Daily Archives: 2/10/2008

Börja med engelska redan i förskolan

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att börja med engelska redan i förskolan. Motivering Goda språkkunskaper är och kommer att vara en stark konkurrensfördel i vår globaliserade värld. Svenska språket … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Nationell kampanj om sexuellt överförbara sjukdomar

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en nationell kampanj om sexuellt överförbara sjukdomar. Motivering Under 80-talet genomfördes en nationell kampanj om HIV/AIDS. Denna kampanj gav en bred kunskap och medvetenhet bland … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Snabba cash – Jens Lapidus

Snabba cash är Jens Lapidus debutroman och han har verkligen fått en rivstart på författarkarriären. Normalt jobbar Jens Lapidus som försvarsadvokat och det märks verkligen att han är insatt i hur Stockholms undre värld fungerar. Det är också tydligt att … Continue reading

Posted in Bokrecension | Leave a comment

Har jag gift mig eller ingått äktenskap?

Idag har debatten om könsneutral äktenskapslagstiftning tagit ny fart. Svenska Dagbladet har skrivit om en möjlig kompromiss, nämligen att det blir en gemensam lagstiftning för alla par men att ordet äktenskap byts ut mot t.ex. giftermål. Vi skulle få en … Continue reading

Posted in General | 22 Comments