Stärkt integritet, tydligare reglering och förbättrad kontroll

Kvällens stora nyhet har såklart varit FRA (igen…). Kl. 15 träffades de fyra allianspartiernas riksdagsgrupper och samtliga fyra grupper antog enhälligt det förslag som förhandlats fram. Det känns riktigt bra att vi nu är överens och att det förslag som riksdagen ska ta ställning till är klart mycket bättre än tidigare. Att Bodström och övriga alliansen fortsätter att gnälla är väntat, men kom ihåg att det förslag som nu ligger är bättre på alla punkter än det förhandlingsförslag som socialdemokraterna la fram 2007. Deras gå tillbaka till den gamla sämre lagen och stoppa huvudet i sanden fortsätter. Att S, V och Mp skulle kunna komma överens i den här frågan är lika sannolikt som att jag vinner Lidingölppet på lördag.

Vad innehåller då det nya förslaget? Ni har säkert läst medias rapportering, SvD, DN, DN-kommentar, Aftonbladet och så många fler.

Det här tycker jag är de allra viktigaste punkterna (totalt finns det 15 punkter):

– FRA får inte tillgång till samverkanspunkterna, utan endast tillgång till de “trafikstråk” som domstolen bestämmer.

– Tillstånd för alla signalspaningsuppdrag ges av domstol, även för regeringens uppdrag.

– Endast regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten får ge uppdrag till FRA (som sedan prövas av domstolen).

– Sökbegrepp som är direkt hänförlig till viss fysisk person får endast användas efter domstolstillsånd, även om tillstånd redan givits för visst “trafikstråk” och visst uppdrag.

– Precisering av ändamålen ska ske i lag, inget “luddigt” om yttre hot kommer att finnas kvar.

– Underrättelseskyldighet till enskild som utsatts för signalspaning införs och skadestånd prövas enligt vanliga regler.

– Kontrollmyndigheten ska på begäran av enskild vara skyldig att undersöka om verksamhet avseende honom eller henne har skett i enlighet med lagen.

– Inget råmaterial (trafikdata) får sparas i mer än ett år, oavsett anledning.

Media försöker som alltid hitta vem som är “vinnare”. De flesta svarar de uthålliga kritikerna och jag håller med. Alla som varit konstruktivt kritiska i debatten ska känna sig som vinnare idag. Jag tycker att våra kritiker i Centeruppropet ska känna sig som vinnare. Vi har haft en mycket bra dialog och jag måste säga att vi verkligen lärt oss mycket av den här frågan. Den interna process som vi gått genom de senaste månaderna är en viktig lärdom som vi ska ta med oss framöver.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

93 Responses to Stärkt integritet, tydligare reglering och förbättrad kontroll

 1. Erik says:

  Hur mycket bättre detta är i praktiken återstår att se, många frågor kvarstår obesvarade. Klart är i alla fall att ett nytt förslag har stressats fram, uppenbarligen har ingen tid lagts på att försöka göra något genomtänkt. Jag antar att kritikerna har pressats på vad de vill ha in i förslaget utan att de fått tid att formulera detta på ett bra sätt. Säkert kommer återigen flera riksdagsledamöter må dåligt inför nästa omröstning då tid har funnits för analys av det nya läget.

  Reinfeldt visar återigen en oerhörd brist på respekt och förståelse genom sitt hanterande av frågan.

 2. Peter Sunde says:

  Jag tycker ni politiker är lite arroganta. Din blogg är en av dem jag brukar läsa, en av de personer jag respekterar mycket vad gäller kunskap kring internet inom politikersfären.

  Det är en otroligt arrogant kommentar när du själv säger att Bodström och co “såklart kommer fortsätta gnälla”. Som om det är dem du ska bry dig om. Hur vore det att ni i alliansen kunde se medborgarnas åsikter i frågan, när ni uppenbart inte kunnat lösa den utan att hota, mobba och bete er som vi andra inte hade godkänt att barnen gör på dagis ens? Riksdagen har blivit ett Robinson där vissa personer ska paktas ut.

  Enda rätta nu är att man river upp lagen. Det finns inget annat. Att ha en lag som är som en bomb som kommer explodera och tro att man kan maskera den som en söt gris funkar inte. Det är fortfarande en bomb!

  Riv upp lagen och tillsätt en utredning. Och varför inte fundera på “folkomröstning”, ett ord som ni politiker borde lära er känna till. Den här frågan är uppenbart så känslig, och det blir det enda rätta att göra. Majoriteten av era väljare är emot FRA-lagen, ska väljarna ignoreras för att ni råkade få makten för två år sedan?

 3. Johan says:

  Det roliga är juh att det var S som startade en utredning mm. om att införa FRA. Skulle de ha suttit vid makten hade vi haft FRA för länge sedan, likväl hade vi ej fått veta något om det. Bodström är ta mig fasen den största hycklaren av alla.

 4. Mikael says:

  Två jobbiga frågor, Johan:

  1. Varför river man inte upp den lag som antogs 2008-06-18. Detta förslag tycks ju (med betoning på tycks) vara radikalt annorlunda, så varför låta version 1 träda i kraft innan man inför ändringarna? Om det nu inte bara är en dimridå.

  2. Vad tusan är ett “trafikstråk” på Internet? Jag har arbetat inom IT i över 30 år och aldrig hört talas om detta begrepp. Ändå verkar det vara centralt i uppgörelsen. Jag har läst förklaringar såsom “till exempel trafiken mellan två städer”, men Internet fungerar inte så. Det finns ingen kabelstam som innehåller all trafik mellan två städer. Går detta nyspråk att förklara eller är det bara en del av dimridåerna?

 5. Jonas says:

  Några frågor:

  1. Får FRA inhämta och lagra (1 år) enskildas trafikdata i sin utvecklingsverksamhet? Eller krävs särskilt tillstånd för varje sådan uppgift?

  2. Är det endast sökbegrepp som är direkt hänförliga till enskilda som ska förhandsprövas?

  3. Hur förhindrar man att FRA kommer över svensk trafik i sitt utlandssamarbete?

  4. Vad betyder “trafikstråk”?

 6. site admin says:

  Erik, förslaget kommer att remitteras inkl lagrådsremiss utan ovanligt korta remisstider. Det har aldrig varit tänkt att FRA skulle få tillgång till samverkanspunkterna från 1/1-09 så de delarna av lagen behöver inte vara klara tills dess.

  Reinfeldt har väl verkligen agerat bra i den här frågan. Han trodde stenhårt på det första förslaget, förstod att det fanna krav på förändringar och har gått med på förändringar i flera steg. Nämn ett enda tillfällen då Göran Persson agerade så.

  När det gäller partipiska så står jag fast vid att vi måste jobba med majoritetsbeslut inom riksdagsgrupperna, alla kan inte ha veto i alla frågor. Detta har jag pratat om med både sossar och miljöpartister och alla tycker detsamma som jag. De hade samma problem förra mandatperioden. Mp hade några ordentliga “inpiskningar” och utkvitteringar, men det fick aldrig någon medial uppmärksamhet.

  Peter, trevligt att du hittat till min blogg. Det är klart att jag bryr mig om Bodströms hyckleri. Vi kan inte låta politiska motståndare stå och lura folk hur som helst utan att reagera. Men att jag bryr mig om Bodström behöver inte betyda att jag inte bryr mig om mina väljare, jag klarar av båda sakerna samtidigt.

  Hade S-kravet om parlamentarisk utredning kommit för att de tror att det behövs en utredning så hade det varit sin sak, men nu är det enbart ett sätt för dem att populistiskt komma ur frågan utan att behöva bekänna färg. 2007 var de beredda att gå med på lagen med några tillägg. Då pratade de inte om någon parlamentarisk utredning. Nu när vi gått längre än deras tilläggsförslag vill de fortfarande inte vara med för att de tror sig vinna politiska poänger på det. Sådan populism i för landets viktiga säkerhetspolitiska frågor har vi aldrig varit med om tidigare från sossarnas sida. Det visar att sossarna inte är regeringsdugliga under Mona Sahlins ledning. Vill också säga, att jag tror aldrig att det blivit så här om Ulrica Messing suttit kvar i riksdagen och haft hand om frågan å deras räkning.

  Folkomröstning i en fråga som måste innehålla en hel del sekretess är omöjligt, det kan aldrig bli ett rättvisande svar. Jag kan också upprepa att jag inte får speciellt många FRA-protester från väljarna i min valkrets, jag har fått mycket mer samtal och mail hemifrån i andra frågor.

  Mikael, inte jobbiga frågor alls. Förslagen som nu är lagda är tillägg till redan stiftad lag och inte en ersättning. Trafikstråk är t.ex. visst frekvensutrymme i en kabel.

  Jonas, FRA får inte tillgång till mer än domstolen bestämmer och kan inte söka i övriga signalströmmar. Sökbegrepp som är direkt hänförlig till viss fysisk person kräver särskilt tillstånd.

  Varje av FRA:s årliga ca 250 000 sökbegrepp kommer inte att kunna förhandsprövas, det handlar ofta om t.ex. en minimal ändring av en kod eller liknande. Men alla inriktningsuppdrag ska godkännas, domstolen bestämmer i vilka trafikstråk som spaning får göras och om FRA vill spana på enskild inom ett godkänt uppdrag så måste de söka särskilt tillstånd för detta.

  FRA får inte behandla uppgifter som de fått från annat land om de inte skulle fått behandla dem själva efter egen spaning.

 7. Jonas says:

  Följdfrågor:

  1. Om jag fattar rätt, får alltså FRA fortsätta att inhämta trafikdata i utvecklingsverksamheten i alla de “trafikstråk” som domstolen medger?

  2. Blir det någon utredning av FRA:s tidigare verksamnhet? En sådan utlovades väl den 18 juni?

  3. Kommer det genomgående att vara förhandsprövning av sökbegrepp som rör enskilda? Man ska beakta att det kan tillkomma spaningsobjekt under arbetets gång. Tidigare talade man ju om efterhandskontroll.

  4. Du skriver: FRA får inte behandla uppgifter som de fått från annat land om de inte skulle fått behandla dem själva efter egen spaning. Kommer detta att skrivas in i lagtexten?

 8. Fredrik says:

  Trafikstråk är t.ex. visst frekvensutrymme i en kabel.

  Olika frekvenser används i fiber och kablar för att öka prestandan inte för att särskilja kopplingar.

  När jag laddar hem en sida i din blogg delas den först upp i många små paket som skickas till mig över internet. Dessa paket kan ta olika vägar både geografiskt och i olika fibrer och olika bärfrekvenser i samma kabel.

  Så att lyssna på ett “stråk”/frekvens är som att lyssna med en enfrekvensradio på en frekvenshoppande konversation som byter 1000 ggr/sekunden.

  Snälla förenklar inte diskussionen om vad det handlar om för då blir det bara löjligt.

 9. William Torslund says:

  Grunden är: Om jag inte med rimlig säkerhet och stöd i lag vet att jag inte är avlyssnad av staten, förutsatt att jag inte gjort något brottsligt, så måste jag utgå ifrån att all min kommunikation är avlyssnad. Det innebär att jag förvägras rätten till privat kommunikation. Detta är grunden till skrivningarna i både FN, EU och den svenska grundlagen.

  Hur ser det då ut med det nya förslaget? Absolut ingen förändring alls, jag kommer fortfarande inte att veta när jag lyfter telefonluren hurvida mitt “trafikstråk” är utvalt för gransking utifrån kriterier jag inte heller är tillåten att känna till. Därmed måste jag utgå ifrån att jag är avlyssnad, således är jag genom lagens utformning förvägrad rätten till privat kommunikation trots att jag inte är brottsmisstänkt, och därmed behandlad som en brottsling av staten trots att mitt mjöl är rent. Då har staten gjort sig till brottsling.

  Så länge det inte står “själavård” utanpå paketen, så måste man öppna och läsa, och då är det själavårdande samtalet kränkt – man kan inte vara gravid lite grann. Det går helt enkelt inte att “signalspana” där privat kommunikation vidarebefodras utan att bryta både mot lag och grundläggande mänskliga rättigheter, det är en omöjlighet, det går inte och det blir massavlyssning utan brottsmisstanke vid minsta försök. Acceptera, jorden är rund. Å kom nu inte dragandes med de där satelliterna och att min kommunikation kan råka dirigeras genom luften, för den avlyssningen är också förbjuden, vilket FRA vet och antagligen är grunden till det hela. Det normala är att åtala brottslingar och sätta dem i fängelse, inte ändra lagen i efterhand så att de går fria.

 10. *gapskrattar*

  Trafikstråk är t.ex. visst frekvensutrymme i en kabel.

  Men Herre Jösses vad är det för smörja era så kallade experter har lurat i er nu? Signalerna frekvensmultiplexas i kablarna. Ungefär som att man inte spelar enstaka noter på ett piano utan hela ackord för att på så sätt åstadkomma flera möjliga kombinationer i varje givet ögonblick.

  Vad du påstår nu är alltså att “trafikstråk” (ett begrepp som alltså över huvud taget inte existerar i det här sammanhanget) innebär att FRA bara skall få lyssna på vissa strängar på pianot.

  ROTFL

  Jojo, Reinfeldts strategi “om ni måste svara så svara något tekniskt” har verkligen anammats. Med den IT-kunskap som våra folkvalda uppenbarligen har, så fungerar det nog på dem — inom bloggossfären lär det bli svårare att dra ner den kepsen över ögonen.

 11. Fredrik L says:

  Johan, har du någon kommentar till dessa uppgifter?

 12. Bo says:

  Jag funderar på vem som är mest lurad.
  – Jag som röstade på centerpartiet i tron att det var ett liberalt parti som vill arbeta för ett öppet samhället, eller
  – Johan Linander som uppenbarligen tror att det finns ett begrepp som ‘Trafikstråk’.

  Var det Schlingmann som kom på det?

 13. Gustav Nipe says:

  Jag vädjar, riv upp lagen!

  Det existerar inte något “frekvensområde” i kabel som gör att man kan lyfta ut en viss del av informtionen utan att titta på det andra. Hur ska man veta vad som är intressant om man inte tittar på allt?

  En hemliga specialdomstolen är inte något som hör hemma i ett rättssamhälle.

  Snälla Johan, jag ber dig, riv upp lagen.

 14. Jag har noterat Johan Linanders förklaring av “trafikstråk” bland tävlingsbidragen om bästa FRA-svar.

  Andra som hittar andra pärlor får gärna skriva in dem bland kommentarerna till det inlägget.

 15. Nixon says:

  Björn Felten: Uhm. Jag ser inte det roliga. Det är väl en fullt naturlig konstruktion att ge FRA tillgång till vissa specifika våglängdskanaler?

  Det som är det stora frågan är bara vem som ska göra avkodningen av den optiska signalen och skicka vissa kanaler vidare till FRA. Vem sitter på ändpunktsutrustningen?

 16. Men vad i hela världen!

  “Trafikstråk är t.ex. visst frekvensutrymme i en kabel.”

  Vad är det där för gallimatias? Frekvensutrymme i kabeln? Det påminner mig om en text jag läste i en datortidning för eviga tider sen:

  “Nu har han kommit fram till hårdvaran, Modermodemet, själva hjärtat i hårddisken, fungerar inte.”

  Brrr, har ni fått sådana underlag i riksdagen hoppas jag verkligen att lagen rivs upp! Här är en bättre förklaring på trafikstråk:

  “En tanke är att inte bara anlägga motorvägen utan även dra dubbelspår för höghastighetståg samtidigt intill asfalten. Dessa trafikstråk skulle bli en naturlig del i klimatarbetet.”

  Jag vet dock inte vad höghastighetstågen har med signalspaning i kablar att göra. Men att det är bra för klimatarbetet är ett plus!

 17. Nixon says:

  Johan: Det här tycker jag är den enskilt viktigaste frågan – kommer hela trafiken att gå till någon statlig myndighet? Eller är det operatörerna som ska länka av dessa omtalade trafikstråk?

 18. Sgt Pepper says:

  Fler frågor at besvara:
  Varför skall FRA fortfarande ha en egen PUL?

  Varför sägs inget om rådata (som får lagras max ett år) kan säljas till annan makt och behandlas där åt FRA? Är rådata fortfarande en handelsvara?

 19. Jörgen L says:

  Johan, de som häcklar begreppet “trafikstråk” har nog tyvärr rätt, det finns ingen teknisk definition på det och ingen tolkning som på något sätt skulle kunna betyda nåt specifikt. Det känns som en missuppfattning från kabeltelefonins tidevarv, att varje överföring går i en egen kabel eller nåt sånt. Man skulle kunna tolka det som trafik som skickas mellan vissa routrar, men det “betyder” liksom inget, ingen vet vilken väg en viss kommunikation tar, rent principiell kan ett meddelande ta vilken väg som helst ut ur Sverige beroende på hur routingtabellerna ser ut just idag.

  Bestämmelsen om rådata är helt utan betydelse. Så fort man har gjort någon slags bearbetning så är det inte “rådata” längre, utan bearbetad data. Alltså betyder den punkten ingenting över huvud taget.

  Och fortfarande finns det inga regleringar om hur utbytet med andra länder ser ut och vad som får skickas ut. Får tex trafikdata delas ut till andra?

  Vidare, vad sägs det om kontrollen av FRA’s verksamhet? Kommer det att bli en fristående revision som har resurser och tillstånd att gå in i deras verksamhet och faktiskt kontrollera vad de konkret gör? Och inte bara är tvungna att lita till det FRA själva uppger?

  Att FRA inte får tillgång till mer än det domstolen bestämmer, betyder det att signalen inte är tekniskt ansluten annat än i de fallen? Annars är det ju fortfarande samma sak som innan, FRA har signalen och vi ska lita på att de inte lyssnar…

 20. Ang. “Trafikstråk är t.ex. visst frekvensutrymme i en kabel.”.

  Tjänstefel att ha så fel? Dags att inte stifta lagar som man inte förstår konsekvenserna av själv för fem öre?

  Det vore trevligt att ha namnet på den personen som definierade detta, tills för två dagar sedan, helt nya ordet i nätverksterminologi.

  Om era “it-experter” levererat detta uttyck till er så borde ni börja se er om efter nya sådana, för de håller inte måttet.

  Känns lite som om att någon försöker föra er (riksdagsledamöter) bakom ljuset igen… Öppna ögonen tack.

 21. site admin says:

  Hinner inte svara på allt nu, måste sova för jag ska upp och springa Lidingöloppet imorgon.

  Det är möjligt att jag använt fel tekniska termer för att förklara “trafikstråk” (om någon mår bättre av det kan jag ytterligare en gång upprepa att jag inte påstår och aldrig har påstått att jag är någon expert på de tekniska frågorna kring signalspaning), men termen “trafikstråk” har inte jag hittat på utan den kommer från regeringskansliets pressmeddelande.

  Konstaterar också att ni som anser er vara experter (och som gärna vill håna mig, och det kan ni ju få göra om ni mår bra av det) inte är överens, och följaktligen är tydligen inte alla så mycket experter som ni tror själva. Nixon skriver om specifika våglängdskanaler, det är kanske så jag skulle beskrivit det.

  Men om någon sitter och tror att regeringskansliet sitter och hittar på utan att kontrollera fakta med experter på området så tror ni fel. Finns det någon fråga överhuvudtaget där allting kommer att nagelfaras så är det den här och därför är allting extra noggrannt såklart. Det finns uppenbarligen många som vill tro att alla som är anställda på departementen och i regeringskansliet är idioter som inte förstår någonting, men det är oerhört långt från sanningen.

 22. Lucas says:

  Jag är ledsen, men “trafikstråk” har ingen teknisk betydelse. Det är ett påhittat ord i varje fall i signal och systemavseende.

  Det kvarstår ingenting annat att tro att regeringskansliet sitter och hittar på utan att kontrollera fakta. Jag är civilingenjör i elektroteknik med specialisering på signaler och system och kan som kunnig i området bekräfta att “trafikstråk” är en nonsensterm. Vilken sakkunnig som helst kan bekräfta det åt dig.

  Om termen kom från regeringskansliet är det deras påhitt. Det finns ingenting att förstå för de har inte sagt vad de menar och det begreppet är påhittat.

  Du säger att “Finns det någon fråga överhuvudtaget där allting kommer att nagelfaras så är det den här och därför är allting extra noggrant såklart.” samtidigt som du både förklarar att du inte förstår denna centrala term och att det nya förslaget är jättebra.

  Säger “Kejsarens nya kläder” dig något?

 23. Jan Sjöholm says:

  Tack Johan för ett ganska informativt inlägg.

  Jag har dock en fråga.

  Varför behöver vi i sverige införa sk. samverkanspunkter när de flesta länder med vad synes mycket större hotbild klarar sig utan?

 24. Jörgen L says:

  Vi påstår inte att de är idioter, tvärt om.

  De hittar på ett alldeles utmärkt begrepp som låter som att det betyder något utan att faktiskt göra det, och det är exakt den funktionen det ska ha, för då kan man låta det betyda precis det man vill för ögonblicket….

 25. Stefan says:

  Javisst har Reinfeldt gjort ett fantastiskt arbete i den här frågan. Han började med att helt okritiskt köpa försvardepartementets undermåliga arbete, kryddade det med en hysteriskt massa onödig prestige, fortsatte med att mobba Karl Sigfrid för att han avslöjat hans kompletta inkompetens i den här frågan och när kritiken blev för hård så blev han nervös och tyckte att debatten bara skulle upphöra och gick därefter under jorden. Lysande förarbete…
  Detta var naturligtvis inte nog, det kanske fortfarande fanns någon kvar som faktiskt trodde att statsministern var kompetent att förstå problemen och klarade av att hantera situationen.
  Vad gör man när statsministern är hrrm “opasslig”?
  Jodå man skickar fram Ingvar Åkesson och Sten Tolgfors som gör allt vad de kan för att ljuga, vilseleda och anklaga motståndarna för att vara okunniga när det är så uppenbart att den tekniska okunskapen representeras av deras sida av debatten.
  Det funkade kanonbra! Efter den övningen så fanns garanterat ingen kvar av de som följt debatten som kan tro att vare sig Reinfeldt eller resten av alliansen vare sig begriper sig på problemställningen eller bryr sig om demokratiska fundamenta. Istället har Reinfeldt lyckats med att liberaler blivit partilösa och garanterat en valförlust…
  Reinfeldt verkligen agerat föredömligt i den här frågan…
  Något som är bra att komma ihåg fortsättningsvis är att numer så måste man tala sanning, spin funkar inte längre. Det finns alltid andra där ute som är både kunnigare och smartare och som avslöjar alla lögner och dimridåer.

  Vad du och resten av förespråkarna inte har förstått är att det inte handlar om vad staten får göra, utan vad den kan göra. Vilka rent tekniska kapabiliteter medför implementationen av lagstiftningen?
  Precis som många andra säger så betyder uttrycket “trafikstråk” applicerat på paketbaserad trafik ingenting. Mer specifikt med IP trafik så finns det ingen som helst teknisk möjlighet att definiera något som skulle kunna beskrivas som “stråk”, det går inte att jämföra IP trafik med motorvägar eller rörledningar. Ditt försök till förklaring är inte till din fördel, jag kan bara önska dig lycka till i tävlingen. 😉

  Även om det finns vissa detaljer i förslaget som gör det något bättre så kvarstår fortfarande det viktigaste problemet. Staten bereder sig tillgång till privat kommunikation, detta är helt oacceptabelt i en demokratisk rättsstat.
  Förslaget innebär fortfarande massavlyssning eftersom det inte finns någon som helst möjlighet att filtrera bort det man inte har tittat på. För att välja ut den delen av trafiken som man är intresserad av så måste man jämföra sina sökuttryck på all trafik som passerar, vilket utan någon som helst tvekan innebär massavlyssning.
  För att komplicera bilden ytterligare så kan vi ta ett exempel, meddelanden mellan en advokat och klient får inte avlyssnas. Hur vet man då att ett visst givet nätverkspaket är en del av en sådan skyddad kommunikation? Svaret är att det gör man inte utan att sätta det nätverkspaketet i sitt sammanhang i hela meddelandet, dvs för att avgöra om man inte får avlyssna ett meddelande så måste man avlyssna det… Det hela blir ännu mer komplicerat om man inte kan avgöra från ett meddelande mitt i en konversation om det är en del av något som ska skyddas. Hur ska man hantera det?

  Det finns ytterligare (minst) två stora frågor som inte hanteras alls av det här förslaget.
  FRA:s metodutveckling innebär kartläggning av vem som kontaktar vem. Det är inte acceptabelt att kartlägga kommunikationsmönster för personer som inte är brottsmisstänkta.
  FRA har enligt sin egen variant av PUL rätt att lagra mycket personlig information, exvis politiska åsikter, ekonomiska förhållanden och sexuell läggning. Detta är inte acceptabelt överhuvudtaget. Av vilken anledning har FRA fått dessa rättigheter och vad ska de användas till? Det är nog inte bara jag som tycker att det stinker IB och åsiktsregistrering om det här.

  Hela utgångspunkten för FRA-lagen är fel, man har utgått från hur man ska sysselsätta människorna på Lovön och inte från det underrättelsebehov som finns, var de underrättelserna finns att få tag på och om det är acceptabelt ur integritets och proportionalitetssynpunkt att inhämta dem. Åndamålen helgar inte medlen! Det är dessutom ytterst tveksamt att en sådan här lag ens kan vara effektiv och ge den information som efterfrågas.

  Det finns bara en väg ur det här. Börja med att be väljarna om ursäkt för hur regeringen har agerat. Riv sen upp lagen, tillsätt en utredning som gör om detta från början, gör sen rätt och se till att underrättelseverksamheten är korrekt organiserad och hanterar rätt information utan att begå systematiska övergrepp på privatpersoner i sverige och utomlands. Avsluta med att tillsätta en sanningskommision som undersöker FRA:s verksamhet hittills.

  Riv upp, gör om, gör rätt!

 26. Erik says:

  Björn Felten: Uhm. Jag ser inte det roliga. Det är väl en fullt naturlig konstruktion att ge FRA tillgång till vissa specifika våglängdskanaler?

  Inte direkt. I etern så håller man sig ju till särskilda frekvenser eftersom den delas mellan många sändare och mottagare. I en kabel finns normalt sätt bara en sändare och mottagare. Ett undantag är faktiskt om man har vanlig ADSL-uppkoppling, där datasignalerna använder andra frekvenser än de hörbara och på så sätt kan man ha två mottagare, telefonen och ADSL-modemet. Hur som helst så är det ju inte så att man mellan en elektronisk sändare och mottagare som är länkade med kabel normal överför viss information på vissa frekvenser och annan typ av information på andra frekvenser, så att kan skulle kunna lyssna av ex rysk information genom att sortera ut vissa frekvenser – om det går rysk information genom kabeln och man vill ta del av den så får man se till att lyssna av allt och SEDAN sortera ut det som är ryskt på något sätt.

  Johan, om ingen i hela bloggosfären vet vad ett trafikstråk skulle syfta på, så är det antingen ett internt begrepp någonstans eller så saknar det tidigare betydelse i sammanhanget. Intuitivt låter det som att det avser att endast den information som passerar vissa sträckor (geografiskt?) borde vara ett trafikstråk, men det skulle vara jättekonstigt med en sådan reglering.

  Hur som helst så kan ju ingen avgöra innebörden av en formulering utan att känna till betydelsen av vissa ord

 27. Erik says:

  Jag ändrar mig förresten, det när inte logiskt i etern heller att FRA bara skulle få tillgång till vissa frekvenser – militären använder ju radioutrustning som hela tiden hoppar mellan frekvenser för att det ska vara svårt att avlyssna. Då måste ju FRA också kunna lyssna på alla frekvenser för att kunna göra någon nytta.

 28. Johan, så typiskt av dig att välja ut Nixons vissa specifika våglängdskanaler som alternativ tolkning av “trafikstråk”. Den tolkningen platsar ju nästan också i Christians häcklartävling.

  Du hävdar ofta att ni beslutsfattare inte behöver vara experter eftersom ni har tillgång till egna dito. Nå, tyvärr är det så, att om man inte har den ringaste susning om något visst, så kan man ju heller inte avgöra vilka experter man bör lyssna på och vilka inte. Bevisligen…

  Det där med frekvenser hit och frekvenser dit låter som något typiskt argument från FRA:s egna “experter”. Det för ju tankarna till att ratta fram och tillbaka på en gammal hederlig kortvågsmottagare — så som politikerna tydligen fortfarande ser FRA-verksamheten inför sitt inre.

  Jag har frågat dig tidigare utan att få svar, nu ett nytt försök:

  Vems mandat har ni att driva FRA-frågan med sådan frenesi? Inget av era fyra partier gick till val på den frågan, så ni har inte väljarnas mandat. Och inget av era fyra partier har årsmötets mandat att genomföra detta. Så varför göra en kabinettsfråga av det? Funderar du inte själv över detta någon gång?

 29. Nixon says:

  Erik, Björn Felten: Coola ner er lite grann.

  I en fysisk fiber våglängdsmultiplexar man flera kanaler genom att helt enkelt använda flera lasrar av olika färg. Se till exempel det första styckena av http://basun.sunet.se/regler/p2p-regler.html för en beskrivning av hur det här används i det svenska universitetsnätet.

  De här våglängdskanalerna (eller “lambdorna” som man kallar dem i dagligt tal) är trafikmässigt helt skilda från varandra. För en utomstående betraktare skulle de lika gärna kunna gå i skilda kablar. Ofta säljer nätoperatörer enskilda lambdan till olika kunder.

  Exempel: Jag jobbar med de nordiska systemen för att ta hand om utdatat från LHC på CERN. Vi hyr en dedikerad tiogigs-förbindelse från CERN till Köpenhamn. Denna består naturligtvis inte av en lång fysisk kabel från Köpenhamn till Geneve, utan är just en lambda genom ett antal fysiska fiberkablar som ägs av olika operatörer. (Vad som går i de andra lambdorna i kablarna har vi naturligtvis ingen aning om.) Om tyskarna skulle vilja få tag i vårt data skulle de kunna jacka in sig i Frankfurt och tappa av just vårt lambda.

  Anekdot: Det här systemet med att handla med enskilda lambdan gör att man i bland tappar kollen på hur signalen går fysiskt. Utdatat från LHC skickas ut i världen genom ett tiotal dedikerade förbindelser till olika centra i olika länder. (Hyrda lambdan, naturligtvis) Det finns gott om marginal för att tappa några enskilda förbindelser. Fast när man i fjol gjorde en revision upptäckte man att majoriteten av förbindelserna gick genom endast två fysiska fibrer, som dessutom på en punkt låg i samma kabeldike. Ooops! (Det här är omgjort nu.)

  Det är alltså fullt rimligt att säga att FRA ska ges tillgång enbart till vissa enskilda våglängdskanaler.

 30. @Nixon:

  Jag tackar för lektionen. Att man faktiskt på det viset bibehåller de olika “kanalerna” i stället för att enbart använda dem till att öka hastigheten, såsom skedde exempelvis med de analoga modemen där man successivt lyckades åstadkomma fler och fler “multiplexpunkter”(4×4, 8×8 och uppåt) allt eftersom signalbehandlingskretsarna utvecklades, var en nyhet för mig.

  I stand corrected.

  Men Johan, min avslutande fråga beträffande mandat kvarstår, så försök inte slingra dig undan den.

 31. Fredrik L says:

  Johan, kan du säga något mer om denna punkt?: “Underrättelseskyldighet till enskild som utsatts för signalspaning”

  Gäller detta även trafikuppgifter?

  I lagen från den 18 juni nämns överhuvudtaget inte trafikdata eller trafikuppgifter, trots att dessa givetvis kan vara direkt hänförliga till enskilda. På ett ställe i propositionen (s. 72) används begreppet metadata i samband med denna passus:

  Emellertid kan det inte uteslutas att verksamheten kan komma att innefatta inhämtning av information, t.ex. om mellan vilka viss kommunikation äger rum, som är känslig ur integritetssynpunkt.

  Överallt i lagtexten är det annars behandlingen av meddelanden som diskuteras. Måste inte detta förtydligas, så att även trafikuppgifter inbegrips?

  Det borde även gälla även i de fall, som FRA har skyldighet att förstöra material (källskydd m.m.). Det verkar orimligt att det bara är meddelandena som ska förstöras, medan trafikuppgifterna kan lagras ett år inom utvecklingsverksamhten.

 32. Nixon says:

  Björn Felten: Tack så mycket.

  Problemet här är bara: vem är det som ska avkoda våglängdskanalerna? FRA själva? En ny myndighet? Operatörerna? Det finns problem med alla tre fallen; de två första är oacceptabla av principiella skäl, och det tredje finns det praktiska problem med – det blir dyrt och opraktiskt för operatörerna.

 33. Lucas says:

  @Nixon

  Visst är dedikerade frekvenser möjliga. Det kallas för “lambda networking” och används ibland då man exempelvis vill ha dedikerad bandbredd eller behöver maximera QoS för en uppkoppling. Det är dock ett specialfall som inte på något sätt är vanligt då det är väldigt dyrt. Du kommer inte hitta något “ryskt lambda” hos bredbandsbolaget. Ryska ambassaden i Stockholm har garanterat inte ett eget lambda.

  Så det är högst osannolikt att denna term “trafikstråk” som ingen kunnat förklara hittils har någonting att göra med urval av frekvenser. Så istället för att spekulera vad denna term kan tänkas mena borde vi pressa de som hittat på termen att komma med ett svar.

 34. Nan says:

  Enligt vad man kan utläsa från Klambergs inlägg på HAX blog så verkar det rätt klart att samverkanspunkterna (kanske under nytt namn) i praktiken kommer att sättas upp nästan precis som i den gamla lagen. Skillnaden är bara att en nämnden/specialdomstolen ska få bestämma vilka (våglängdssegment av) kablar de för tillfället får koppla in sig på. D.v.s. inga förändringar kommer att göras i §19a.

  Sedan är det intressant om inget råmaterial eller trafikdata får sparas mer än 1 år, intrycket som getts från FRA-håll har ju varit att inget obehandlat material sparades alls. Men det är ju ett steg framåt att Titan nu är uppe på bordet.

  Sedan skulle jag vilja påpeka att rådata inte är samma sak som trafikdata. Trafikdata är information om hur kommunikation försigått, vilket kan vara en del av rådatat eller ligga utanför detta, beroende på hur man definierar rådata.

 35. Svempa says:

  Om denna lagändring nu innebär så mycket, borde det inte vara några problem att fatta beslut om att riva upp den lag som röstades igenom 18:e juni, eller hur? Den nya kommer hur som helst att godkännas i.o.m. att det nu finns utlovad majoritet för den.

  Jag tror att regeringen säger otydligheter för att fördröja, i två punkter. För det första, FRA får enligt den gamla lagen koppla in kablarna 1:a januari 2009, och kommer så att göra. Då är vi totalt övervakade, och vad man väljer att kalla den domstolsliknande nämnden är så mycket det här betydde.

  För det andra kommer den gamla lagen att bli kvar bara regeringen kan fördröja förbi allmänna motionstiden. Sedan kommer 18:e juni-lagen att tillåta kabelinkopplingen. ISP:erna har därefter sekretess.

  Grattis Sverige, välkommen till massövervakning under en myndighet som ingen vet vem de arbetar för, eftersom det inte finns någon reell kontroll av den.

  …försåvitt inte någon modig människa faktiskt skickar in en motion om att riva upp den gamla lagen från 18:e juni…

 36. Sgt Pepper says:

  Nixon:

  Jag är inte teknisk bevandrad så ursäkta en kanske dum fråga.

  Du säger:
  “Denna består naturligtvis inte av en lång fysisk kabel från Köpenhamn till Geneve, utan är just en lambda genom ett antal fysiska fiberkablar som ägs av olika operatörer.”

  Menar du då att att trafiken är identifierbar vid varje givet tillfälle? Att FRA t ex skulle veta exakt vilken kabel de skall avlyssna och från vilken operatör om de skulle vilja lyssna på er trafik?

  Hur skulle de då ställa frågan till “Domstolen”?
  Med andra ord, hur definierar de sina sökbegrepp?

  Du förstår säkert varför jag frågar. Jag tycker att det känns relevant med tanke på definitionen av “massavlyssning”. Är det argumentet verkligen borta från bordet?

 37. Nixon says:

  Sgt Pepper: Operatörerna är skyldiga att meddela FRA vilka kunder som använder vilka våglängdskanaler, så ja, FRA vet vilka kanaler som är potentiellt intressanta. (“Kunder” betyder inte privatpersoner här, utan det är snarare på nivån att Telenor måste berätta att “den här fibern hyrs av Nordunet”, och Nordunet måste berätta “den här lambdan används av NDGF” (dvs vi))

 38. Erik says:

  Nixon: För att det på något sätt skulle vara lugnande att FRA bara får tillgång till vissa signaler så krävs det ju att vanlig internettrafik inte avlyssnas alls. Sen undrar jag, när staten med våld tvingar till sig den här trafiken, är det inte enklare att de tvingar till sig en avkodad elekronisk signal istället för den optiska?

  Björn:

  Vems mandat har ni att driva FRA-frågan med sådan frenesi?

  Inte centerpartiets väljare i alla fall, det har ju SIFO visat. Troligtvis inte heller partiets medlemmar. För mig verkar det handla om att vara lojal mot regeringen, så att den kan visa sig vara handlingskraftig.

  Nu tycker jag dock inte att det är bra med en handlingskraftig regering om den gör fel saker. Det är heller inte bra med en handlingskraftig regering som gör saker bara för att visa att den är handlingskraftig. Även om en majoritet av Centerpartiets väljare hade varit för lagen (som t.ex. Moderaternas väljare är), så tycker jag ändå inte att de hade haft mandat då det finns mycket kritik mot lagen och de inte har tagit upp frågan inför ett val.

  Centerpartiets ledning sviker både sin ideologi, sina väljare och sina gräsrötter i den här frågan. Hade de drivit den linje som man kunde vänta sig utifrån deras valrörelse hade jag gladeligen lagt min röst på dem 2010. Jag hoppas verkligen det kommer synas i valsiffrorna att det här beteendet straffar sig. Problemet är bara att det inte finns något bra alternativ för väljare som vill rösta på ett parti som har en fullständig politik.

 39. Nixon says:

  Erik: Mja, för FRA är det såklart enklast om de kan få den avkodade våglängdskanalen, men det är inte så lätt att lösa det praktiskt. Jag har skrivit lite utförligare om det i slutet av det här inlägget:

  ttp://tankar-fran-rooten.blogspot.com/2008/08/elementrt-min-kre-watson.html

 40. Trafikstråk verkar inte vara våglängdskanaler om man ser till intervjun med Ingvar Åkesson i Ny Teknik:

  “För att skaffa informationen kan FRA välja att lyssna på vissa trafikstråk i näten. Det vill säga trafik till och från vissa servrar, växlar, företag, hemsidor, ambassader eller chat inom nätverk som al-Qaida.”

  http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article42247.ece

  Det betyder alltså vad sjutton som helst i hela världen.

 41. site admin says:

  Oj, det var många inlägg och även om jag brukar försöka svara på precis allt så får jag nog ge mig den här gången. Bra att ni som ger kommentarer även debatterar med varandra och faktiskt löser en och annan tvistefråga.

  Men som ett generellt svar på många tveksamheter kring vad olika begrepp och annat i det nya förslaget innebär så är det helt klart att alla detaljer inte är exakt utformade ännu. Dessutom ska förslaget på remiss och då kommer förhoppningsvis många bra ändringsförslag och förtydligande in och dessa inarbetas innan propositionen lämnas till riksdagen.

  Det som nu har lagts fram ska alltså inte blandas samman med en färdig proposition. Riksdagsgrupperna har gett klartecken för att regeringen arbetar fram ett förslag med de 15 ytterligare förstärkningarna, förtydligandena och förbättringarna. Många har också rätt i att detaljerna blir viktiga, absolut, så är det.

  När det gäller experter så har regeringen t.ex. ett IT-råd (där sitter bl.a. Patrik Fältström som jag säkert tror att många känner till), men jag vågar inte svara på om IT-rådet varit iblandat i just det senaste förslaget. Så nära förhandlingsarbetet har inte jag suttit.

  En fråga om “vems mandat” har ställts. Svaret är att Sveriges lagstiftande församling, Riksdagen, självklart har ett viktigt mandat att arbeta för medborgarnas och landets säkerhet. Jag vet att många inte tror att FRA gör någon nytta, men det vill jag bestämt hävda att de gör. Att ha en fungerande försvarsunderrättelsetjänst är viktigt för landets säkerhet.

  Förslaget som nu lagts är ett tillägg till det som beslutades i juni, inte ett alternativ.

  FRA kommer inte att få tillgång till samverkanspunkterna. Tanken är ändå att dessa ska byggas upp och det blir sedan domstolen som bestämmer vad FRA ska få tillgång till. Men kontrollen över samverkanspunkterna och myndigheten med spaningsbefogenheten delas alltså, vilket enligt mitt perspektiv starkt ökar skyddet mot missbruk.

  När det gäller trafikdatan (rådata, om det nu betyder samma sak) så får jag återkomma med svar.

  Till slut vill jag uppmana alla att visa respekt mot varandra. Jag är tålig och lider inte av att bli ifrågasatt ens på respektlösa sätt (även om Christian Engström nog inte förstått att han effektivt stänger debattviljan genom att håna de som inte svarar på det sättet som han tycker är rätt, inte direkt min syn på en demokratisk diskussion), men jag är rädd för att många som läser min blogg inte vågar göra kommentarer av rädsla för att bli hånad. Så snälla, visa respekt.

 42. Nan says:

  Troligen dagens sanning: Jag har kommit till insikt att regeringen är så fast i att FRA ska arbeta på ett visst sätt…

  Så länge §19a är kvar så ser jag ingen större skillnad i risken för politiskt missbruk och ändamålsglidning även om risken för missbruk på individnivå minskas genom att dela upp filtreringen på två myndigheter. Risken för att en inflytelserik politiker eller tjänsteman beordrar tveksam spaning utan att någon vågar säga emot är fortfarande tydlig, så länge allt sker under sekretess och under samma huvudman. Den kritiska poängen med att ISP:er filtrerar är att det är utomstående, som inte har staten som huvudman, och informationen kommer att sippra ut om saker spårar ur.

 43. Jan Sjöholm says:

  Hej Johan,

  Man vill ju inte verka tjatig, men jag tycker att den mest grundläggande frågan om varför sverige behöver samverkanspunkter inte har besvarats på något förståligt sätt till dags dato.

  Så här kommer frågan ännu en gång.

  Varför behöver vi i sverige införa sk. samverkanspunkter när de flesta länder med vad synes mycket större hotbild klarar sig utan?

 44. Jens O says:

  Vilka kommer att hantera samverkanspunkterna.
  En domstol eller myndigheten, “mini-FRA”?

  Risken för att det blir en skylt på en kontorsdörr, ute på Lovön är överhängande, när det är FRA som sitter på tekniken och kunnandet. Det lär knappast byggas nya logement och inköp av utrustning, till “mini-FRA”.

  Både IT-råd och riksdag, har redan körts över.

  När det kommer till vad FRA, skall få tillgång till så är det dessa “trafikstråk” som FRA definierar i sin “svarta låda”. In går X antal trådar, ut kommer X antal färre, kallade “trafikstråk” (Göran Pettersson (m)).

  Vad finns det för kunnande, i denna “domstol”, på området?

  Det är fortfarande en statlig myndighet, vilken “bereder sig tillträde, till telehemlighet”, enligt det ursprungliga konceptet.

  Det blir enbart detsamma, som den 18 Juni. Ingen skillnad således.
  Hela förslaget är enbart en ren skimär, för att blanda bort korten.

 45. Gustav Nipe says:

  “Media försöker som alltid hitta vem som är “vinnare”.

  Det finns bara förlorare i denna FRA-sörja. Nedan är en liten lista som exemplifierar vad jag menar med att alla är förlorare.

  1. Låtsas liberalerna Federley och Johansson har nu visat sina verkliga åsikter, folk har helt tappat förtroendet för dem.
  2. Regeringen med Reinfeldt ville så gärna visa sig “regeringsduglig”. Statsministern har visat prov på att kunna mobba enskilda riksdagsledamöter, sämsta sortens ledarskap.
  3. Folkpartiet har också visat skicklighet beträffade att mobba sina egna.
  4. “De sex folkpartisterna” som lovade dyrt och heligt att de skulle riva upp lagen gjorde en total omsvängning. De är inte värda att kallas liberaler.
  5. Alliansen har ignorerat sina kärnväljare, jätta många känner sig svikna.
  6. Svenska folket som kommer få sin privatkommunikation avlyssnade av byråkrater. Sverige bygger upp ett övervakningssamhälle, framtidens generation är de största förlorarna av alla. De kommer att växa upp utan möjlighet till förtroligkommunikation.

  Min fråga lyder, var det värt det?

  Riv upp, gör om, gör rätt!

 46. Johan,

  Jag är ledsen över att du tog illa upp över att jag påpekade att du tydligen inte har en aning om vad “trafikstråk” ska betyda, men betydelsen av ordet är ju fullständigt central för att avgöra vad regeringens pressmeddelande handlar om.

  Är det alltså korrekt att varken du eller de andra riksdagsmännen som har sagt att ni ska rösta ja till den nya lagen inte vet vad som menas med “trafikstråk”?

 47. Erik says:

  En fråga om “vems mandat” har ställts. Svaret är att Sveriges lagstiftande församling, Riksdagen, självklart har ett viktigt mandat att arbeta för medborgarnas och landets säkerhet. Jag vet att många inte tror att FRA gör någon nytta, men det vill jag bestämt hävda att de gör. Att ha en fungerande försvarsunderrättelsetjänst är viktigt för landets säkerhet.

  Jag tycker nog, eftersom ni är demokratiskt valda, att ni bör ta hänsyn till hur medborgarna och särskilt era väljare tycker att ni ska arbeta för rikets och folkets säkerhet. Jag anser inte att ni har mandat att göra det precis som ni vill utan att bry er om era väljares åsikter. Jag tycker det finns många saker ni kan göra som skulle öka vår säkerhet.

  – Dra tillbaka våra fredsbevarade styrkor ifrån Afghanistan, eller låt dem i alla fall inte samarbeta med krigsförande länder som USA.
  – Följ svensk lagstiftning och stoppa vapenexporten till krigsförande länder, bl a USA.
  – Ändra migrationsverkets instruktioner så att de bedömer läget i Irak, om inte som en krigssituation så i alla fall som en situation som kan anses vara lika allvarlig som krig och ska av dem hanteras på samma sätt. Speciellt som Sverige är en mycket stor vapenexportör, med USA som största kund, så är väl det minsta man kan kräva att vi tar hand om konsekvenserna av våra politikers girighet i samband med vapenexport.

  Är du beredd att jobba för dessa saker, och jobba för svensk säkerhet på riktigt, eller tycker du vi ska fortsätta fjäska för USA och stödja och i vissa fall direkt bidra till allt det lidande deras utrikespolitik orsakar?

  Det är extremt lätt att skada många människor. Det skulle t.ex. vara jättelätt att placera en tidsinställd bomb i någon folktät byggnad i Sverige. Det går inte att ta bort alla sådana möjligheter. Det bästa sättet att skydda sig mot terrorism måste därför helt enkelt vara att minimera viljan att skada Sverige eller svenska medborgare. Därmed inte sagt att FRAs verksamhet inte ska finnas alls, men den ska inte riktas mot den egna befolkningen. Det är att skada, inte skydda, den egna befolkningen. Det är diktaturspråk att kalla det för skydd.

 48. I FRA-debatten i början av september och i Klambergs debatt med Pettersson såg man en låda där ett obegränsat antal vägar ledde in i den men bara de intressanta kom ut på andra sidan.

  Det ska tydligen vara i den lådan de intressanta “trafikstråken” väljs ut (om jag uppfattat det rätt) och detta görs tydligen utan att på något sätt bearbeta informationen, man kan alltså skilja på intressant från ointressant information utan att titta på den.

  Jag vill ha en sådan låda till lottoraderna.
  Tänk att plocka in 36 nummer och ut kommer de 7 rätta utan att man behöver hoppas på slumpen…

 49. Nixon says:

  Lucas: Mja. Lambda networking i betydelsen att man som slutanvändare får tillgång till ett helt eget lambda (som vi i CERN-svängen) hör ju definitivt till undantagen, det håller jag med om.

  Men det normala sättet att bygga nätverk idag är att man använder DWDM-utrustning för att köra flera våglängdskanaler i samma fysiska fiber. Annat vore slöseri.

 50. Nixon says:

  FRA kommer inte att få tillgång till samverkanspunkterna. Tanken är ändå att dessa ska byggas upp och det blir sedan domstolen som bestämmer vad FRA ska få tillgång till. Men kontrollen över samverkanspunkterna och myndigheten med spaningsbefogenheten delas alltså, vilket enligt mitt perspektiv starkt ökar skyddet mot missbruk.

  Det här får du gärna utveckla en gnutta. Vem äger och driver samverkanspunkterna? Domstolen? En ny myndighet? De trådägande operatörerna?

Leave a Reply

Your email address will not be published.