Daily Archives: 1/10/2008

Gårdsförsäljning av egenproducerat vin

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillåta gårdsförsäljning av öl, vin och annan alkohol. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förenkla … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | 3 Comments

Moms på glasögon och kontaktlinser

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att momsen på glasögon och kontaktlinser ska sänkas. Motivering Vi, liksom en stor del av Sveriges befolkning, lider av synfel som kräver korrigering med antingen glasögon eller kontaktlinser. Vi har … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Omförhandla skatteavtalet med Danmark

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skyndsamt bör initiera en omförhandling av det dansksvenska skatteavtalet Motivering Det dansksvenska skatteavtalet undertecknades i oktober 2003 av dåvarande svenska finansministern Bosse Ringholm … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Skåne som en riksdagsvalkrets

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att de nuvarande fyra riksdagsvalkretsarna i Skåne ska slås samman till en. Motivering Det är nu mer än tio år sedan Skåne enades. Den historiska, … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment