Integritetsombudsman

När jag slog på text-tv i morse så trodde jag att de skrivit fel bokstav. “S vill inrätta integritetsombudsman”. Hmmm, det borde ju stå C vill inrätta integritetsombudsman tänkte jag.

I onsdags så blev vi klar med en kortrapport med namnet “Inrätta en integritetsombudsman”. Jag kontaktade en journalist på en stor tidning. Hon hade inte tid under onsdagen och jag sa att det var okej att vänta. Igår ringde hon och jag var övertygad om att vårt förslag skulle vara med i tidningen idag. Men inte. Istället är det sossarna som i princip lagt samma förslag och journalisten på Ekot gjorde uppenbarligen en annan nyhetsvärdering.

Skillnaden mellan sossarnas förslag och vårt är att vi inte vill inrätta ytterligare en myndighet. Istället breddar vi Datainspektionens mandat och ändrar namn till Integritetsombudsmannen. Här kommer hela vår kortrapport med förslaget:

Rätten till personlig integritet

Skyddet av vår personliga integritet är av grundläggande betydelse i Centerpartiets politik och har en central plats i vår värdegrund. Rätten till personlig integritet är en av våra mänskliga rättigheter.

Som ett led i kampen mot terrorism och annan brottslighet sker intrång i vår personliga integritet allt oftare. Denna form av övervakning och registrering anses ofta ske i medborgarnas tjänst. De är ju till för att skydda vår egendom och våra liv. I en mängd andra situationer i vår vardag sker intrång i vår personliga integritet, ofta på ett mycket mer subtilt sätt. Till exempel företag som registrerar kunders beteende genom användande av kundkort, bredbandsleverantörer och sökmotorer som lagrar information om Internetanvändning, registrering vid uttag av pengar, användande av busskort, arbetsgivare som övervakar sina anställda, olika former av kameraövervakning, uppgifter hos försäkringsbolag och Apotekets brister i hantering av e-recept m.m.

Från det vi går till jobbet på morgonen till det vi går och lägger oss på kvällen registreras mängder av information om oss. Information som sammantaget kan kartlägga hela vårt levnadsmönster, bara genom ett par knapptryckningar. Den som sitter på informationen sitter också på makten.

Många personer uppger att de anser att övervakning är bra, då det kan förhindra brott och underlätta polisens arbete med att ställa gärningsmän inför rätta. Samtidigt är det många som uttrycker sin oro över ett samhälle med allt mer övervakning och registrering av oss medborgare. Hur kan vi känna oss riktigt trygga när våra privatliv riskerar att bli en handelsvara? Innebär en ökad övervakning verkligen ökad trygghet? Hur påverkar dagens alla tekniska möjligheter din rätt till privatliv och personlig integritet?

Integritetskränkningar i vardagen

Det finns många olika tillfällen när övervakning och informationsinsamling innebär ett intrång i den enskildes privatliv och innebär en kränkning av den personliga integriteten. Nedan finns några konkreta exempel

– Din hyresvärd som använder elektroniska nycklar och därigenom även lagrar information om när du kommer och går. Information som sedan kan säljas vidare till arbetsgivare eller andra företag.

– Dina privata bilder eller filmer som läggs ut på Internet utan ditt samtycke eller vetskap. Kanske en bild som tagits i en tidigare relation och aldrig var avsedd för att spridas till någon annan.

– Bilder från krogkön som när Zlatan av en händelse filmades av en övervakningskamera samtidigt som det pågick ett bråk utanför Spy Bar i Stockholm. Trots restriktioner för användningen av dessa bilder kom de sedan att användas i massmedia.

– En arbetsgivare som övervakar dig genom att i hemlighet registrera Internetloggar och telefonnummer för att kunna använda detta emot dig i andra sammanhang, exempelvis vid läckor om missförhållanden på arbetsplatsen.

Vem vänder du dig till när detta drabbar dig?


Vi ser en lucka

Det finns flera sätt att stärka skyddet av vår personliga integritet. Idag utövar till exempel Datainspektionen tillsyn över behandlingen av personuppgifter. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden som inrättades den 1 januari i år har bland annat till uppgift att utöva tillsyn över brottsbekämpande myndigheters användning av hemliga tvångsmedel.

Ingen av dessa myndigheter har dock något övergripande ansvar när det gäller att värna den enskildes integritet. Vi ser ett allvarligt grundproblem i att hoten mot vår personliga integritet kommer från ett flertal olika aktörer, såväl offentliga som privata, utan att det finns någon samlad motvikt mot dessa intrång. Vi saknar en stark offentlig aktör som kan ta ett helhetsgrepp när det gäller skyddet för den enskildes privatliv och rätten till personlig integritet.

Vårt förslag

För att råda bot på denna brist och för att tillgodose medborgarnas oro föreslår vi att det inrättas en särskild Integritetsombudsman. Ombudsmannens uppgift blir att ta emot anmälningar om integritetsintrång, granska efterlevnaden av befintlig lagstiftning och lämna synpunkter på lagförslag m.m. Inrättandet av ombudsmannen sker genom att ett utökat mandat ges till Datainspektionen som i och med den nya funktionen ändrar namn till Integritetsombudsmannen. På så sätt får vi en sammanhållen funktion och samlade krafter för att värna skyddandet av vår personliga integritet.

Den som missbrukar sin makt och kränker den enskildes rätt till skydd för sin privata sfär ska veta att det finns en stark offentlig aktör med uppgift att se till att vår personliga integritet skyddas.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

33 Responses to Integritetsombudsman

 1. Bo says:

  Ursäkta mig, men jag kan inte ta detta på allvar.
  Vilket skämt.
  Ni inför massavlyssningslagar, och så vill ni påstå att ni arbetar för den personliga integriteten.
  Har ni inget hyfs alls?

 2. Audi A3 Sportback 2.0T Quattro says:

  Vad ska ni med en integritetsombudsman i Centerpartiet om ni inte lyssnar på honom i den för integriteten och demokratin viktigaste frågan på mycket länge i Sverige, FRA-lagen?

 3. site admin says:

  Oj vad jag blev överraskad av era kommentarer…

  Idag är jag med i SvD om att jag tycker att Datainspektionens beslut angående kameraövervakning i skolorna är bra. Varför skulle det vara omöjligt för mig att vara för signalspaning i kabel men inte vilja ha kameraövervakning överallt? De som följt min blogg vet att jag har engagerat mig i mängder av integritetsfrågor. Detta kommer jag inte att sluta med även om ni tycks anse att jag borde göra det.

 4. Jo, även jag måste faktiskt stämma in i andemeningen föregående kommentarer.

  Centerpartiets trovärdigheten i integritetsfrågor är enligt mig, som medlem sedan 20 år, långt under noll. Då spelar det ingen jäkla roll att funderingarna i texten ovan är ganska vettiga…

  Journalisten du pratade med kanske gjorde samma slutsats? Av precis samma anledning som Vänsterpartiet har svårt att få media på sina småföretagar-satsningar…

 5. Bo says:

  Snacka går ju, men snacka så att det går…

  Det är viktigt vad man säger och hur man säger det, men det avgörande är hur man handlar.
  Centerpartiet uttrycker bra saker och gör det på ett bra sätt i t.ex. öppenhetsmanifestet.
  När de senare handlar så gör de fullständigt tvärt om.

  Ditt blogginlägg kan jag alltså inte klassa annat än som vilseförande och lögn.
  För att du inte ska behöva gissa vad jag menar med lögn, så är här en länk till en definition av ordet.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Lögn

 6. PiratJanne says:

  Johan,

  Jag kan visserligen inte tala för andra, men jag misstänker att deras reaktion helt enkelt är för att de anser att dina handlingar inte stämmer överrens med det du säger.

  Tzu-Kung frågade vad som kännetecknar en upphöjd. Confucius sade: Han handlar innan han talar; sedan talar han efter sina handlingars art.

 7. z999 says:

  Men ni som kritiserar, visst behövs det en integritetsombudsman? Även om det är tragiskt att det ska behövas egentligen. Sen tycker jag att centern borde framhäva lite tydligare att deras förslag har blivit snott.

 8. Audi A3 Sportback 2.0T Quattro says:

  “Oj vad jag blev överraskad av era kommentarer…”

  Om du nu vet att folket vill ha kvar sin demokrati och personliga integritet, bör inte du då som demokratisk folkvald skydda demokratin?

 9. Jag har full förståelse för de tidigare kommentarernas andemening. Och jag förstår även journalistens nyhetsvärdering, även om det nu innebar att Centerpartiet inte fick någon sändningstid för förslaget om integritetsombudsman.

  Det handlar om trovärdighet. Och Centerpartiets (och din) trovärdighet i integritetsfrågor är nu lika med noll hos mig. Oavsett om förslaget är bra eller dåligt.

  Ungefär lika hög trovärdighet som Vänsterpartiet skulle ha för en småföretagarsatsning. Det vill säga nästan parodiskt. Och jag är ändå Centerpartist sedan 20 år.

  Ps. Min förra kommentar verkar ha fastnat i något filter, igen…

 10. Bo says:

  Men ni som kritiserar, visst behövs det en integritetsombudsman? Även om det är tragiskt att det ska behövas egentligen.

  Du har antagligen beklagligtvis rätt i att en sådan behövs.
  En av orsakerna till att den behövs stavas centerpartiet. Därför väger detta förslag lätt.

  Min gissning är att den institutionen kommer att ha väldigt begränsade befogenheter.
  Om inte, torde första åtgärden vara att stänga ner samverkanspunkterna omnämnda i FRA (1.0,2.0).

  Jag har gärna fel. Om ombudsmannen instiftas och massavlyssningen stängs ner så är jag så klart både nöjd och glad i detta ärende.

 11. Mattias Horrdin says:

  För min del tycker jag att du har helt fel prioriteringar när det gäller övervakning. Jag kan acceptera att skolor och gator kameraövervakas, då detta sker i det offentliga rummet. Man har andra människor omkring sig som kan se en, kameran är bara en till.

  Att det finns en risk, oavsett hur liten, att någon läser min privata korrespondens är oacceptabelt för mig. Ska man jämföra med kameraövervakning är det snarare som att placera kameror i varje hem.

  Som centerpartist vill jag tro på de vackra ord om integritet som framförs, men jag är väl för naiv när jag trodde att någon centerpartist i riksdagen skulle vara stark nog att stå upp för dem.

 12. site admin says:

  Markus, du menar inte att du tycker att socialdemokraterna har större trovärdighet när de lägger fram ett förslag om integritetsombudsman? I så fall har du också blivit lurad av Bodström.

  Bo, kul att din länk är till bokstaven L…

  Audi, det är fortfarande lika överdrivet att hävda att signalspaning är att avskaffa demokratin.

  För övrigt har vårt förslag om integritetsombudsman ingenting med FRA att göra. Runt signalspaningen finns andra mycket starkare kontrollorgan med alldeles speciella befogenheter. Det handlar inte heller om polisens hemliga tvångsmedel, där har vi Säkerhets- och integritetsnämnden som också har andra speciella befogenheter.

  Den tänkta integritetsombudsmannens område förklarar vi i kortrapporten, det kan t.ex. handla om arbetsgivare som övervakar de anställda, felaktigt uppsatta överavakningskameror eller utan tillstånd, bilder från övervakningskameror som läcker ut, den f.d. pojkvännen som lägger ut privata bilder på nätet som är kränkande. Det är alltså en myndighet (utöver det som Datainspektionen har idag) som medborgare kan vända sig till för att få hjälp när de känner att deras personliga integritets kränks, en myndighet som har möjlighet att föra medborgarnas talan. Med andra ord som andra av våra ombudsmän jobbar.

  Ni som nu tycker att det är ett så hemskt dåligt förslag, hade ni tyckt det även om vi kommit med det före signalspaningsbeslutet? Och varför skulle vi lägga fram förslaget om vi inte vill genomföra det? Och tycker ni verkligen att integritetshoten vid sidan om myndighetsutövning är sådana bagateller att de inte behöver uppmärksammas?

 13. Ola says:

  Ja du Johan det är klart att ett parti som röstade nej till FRA-lagen har större förtroende när det gäller att kränka medborgarna med att kolla vad dom skriver i sina mail än ett parti som slåss för att införa FRA-lagen. Ja det gick så långt att en centerpartist var tvungen gråta en skvätt i talarstolen för att få igenom lagen. Så det är nog lite svårt för centern att längre prata om en integritetsombudsman och att bli trodda då.

 14. Bo says:

  Bo, kul att din länk är till bokstaven L…

  Visst är det kul. Ordet den skulle länka till är ‘Lögn’. Nu är det så att den programvara du använder för din blogg gör om bokstaven ö. Dvs den teknik du använder fixar inte detta.

 15. Audi A3 Sportback 2.0T Quattro says:

  Johan!

  Du har helt rätt. Signalspaning är inte att avskaffa demokratin. Jag är för signalspaning. Sverige behöver signalspaning.

  Vad Sverige inte behöver är just avskaffandet av grundläggande demokratiska rättigheter och massavlyssning av svenska folket, som den nuvarande FRA-lagen rent tekniskt kommer att resultera i.

 16. site admin says:

  Ola, socialdemokraterna tog fram ett långt mycket sämre signalspaningsförslag än det som vi röstat genom. De vågade inte lägga fram det före valet 2006 men lita på att det kommit efter valet om de fått förnyat förtroende. Glöm inte heller bort vem som t.ex. drev genom trafikdatalagringsdirektivet, vem som la fram proposition om preventiva tvångsmedel med betydligt lägre misstankekrav än vad vi fick tack vare Centerpartiets minoritetsbordläggning, och vem som la fram buggningspropositionen utan många av de integritetsskydds- och rättssäkerhetsåtgärder som vi fick tack vare Centerpartiets minoritetsbordläggning. Det är de socialdemokrat som du nu har “integritetsförtroende” för.

  Bo, jag kan länka till “Ö-ord”, varför inte t.ex. läsa på om Östergötland… Men jag ska kolla med någon som kan wordpress bättre.

  Till slut skulle jag vilja skriva så här angående de som nu är skeptiska till att Centerpartiet lägger fram förslag för att skydda den personliga integriteten.

  Jag förstår att det finns tveksamheter till att ge med ena handen samtidigt som man tar med andra (jag har skrivit det tidigare och kan göra det igen, jag tycker också att signalspaningen innebär en kränkning av den personliga integriteten, redan när samverkanspunkterna kopplas in). Jag kan också i viss mån förstå reaktionenen: “Vi litar inte på er den här gången”. Men jag förstår inte dem som tycker att vi ska sluta med att lägga fram och genomdriva förslag som förbättrar skyddet av personlig integritet. Vad skulle bli bättre för det?

 17. Ola says:

  Johan…Du kan ju inte bara tro och fantisera. S lade inte fram någon FRA lag för riksdagen. Bodström stoppade ju förslaget innan det lades fram för riksdagen. Att nu sex folkpartister lyckades ändra till det bättre i Fra-Lagen kan vi ju vara glada för. Nu vet jag ju inte om det är en förbättring men det har jag inte kunnande att avgöra. Men det kommer säkert fram hur det är med det.

 18. site admin says:

  Förslaget stoppades för att det blev valtider. Socialdemokraterna hade inte heller kunnat sitta overksamma med ett FRA som enbart får spana i etern efter färre och färre signaler.

  Hmmm, sex folkpartister… Inte riktigt min syn på hur det gick till om man säger så. Men strunt samma, regeringen la fram förbättringsförslag. Att det är stor skillnad tycks t.ex. inflytelserika kritiker som Anders Eriksson och Centrum för rättvisa tycka.

 19. Erik says:

  Ola, socialdemokraterna tog fram ett långt mycket sämre signalspaningsförslag än det som vi röstat genom. De vågade inte lägga fram det före valet 2006 men lita på att det kommit efter valet om de fått förnyat förtroende.

  Och ni har röstat igenom förslaget utan att ändra på de delar av lagen som kritiken riktas mot, och samtidigt visat att det inte finns något parti i riksdagen som är villigt att stå upp för medborgarnas integritet. Eller ja, kanske, kanske Miljöpartiet, men det förändras säkert om de ska samarbeta med (s). Det verkar inte finnas några möjligheter att demokratiskt påverka utgången här. Själv verkar du ha gett upp att försvara era handlingar och besvara kritik, utan säger mest att det hade blivit värre om (s)-styre.

  Det kanske är bra med en integritetsombudsman, men det är i dagsläget väldigt svårt att ha något förtroende för staten och politikerna som försvarare av personlig integritet. Det kan också vara så att förslaget mest är ett PR-utspel (både från s och c) från partier vars förtroende är fullständigt raserat hos många väljare.

 20. Bo says:

  Men jag förstår inte dem som tycker att vi ska sluta med att lägga fram och genomdriva förslag som förbättrar skyddet av personlig integritet. Vad skulle bli bättre för det?

  Se mig som en missnöjd kund. Hade centerpartiet varit en butik så hade jag anmält er till ARN för falsk marknadsföring och varnat alla jag känner för att vända sig till C. Nu står inte ARN till buds, men jag kan fortfarande varna andra.
  Om det står i ert partiprogram att ni vill införa massavlyssning, så faller givetvis anmälan till ARN, men jag kan fortfarande peka ut för mina vänner vilka oerhört vidrigt parti C är.

  Jag lämnar diskussionen om tekniken gällande ö, eftersom det inte har riktigt med ämnet att göra. Möjligtvit att tekniken inte alltid fungerar som väntat.

 21. site admin says:

  Erik, vi har gjort förbättringar på nästan alla områden som diskuterats under FRA-resans gång. Att inte alla skulle bli nöjda visste vi, men att hävda att vi inte ändrat “på de delar av lagen som kritiken riktas mot” är inte sant.

  Sedan undrar jag vad du menar med att jag skulle ha gett upp att försvara lagen och besvara kritiken. Vad håller jag på med här på bloggen dagligen?

  Bo, det är viss skillnad mellan att sälja grejer och bedriva politik. Jag tror dock att de flesta förstår att det är avvägningar som måste göras, det är kompromisser som görs och att det är skilnad på vad som är långsiktiga visioner och nödvändiga beslut i vardagen.

 22. Bo says:

  Bo, det är viss skillnad mellan att sälja grejer och bedriva politik. Jag tror dock att de flesta förstår att det är avvägningar som måste göras, det är kompromisser som görs och att det är skilnad på vad som är långsiktiga visioner och nödvändiga beslut i vardagen.

  Visst är det skillnad. En är att butiken ofta ställs till svars för vad den utlovar.
  Det var en liknelse för att nå fram. Det försöket misslyckades tydligen helt.

  Att gå med på massavlyssning är ingen kompromiss, det är att helt göra avkall på “ett liberalt och öppet samhälle”.

  Jag får väl inse att det nu inte är mycket jag kan göra; som besviken kund kommer jag inte att handla hos C igen, utan söka mina varor någon annanstans, samtidigt som jag avråder andra från att ha något med C att göra.

 23. JörgenL says:

  Problemet är att detta i mångt och mycket inte är en fråga som det går att kompromissa om, den är till sin natur binär.

  Man kan inte vara lite gravid…

  Lika lite kan man koppla in avlyssningskablarna “lite grand”.
  Antingen går vår kommunikation till staten, eller så gör den inte det, och utifrån hur det nya förslaget presenterats så verkar det fortfarande som att så är fallet.

  Vi får se när lagrådsremissen presenteras. Jag kommer att bli mycket överraskad om det innebär nån ändring på den punkten.

 24. site admin says:

  Bo, är det någon som ställs till svars för vad vi säger och gör så är det väl politiker. Vart fjärde år har folket rätten att sparka oss. Andra makthavare som journalister, domare, företagsledare osv kan sitta kvar oavsett folkets omdöme, men inte vi.

  Efter som vi inte gått med på massavlyssning så gör vi inte heller avkall på ett liberalt och öppet samhälle.

 25. Erik says:

  Bo, är det någon som ställs till svars för vad vi säger och gör så är det väl politiker. Vart fjärde år har folket rätten att sparka oss. Andra makthavare som journalister, domare, företagsledare osv kan sitta kvar oavsett folkets omdöme, men inte vi.

  Å andra sidan prövas t.ex. företagsledares förtroende betydligt oftare än politikers.

  Det är ett dilemma i politiken att om vi ska ha långsiktigt tänkande i politiken så får inte mandatperioderna vara för korta, men när fel folk styr så vill vi ju bli av med dem så fort som möjligt. Egentligen vore det hederliga i ett läge som nu, när regeringen ligger under så fruktansvärt mycket i opinionsundersökningarna, vara att utlysa nyval. Nu får vi stå ut med detta styre till 2010 och någon upprensning bland ledarna i Allianspartierna, så att de går att rösta på igen, kommer vi inte få se innan absolut tidigast till valet 2014. Det är ju inte bra alls för mig som egentligen vill ha borgerligt styre, och det är inte bra för de som föredrar oppositionen heller. Alliansstyret är så impopulärt att jag tror det kommer dröja mycket, mycket länge innan ni får chans att regera igen. Tyvärr.

 26. Bo says:

  Bo, är det någon som ställs till svars för vad vi säger och gör så är det väl politiker. Vart fjärde år har folket rätten att sparka oss.

  Vad är det för skitsnack. Vi väljer någon annan istället, vi sparkar er inte.

  Efter som vi inte gått med på massavlyssning …

  Det är precis vad ni har gjort och du vet det. Det är här lögnen kommer in. Är du sådan som person eller har politiken förstört dig?

 27. site admin says:

  Erik, folket har knappast något att säga till om vad gäller företagsledare, möjligtvis att folket kan “rösta med fötterna” och sluta köpa produkterna.

  Bo, du har rätt i att vi inte blir “sparkade”, det var fel uttryck.

  Däremot måste du ge dig vad gäller massavlyssningen. Svenska folket kommer inte att massavlyssnas av FRA. Du använder en definition av begreppet massavlyssning som jag överhuvudtaget inte håller med om.

 28. Bo says:

  Jag ger mig inte angående massavlyssningen.

  All trafik som passerar Sveriges gräns skall in för filtrering till staten. Kabeltrafik inom Sverige är inte begränsad av Sveriges geografiska gräns. Om det är FRA, FRA2, en specialdomstol, eller någon annan statlig enhet som står för filtreringen ändrar inte detta.

 29. Erik says:

  Erik, folket har knappast något att säga till om vad gäller företagsledare, möjligtvis att folket kan “rösta med fötterna” och sluta köpa produkterna.

  Du har helt rätt i det. Var jag menade var att deras arbete utvärderas betydligt oftare. Jag ser det som en av statens uppgift att stå upp för folket mot företagen då det krävs. Därför ogillar jag t.ex. USAs “demokrati” mycket, eftersom näringslivet har alltför stort inflytande på vilka kandidater som har chans att bli valda. Det skrämmer mig också hur politikerna tar upphovsrättsindustrins sida i en kamp mot folket. Många politiker har ensidigt valt sida emot sina egna väljare (jag menar inte dig nu).

  Jag ger mig inte heller när det gäller massavlyssningen. Det har ingen betydelse att trafiken filtreras. Om staten ska filtrera trafik måste den beredas tillgång till all trafik. Dessutom måste vi kunna veta när vi riskerar att bli avlyssnade. Om det är så att vi alltid riskerar att bli avlyssnade, vilket ju är fallet om vi inte vet när vi riskerar att bli avlyssnade, då är det väl helt enkelt massavlyssning.

 30. site admin says:

  OK, vi kan väl i alla fall vara överens om att vi inte är överens om vad som är avlyssning.

 31. Bo says:

  OK, vi kan väl i alla fall vara överens om att vi inte är överens om vad som är avlyssning.

  Vi måste också vara beredda på att den definition av öppen och liberal som C använder sig av är annorlunda.
  Det är därför vi måste vara försiktiga när ni framför förslag som “integritetsombudsman”, det kan ju betyda vad som helst. Även om orden ser bra ut så säger de ju absolut ingenting om resultatet.

 32. Erik says:

  OK, vi kan väl i alla fall vara överens om att vi inte är överens om vad som är avlyssning.

  Med din definition så är det inte avlyssning om jag ställer en dator att avlyssna, eh förlåt mig, signalspana på din telefonledning och med en algoritm (som du inte känner till), applicerad på alla dina telefonsamtal, väljer ut “intressanta” samtal som den sedan sparar så att jag kan lyssna på dessa senare. Om du upptäckte att jag gjorde detta antar jag att du skulle anmäla mig för olaglig signalspaning?

 33. Erik says:

  I USA har det kommit fram att staten avlyssnar amerikanska medborgare, mot presidentens löften. Skillnaden där verkar vara att f.d. anställde på NSA tydligen kan sitta i TV och berätta om statens övergrepp. Kan du svara på varför skulle det fungera bättre i Sverige, där FRA försöker jaga de som avslöjar oegentligheter?

Leave a Reply

Your email address will not be published.