Fick inte granska FRA

Idag utser regeringen en kommitté för uppföljning av lagen om signalspaning, som också ska vara en referensgrupp till Datainspektionen. Till alla sådana uppdrag nomineras två personer från varje parti, en man och en kvinna. Den här gången blev jag inte vald, men vår representant kommer ändå att göra ett utmärkt jobb. Det är Annie Johansson som kommer att vara med i gruppen.

Läste också att norska avdelningen av Internationella Juristkommissionen anmält Sverige till Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg med anledning av signalspaningslagens inverkan på Norge och norska medborgare.

Jag har ingenting emot en prövning av Europadomstolen, men man kan fundera på om norrmännen själva känner till hur situationen ser ut i Norge. Enligt vad vi fick fram i höstas genom Riksdagens Utredningstjänst (RUT), som tagit hjälp av Stortingets utredningstjänst, så kan signalspaning i kabel redan ske i Norge.

“Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har till uppgift att samordna och kontrollera säkerhetsskyddet. Myndighetens uppgift är förebyggande och myndigheten får inte bedriva några utredningar. Myndigheten har också till uppgift att bedriva viss övervakning av elektroniska kommunikationer i säkerhetssyfte. Sådan övervakning kan ske i kabel och även avse e-post.”

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

13 Responses to Fick inte granska FRA

 1. Mikael says:

  Ingen anser att det är konstigt om övervakning kan ske, också av elektronisk kommunikation. Att däremot staten breder sig fullständig tillgång till alla medborgares kommunikation med inga eller minst sagt tvivelaktiga mekanismer som säkerställer medborgarnas fri och rättigheter är unikt i västeuropeiska demokratier. Bilda dig gärna en ordentlig uppfattning i frågan innan du gör okunniga uttalanden.

  http://www.frendo.se/analys090111.html
  http://klamberg.blogspot.com/2009/02/ni-blev-lurade.html

  Studera också gärna utvärderingar som gjorts av värdet i linknande lagstiftning.
  http://www.reason.com/blog/show/129349.html
  Som Centerpartist skäms jag för den okunnighet som våra riksdagsledamöter visat i frågan.

 2. Erild says:

  Låt se nu..

  A infördes av B.
  A kritiseras.
  B utser sina egna att granska A.
  C vill att A prövas av D.
  B har upptäckt att C infört A.

  Kontentan:
  A kritiseras.
  B kritiseras.
  C kritiseras.

  A har således fått konsekvensen att relationerna mellan B och C har skadats. Snyggt jobbat. Men det är där man hmnar när man sätter oskyldighetspresumtionen ur spel genom att införa övervakning som inte bedöms in casu.

 3. Erik Hultin says:

  Är det inte lite skillnad på “viss övervakning…” och att koppla ihop hela den svenska internetinfrastrukturen med en statlig myndighet?

 4. Mark Klamberg says:

  En av flera anledningar till varför den svenska lagstiftningen genomförts är att det finns inget annat sätt att få operatörerna att överföra trafik till FRA. Utan lag skulle operatörerna vägra. Därför misstänker jag att NSM förvisso kan ägna sig åt signalspaning i etern som FRA tidigare gjort men utan lag verkar det osannolikt att de har tillgång till kabeltrafiken.

 5. Mark Klamberg says:

  Jag kan ju ha fel och om någon kan informera mig om att det finns sådan lagstiftning i Norge så är jag beredd att ändra mig.

 6. ConnyT says:

  Som vanligt används “det är inte bättre i andra länder” som ett argument för att massavlyssna Sveriges befolkning… :/

  Tänk om någon FRA-förespråkare kunde försöka ta debatten om själva grundfrågan istället för att alltid ducka och gömma sig och hoppas på att protesterna skall avta.

  Hmmm vad var det nu Annie sa igen på Sergels torg. Hon skulle se till att FRA-lagen inte blev verklighet… det gick väl sisådär.

 7. Mikael, vilka är mina okunniga uttalanden?

  Erild, du har missat något led och därmed blev det ologiskt.

  Erik och Mark, jag har inte påstått att Norge har signalspaning i kabel utan att de har haft en lagstiftning som tillåter det långt innan Sverige och utan att någon kritiserat eller kanske ens uppmärksammat det. Det är säkert många svenska samtal, mejl m.m. som går via Norge. Vad vet vi om vad som fångas upp i deras signalspaning? De är inte ens öppna med om det finns. Det är garanterat sekretessbelagt så att operatörerna inte får avslöja vad som “plockas ur” kablarna. Dessutom är det just vår lag som norska ICJ vill ha prövad, det kan inte vara resultatet av lagen eftersom vi ännu inte har någon signalspaning i kabel.

  Conny, jag har skrivit det tusen gånger förut, men jag gör väl det igen. Jag står för den lag som vi har röstat genom och “ursäktar” ingenting med att “andra länder också har det”. Men däremot är det viktigt att uppmärksamma vad som finns i andra länder för att få perspektiv i debatten. Eller vill du inte ha det perspektivet?

 8. Mark Klamberg says:

  Johan,
  Tack för ditt svar. Enligt fast praxis från Europadomstolen går det inte att ha hemlig lag grund för avlyssning, det måste finnas positivt lagstöd. Därför ifrågasätter jag om de norska operatörerna överför all kabelkommunikation till NSM utan att det finns offentligt tillgänglig lagstiftning som tvingar operatörerna att göra detta, motsvarande 6 kap. 19 a § LEK. Därför vore det intressant att veta vad RUT och Stortingets utredningstjänst använder för underlag till sitt svar till er. Har de tillgång till hemlig information?

 9. Säkert ingen hemlig information. Det är den lagstiftning som finns, men sedan verkar det vara oklart om eller hur den används.

  En helt annan sak angående signalspaningen. Media- och bloggbilden har varit att alla unga är motståndare till den nya signalspaningslagstiftningen. Inför Ungdomens Riksdag så har ett särskilt ungdomsutskott skrivit betänkande om signalspaningslagstiftningen och där blev det ja med röstsiffrorna 10-7. Överraskande.

 10. Niklas says:

  Johan,
  Att påstå att unga är för FRA bara för att ett “särskilt ungdomsutskott”, bestående av elever utplockade av regering/riksdag, och nästan alla för unga för att ens rösta, är riktigt oärligt. Alla opinionsundersökningar har visat på massivt motstånd mot denna massövervakning, särskilt bland unga, och särskilt bland dina partikamrater (dvs de som inte sitter på riksdagsnivå)

  Hur är det med demokratin inom centern egentligen? Har ni verkligen stöd för ert nya övervakningsstatsförespråkande inom partiet?

 11. Niklas, du läste nog lite dåligt eller så beror det på något annat. Jag har inte påstått att unga är för signalspaningslagen, däremot finns det andra som ständigt påstår att unga är motståndare. Därför var det överraskande och värt att uppmärksamma att förslaget inför Ungdomens Riksdag (som inte plockas ut av regering eller riksdag) är att säga ja.

  Det är utmärkt med demokratin inom Centerpartiet, även om det innebär snabbare beslut när man sitter i regeringen. Partiets kostnader för telefonmöten har säkert mångdubblats sedan 2006. När det gäller signalspaningen så har vi haft stämma efter första beslutet utan att medlemmarna gav riksdagsgruppen bakläxa. Frågan kommer också upp på vår stämma i maj.

 12. Johan Nilsson says:

  Well,
  När ungdomsriksdagen väl sammanträdde röstades FRA-lagen ner. Överraskande?

 13. Nej, inte alls. Jag hade varit mycket mer överraskad om det blivit tvärtom.

Leave a Reply

Your email address will not be published.