ett land som Sverige kommer det alltid att finnas delar där man känner att det finns färre poliser än vanligt. Det är inte så många fotpatrullerande poliser i Sveg heller, och på fredagskvällarna kan det vara ganska långt till närmaste polisbil.

Men en sak som vi arbetar mycket med är också att det ska gå att nå polisen. När man ringer ska man få ett svar någorlunda snabbt och någorlunda snabbt få hjälp med det som ska hanteras. Där finns det fortfarande problem, och det åtgärdar polisen successivt, men vi kommer att ställa väldigt tuffa krav på dem när det gäller tillgängligheten. Man ska nå alla medborgare i hela Sverige.

This entry was posted in Anföranden i riksdagen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.