Möte med danska retsudvalget

Som aktiv i de nordiska frågorna och ledamot i Nordiska Rådet påpekar jag ständigt att vi har mycket att lära av varandra inom Norden. När de olika riksdagsutskotten planerar sina studieresor så går diskussionerna oftare kring USA, Japan och Australien än kring Danmark, Norge och Finland. Detta till trots att alla egentligen är överens om att den gemensamma nordiska historien och kulturen gör att våra samhällssystem är mer lika än med övriga världen och att vi därmed har lättare att lära och ta till oss av hur andra nordiska länder löst problem som vi står inför här i Sverige.

Jag säger inte att alla längre resor skulle ställas in. Jag har t.ex. varit i USA med justitieutskottet och det var mycket lärorikt och intressant att träffa företrädare och lära mer om FBI, NYPD, Department of Homeland Security, en ideell förening som arbetade mot dödsstraffet m.m.

Men oavsett om längre resor också behöver göras ibland så måste vi kunna öka utbytet med våra nordiska grannländer. Därför är det glädjande att det danska retsudvalget, dvs justitieutskottet, är i Stockholm under tre dagar. Idag har vi haft ett möte mellan delar av vårt svenska justitieutskott och det danska retsudvalget. Igår var det dessutom en middag på danska ambassaden där jag hade nöjet att deltaga.

De tre frågeställningar som danskarna hade skickat till oss i förväg rörde sexköpslagen, unga lagöverträdare och brottsoffer. Vi hade bra diskussioner och jag tycker att det är glädjande att det numera även i Danmark finns en debatt kring att förbjuda sexköp. Jag är inte så säker på att det blir någon sådan lagstiftning eftersom det tycks finnas oenighet både inom och mellan folketingspartierna, men bara för några år sedan så var det inte ens en diskussion om att ta efter den svenska sexköpslagen så de har åtminstone tagit steg i rätt riktning.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.