Daily Archives: 8/10/2008

Arbetsgivares regressrätt vid personskada

Hade glömt lägga ut en motion… Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om arbetsgivares regressrätt vid personskada. Motivering Personskadekommittén överlämnade i januari 2002 sitt betänkande ”Samordning och Regress – Ersättning vid personskada” … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Omoralisk syn på skatter

Jag kan inte låta bli att fundera på hur den märkliga svenska synen på skatter har uppkommit. Förmodligen beror det på den socialdemokratiska hegemonin i årtionde efter årtionde. Det har gått så långt att till och med journalisterna tycks ställa … Continue reading

Posted in General | 1 Comment