Socialdemokrat vill inskränka flera grundlagsskyddade fri- och rättigheter

Jag blev något förvånad när jag läste en debattartikel i Aftonbladet idag av den socialdemokratiska riksdagsledamoten och tillika ordföranden i Svenska FN-förbundet Aleksander Gabelic. I artikeln föreslår Gabelic att Sverige “måste införa ett förbud mot rasistiska organisationer och deras propaganda”. Att vilja förbjuda rasistiska organisationer eller kriminella organisationer är i sig inget nytt förslag, kristdemokraterna har lyft en variant av det tidigare, men det intressanta är att Aleksander Gabelic lägger förslaget utan att ens nämna att det är en inskränkning av tre grundlagsskyddade rättigheter.

Det är inte minst en inskränkning av föreningsfriheten (Regeringsformen 2:1 p 5). Föreningsfriheten är en frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften. Att förbjuda rasistiska organisationer (vem som ska bedöma vad som är en rasistisk organisation är en helt annan och mycket svår fråga) är en uppenbar inskränkning av föreningsfriheten. Begränsning av föreningsfriheten och de andra friheterna i RF 2:1 får ske enligt RF 2:12 “Begränsning som avses i första stycket får göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle.” Men “begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och ej heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar.” Dessutom får en inskränkning aldrig ske “enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning.” Att förbjuda en rasistisk organisation som t.ex. ett rasistisk parti anser jag vara en inskränkning på grund av politisk åskådning. Det skulle innebära ett krav på grundlagsändring där hela grundlagsskyddet av våra fri- och rättigheter luckras upp om Aleksander Gabelic skulle få genom sitt förslag.

Det är dock inte enbart den grundlagsskyddade föreningsfriheten som han ger sig på. Han skriver ju att Sverige “måste införa ett förbud mot rasistiska organisationer och deras propaganda“. Med andra ord vill han även inskränka den närmast heliga yttrandefriheten (RF 2:1 p 1), friheten att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor. Detta tycker jag är ett riktigt grovt övertramp.

Voltaire uttryckte det en gång i tiden (om det nu var hans ord): “Jag delar inte dina åsikter men jag är beredd att dö för din rätt att uttrycka dem.” Det är en grundbult i liberalismen som kanske inte en socialdemokrat förstår sig på, men att lägga ett sådant förslag utan att ens fundera över att det är en inskränkning i den grundlagsskyddade yttrandefriheten är förvånande och oroväckande.

Utöver föreningsfriheten och yttrandefriheten så skulle det också bli en inskränkning av mötesfriheten enligt RF 2:1 p 3, friheten att “anordna och bevista sammankomst för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk”. Ett förbud av en organisation innebär närmast per automatik ett förbud mot möten med organisationen och vips har socialdemokraten Aleksander Gabelic föreslagit en inskränkning av tre grundlagsskyddade fri- och rättigheter utan att ens nämna det i sin artikel.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

32 Responses to Socialdemokrat vill inskränka flera grundlagsskyddade fri- och rättigheter

 1. cnab says:

  Din rubrik är inte särskild upphetsande, Johan. Kunde lika gärna stått “Folkpartiet och övriga Alliansen vill inskränka flera grundlagsskyddade fri- och rättigheter.” Men då hade ju brödtexten handlat om FRA-lagen och massavlysningen, förståss … Därmed står det tämligen klart att hur man än vänder och vrider sig har man rumpan bak. Nedmonteringen av demokratin i Sverige startade med grundskottet i Riksdagen den 18 juni 2008 då FRA-lagen antogs. Och det är riktigt skrämmande!

 2. site admin says:

  Å vad oväntad kommentar…

  Mitt inlägg handlade om att en socialdemokrat föreslår flera inskränkningar i grundlagsskyddade fri- och rättigheter utan att ens förstå det själv, eller åtminstone väljer att inte ens nämna det i sin artikel. Men det missade du kanske.

  Ingen som fattat beslut om signalspaningslagstiftningen har missat att RF 2:12 använts och ingen har försökt att dölja det.

 3. Johan G says:

  OAvsett vilket lagrum som används eller inte så är det iallafall helt klart att det varit flera som “försökt dölja” konsekvenserna av FRA-lagen. Tolgfors upprepar med en druckens envishet att “det är ingen massavlyssning” – trots att vi alla vet att lagen innebär att FRA får en kopia av all trafik – all trafik! – som passerar gränsen.

  Detta är något som flera av de som fattat beslutet uppenbarligen missat.

  Flera riksdagsledamöter har ju uppenbarligen missat att FRA även spanar åt till exempel polisen – Vilket kanske kan vara förståeligt, då flera tunga personer i processen ofta upprepar att “FRA sysslar inte med polisiärt arbete” eller liknande saker. Ingvar själv är förvirrad i frågan, då han ena gången talar om att FRA minsann varken kan eller får (där det första är en uppenbar lögn) spana på enskilda personer eller hålla på med polisiär verksamhet, varefter han en stund senare talar om att FRAs spaning minsann har förhindrat kidnappning och mord…genom spaning mot enskilda personer, och polisiärt arbete.

  Flera riksdagsledamöter verkar tro att FRA kan knäcka moderna krypton inom rimlig tid. Flera riksdagsledamöter verkar tro att det faktiskt går att med (vad Tolgfors i en fantastisk uppvisning av teknobabbel kallar) “tekniska variabler” skilja ut trafik som går mellan svenskar från trafik som går mellan icke-svenskar. Flera riksdagsledamöter verkar tro att det går att göra sökningar med “sökbegrepp” som utesluter svensk privatkommunikation.

  Flera riksdagsledamöter verkar tro att terrorister planerar terrordåd i sverige genom att skicka okrypterad elektronisk kommunikation över sveriges gränser. (är inte bombattentat eller kidnappningar “polisiära ändamål?”)

  …vilket ganska väl mappar mot ditt påstående: att en allianspolitiker föreslår flera inskränkningar i grundlagsskyddade fri- och rättigheter utan att ens förstå det själv (för vederbörande förstår inte hur tekniken och kommunikationerna fungerar).

  Dessutom gör han det i syfte att lösa ett problem som inte är särskilt väl definierat (hur var det nu? Miltiär eller kriminell underrättelseinformation? Enskilda personer eller “tendenser” Var det terrorister, ryska trupprörelser, knarklangare eller islamister som skulle filtreras fram?), men som de föreslagna åtgärderna inte rimligtvis kan lösa. Detta förstår inte riksdagsmannen heller (eftersom han inte kan tekniken).

  Kom ner från dina höga hästar, Johan. Den nedlåtande tonen passar inte den som står på fel sida staketet, särskilt inte om de två alternativ som står till buds för ens handlande är antingen att man inte begripit vad man beslutat om (vilket är förståeligt, men då är det dags för utbildning), eller det värre alternativet: att man begripit det, men medvetet valt att mörka och låtsas som det regnar.

 4. site admin says:

  Johan G, det är uppenbart att vi inte definierar massavlyssning på samma sätt. Att det skapas samverkanspunkter innebär inte att FRA avlyssnar all trafik, med andra ord handlar det inte om massavlyssning. FRA får inte avlyssna trafik som går inom Sverige eller trafik som endast tar en omväg genom utlandet. Alla är medvetna om att det inte finns någon teknisk lösning som klarar filtrera bort all sådan trafik som råkar passera gränsen, och därför blir det tydligt lagreglerat hur sådan “felaktig” information ska raderas.

  Det är skillnad mellan att spana åt Säpo eller RKP och att syssla med brottsbekämpning. Att försöka få veta vilka hotbilder som kan finnas är inte samma sak som att försöka utreda ett brott.

  Med bra söksträngar så fastnar inte den “svenska privatkommunikation” som du tror att den gör. De som tror att sökbegreppen är “terrorism”, “atombomb” eller ens “bin Laden” är naiva. Med så dåliga urvalskriterier skulle FRA dränkas av ointressant information. Jag lovar att de är bra mycket bättre än så.

  Undrar vem det är som tror att han vet mer än han gör…

 5. BBA says:

  Hur det än är så hamnar en kopia hos FRA, och vad som händer med den där vet bara FRA. Det är vad hela frågan handlar om. Dina farbroderliga klappar på huvudet på oss mindre vetande här imponerar verkligen inte.

 6. Johan G says:

  Jag säger att enligt lagen får FRA en kopia av all trafik som passerar gränsen. Är det felaktigt, menar du? Att du sedan inte vill kalla det massavlyssning (eftersom det låter illa i väljaröron) är din sak, men fakta kvarstår: Enligt lagtexten ska FRA få en kopia av all trafik som passerar gränsen.

  Sedan vet jag mycket väl att FRA inte får avlyssna svensk trafik (vilket ju inte hindrat dem tidigare, men det är en annan fråga). Har jag påstått något annat? Vi vet att Ingvar lovar och svär att de aldrig kommer att lyssna på svenskar. Vad FRA-lagen gör är att den skapar ett system där någon inuti FRA kan avlyssna godtycklig svensk gränspasserande trafik. Är du med på skillnaden? De får inte, men de kan. Den som befinner sig i rätt position (inne i FRA) kan avlyssna vem som helst. Eller hur?

  Angående att “vi alla vet” att det blir falska träffar och att det därför finns regler för hur man gör av med överskottsinformationen: Häromsistens uttalade sig Tolgfors om hur FRA arbetade med “oerhört precisa” sökbegrepp, som sorterade fram “exakt de mail” som var intressanta, och inga andra. Om inte ens han vet, hur menar du då att resten av riksdagsmännen vet?

  Nu vet ju både du och jag att Tolgfors mycket väl vet – han bara ljuger lite för att det ska låta bättre i väljaröronen. Men du var ju med i Centerchatten, eller hur? Du kan, liksom jag, läsa svaren från våra C-riksdagsrepresentanter. I flera av deras svar är det uppenbart att de “inte vet” det du säger att alla vet. Vad det gäller lagringen av trafik. Vad det gäller precisionen i FRAs filter. De har tagit ett beslut som de inte förstår omfattningen av, precis som vi här i kommentarerna påpekar.

  Det är skillnad på att spana åt RKP och att bedriva polisiärt arbete – Ja. Men det är skillnad på att säga “Vi kommer bara att spana på militärt eller utrikespolitiskt intressant information, från utanför sveriges gränser” ena stunden, och andra stunden spana inrikes för RKP. Eller hur? De uttalandena går inte ihop.

  Sen försöker du insinuera att jag skulle ha någon sorts uppfattning om vilka söksträngar FRA skulle använda (vilket jag inte har), påpekar sedan att personer som har sådana uppfattningar (vilket inte är jag, då) är naiva, och undrar lite retoriskt vem som tror att han vet mer än han gör? Ja, i båda de första fallen så var det “inte jag”, så jag antar att det är “inte jag” även i det sista fallet. Fult och ohederligt diskussionsknep, Johan. Bättre kan du.

  Däremot gör du, återigen, samma kullerbytta igen. Låt oss titta på en rad i det sista stycket:

  Med bra söksträngar så fastnar inte den “svenska privatkommunikation” som du tror att den gör.

  Låt oss jämföra den med stycket en bit upp:

  Alla är medvetna om att det inte finns någon teknisk lösning som klarar filtrera bort all sådan trafik som råkar passera gränsen […]

  Hur var det nu – Visste vi alla att det var så, eller fanns det magiska sökbegrepp som klarade av att kasta bort svensk kommunikation? När inte ens du själv, inom loppet av tre stycken, kan bestämma dig, hur förtroendeingivande verkar det då för oss som står utanför, tror du?

  Men nä. Du vet, och jag vet, att det inte går att göra en sådan filtrering. Du vet, och jag vet, att en massa svensk privatkommunikation kommer att ge falska positiver och trilla genom filtren. Du vet, och jag vet, att det innebär att svensk privatkommunikation kommer, enligt lag, att lagras hos FRA till dess att någon kommer och tittar på den och bedömer den som ointressant. Till skillnad från dig, så tänker inte jag tillskriva dig naiva uppfattningar som du inte har. Min poäng, och cnabs originalpoäng, är dock att ett stort antal svenska riksdagsledamöter som röstade för lagen, faktiskt hade sådana naiva uppfattningar – det är uppenbart från uttalanden i pressen från strax efter omröstningen. Det vet både du opch jag. Och därmed har cnab rätt – Det skulle likagärna kunna vara den andra rubriken.

  Det här fiaskot till lag är förvisso upprörande, men mer upprörande är tonen som man möts av. Tolgfors friserar sanningen så snart han öppnar munnen (exempel ovan) – I onödan! Men istället för att förklara hur saker fungerar på riktigt, och vilka säkerhetsmarginaler som man sätter dig på riktigt, så sysslar man med att i nedlåtande ton komma med “lies for children” – såna där saker som man berättar för barn för att de ska lugna ner sig, även om de inte är sanna. Varför? Vem har bestämt att svenska folket är barnrumpor och ska behandlas därefter? “Nejnejnej, FRA har mycket exakta filter” – skitsnack. “Det förekommer ingen massavlyssning” – enligt en helt ny definition som vi hoppas ska dölja verkligheten. “FRA är mycket framstående på kryptoteknik” – men sanningen är fortfarande att det tar en kvart att installera ett kryptostöd i ett vanligt mailprogram som FRA inte med bästa vilja i världen kan knäcka.

  Varför? För problemet är ju att svenska folket är inte barnrumpor och jubelidioter. De är inte mycket mer tekniskt bevandrade än riksdagsmännen, i genomsnitt, men de är vuxna nog för att inse när någon ljuger för dem och är nedlåtande mot dem. Varför? Varför inte spela med öppna kort, och faktiskt förklara vad lagen innebär, hur filtreringen i stort går till, hur en sökning med sökbegrepp går till? Ärligt? Gemene man kanhända inte för den skull skulle förstå hur det rent tekniskt hänger ihop, men de skulle gå hem och känna en känsla av att “makten” anstränger sig för att göra sina beslut begripliga. Istället inser folk att de blir ljugna för (även om de kanske inte vet hur) och blir asförbannade. Varför? Har ni helt tappat taktiken?

  Vem fick för sig att det här var en fråga värd att förlora makten för?

 7. JörgenL says:

  Johan (L), du vet mycket väl att det handlar om avlyssning i mycket stor skala, försök inte blanda bort korten och ändra på språket för att det låter illa när saker kallas för vad de är.

  Baserat på min 30 åriga yrkeserfarenhet som programmerare så tror jag inte på det där med “bra sökbegrepp”. Om det är så att de faktiskt avser att söka efter så luddiga saker som sagts, dvs “Upptäcka hot”, så kommer de att få tusentals gånger fler felträffar än korrekta.

  Om det är så att det inte är det som är syftet, utan att de kommer att söka efter mycket mer precisa saker än så, varför inte tala om det då?

  Så slipper ni att vi som begriper tekniken gång på gång synar bluffen och säger att det där inte kan vara sant, det måste finnas nåt annat bakom som ni inte berättar.

  Vi som kan tekniken är tekniker och tycker väldigt illa om när det förs fram resonemang som inte hänger ihop logiskt, det gör ont i själen på oss. 😉

  Att då fortsätta hävda såna resonemang när vi påpekar att det inte hänger ihop gör att vi antingen blir djupt misstänksamma och försöker begripa vad det EGENTLIGEN handlar om, eller avfärdar er som dumma i huvudet och funderar på vem som har lurat er.

 8. Johan G says:

  Föresten, Johan, var det inte du själv som i ett tidigare blogginlägg raljerade över dina riksdagsmannakollegers okunnighet? *tittar efter* Jodå.

  Allianspolitiker fattar beslut som inskränker våra fri-och rättigheter utan att förstå det själv. Spot on. Och du har själv sagt det.

  Som Jörgen säger ovan här: Förtroendet går inte upp av att så uppenbart inte ens hålla i ordning på sin egen historia. Hur var det – Var riksdagsrepresentanterna tillräckligt kunniga och insatta för att förstå konsekvenserna av sitt beslut? Är det din åsikt här som gäller, eller din åsikt i ditt tidigare blogginlägg?

 9. site admin says:

  BBA, en kopia finns inte hos FRA som du påstår. Det låter som att FRA skulle lagra allting, totalt felaktigt. Hur omöjligt skulle inte det vara? Något sådant lagringsutrymme finns inte.

  Vad som händer är att trafiken som passerar gränsen går genom en samverkanspunkt. En liten del fastnar beroende på hur söksträngarna är formulerade och resten går förbi. FRA kan inte gå tillbaka och kontrollera om X även skickade ett meddelande dagen före för det finns ingen sparad kopia.

  Johan G, Ingvar Åkesson har aldrig lovat och svurit på att de inte kommer att ha signalspaning mot svenskar, enligt det förslag som ligger får signalspaning ske på trafik som går från eller till svenskar vid synnerliga skäl, men inte inom eller som bara råkar passera gränsen på sin väg från svensk avsändare till svensk mottagare. Men jag är öppen för att diskutera den typen av signalspaning mot enskilda personer i Sverige. Det är en så liten del av svensk signalspaning att det inte skulle påverka FRA nämnvärt.

  Resonemanget får och kan är fortfarande mycket märkligt. En polis som bär vapen kan skjuta en oskyldig, men han får inte. Skulle det vara ett argument för att han inte ska få ha vapen? Det finns väl hur mycket möjligheter till missbruk som helst överallt, men det är därför vi har regler för vad som får ske och kontroll av att reglerna följs.

  En enskild anställd på FRA kan inte avlyssna vem som helst, oavsett om det är en tekniker eller generaldirektören.

  Det här med sökbegreppen tycks det också råda hur mycket missförstånd som helst om. Sökbegreppen är inte “terrorist”, “atombomb” eller liknande, det är överhuvudtaget inte ord som används i svenska språket. Därför leder det tanken fel att skriva sökord. Jag har istället försökt använda begreppet söksträngar. Det kan kanske handla om en lång rad koder för ryska trupper för att följa trupprörelser i Georgien. Det kan vara uttryck på afghanska dialekter som talas i närheten av den svenska styrkan i norra Afghanistan.

  Jag kan skriva Usama bin Laden och terrorism, bomba och spränga hur mycket som helst utan att det fastnar i något FRA-filter. Samtidigt kan det inte uteslutas att det finns någon som sitter och mailar på ryska till sin kusin i Moskva om precisionen i något nytt robotsystem, så det kan fastna meddelanden som inte ska fastna, men sådant varken kan eller vill FRA lägga ner tid på.

  Detta är också svaret på din löjliga anklagelse om att jag skulle motsäga mig själv, det visar kanske att du inte är så insatt ändå. De två styckena som du klippt ut handlar om två olika saker. Först sker en teknisk filtrering för att ta bort den trafik som egentligen är inhemsk men som råkat passera en gräns. Men här säger jag, och FRA, att det inte finns någon teknisk lösning som är hundraprocentig, utan det kommer att hända att inhemsk trafik går genom ändå. Därför finns det regler för direkt radering av detta.

  Men söksträngarna är först nästa steg. Söksträngarna används först på den signalström som tagit sig förbi det tekniska filtret som ska plocka bort inhemsk trafik. Om dessa söksträngar innehåller t.ex. ryska koder så är vågar jag nog påstå att ingen svensk privatkommunikation fastnar.

  Sedan fortsätter du i okunnighet (eller kanske slarv) när du pratar om Rikskriminalpolisen, “spana inrikes för RKP”. Varför tror du att RKP bara arbetar inrikes? Brottsligheten är inte nationell längre. Skulle svensk polis bara intressera sig för vad som händer innanför landets gränser så skulle säkert den internationella, gränsöverskridande brottsligheten jubla.

  Till slut ditt andra påstående om att jag motsagt mig själv vad gäller riksdagskollegors okunnighet. Fel igen. Jag är övertygad om att det finns många riksdagsledamöter som inte är insatta i detaljerna kring signalspaningslagstiftningen, på samma sätt som det finns många som inte är insatta i andra lagförslag. Helt enkelt för att det är omöjligt att sätta sig in i alla frågor, vi fattar beslut om så många och så skilda frågor att vi måste lita på våra partikollegor som sitter i berörda utskott. (Dock tycker jag att FRA-diskussionen borde ha lett till att alla läst på något bättre.)

  Vad jag skrev i kommentar två här ovanför var: “Ingen som fattat beslut om signalspaningslagstiftningen har missat att RF 2:12 använts och ingen har försökt att dölja det.” Jag begär inte att alla ska kunna RF:s andra kapitel. RF 2:12 handlar om när vissa grundlagsskyddade fri- och rättigheter får inskränkas i lag och om hur minoritetsskyddet och t.ex. möjligheten till minoritetsbordläggning ser ut. Eftersom riksdagen i juni 2007 fattade beslut om minoritetsbordläggning så är det knappast någon som missat att RF 2:12 användes. Det är en väldigt ovanlig sak att minoritetsbordlägga i Sveriges Riksdag, så att det hände missade garanterat ingen.

  Ett tips kan vara att läsa genom vad jag skrivit en gång extra innan du anklagar mig för att ljuga eller “inte ens hålla i ordning på sin egen historia”.

  Jörgen, jag märker att du ändrat ordval. Tidigare skrev du massavlyssning och nu skriver du avlyssning i mycket stor skala. Massavlyssning får folk att tro att alla är avlyssnade. Så är inte fallet, långt ifrån. Visst handlar det om avlyssning i stor skala, FRA använder hundratusentals sökbegrepp per år. Men det handlar inte om avlyssning av svenska folket som debatten handlat om, den delen av FRA:s signalspaning som överhuvudtaget har svensk koppling är mycket liten.

  Jag håller med dig om att FRA skulle kunna vara mer öppna med vad de gör och hur. När vi hade möte med FRA häromdagen så var de relativt öppna och det som sades i det rummet var inte hemligt. Även Försvarsdepartementet borde kunna förklara bättre varför signalspaning är nödvändigt för svensk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik.

 10. Jörgen L says:

  Johan (L),
  “En polis som bär vapen kan skjuta en oskyldig, men han får inte.” är inte jämförbart. Om han gör det så kommer det att bli känt, utredas och skrivas om i tidningarna. Om det blir vanligt att poliser skjuter oskyldiga så kommer det att debatteras och i demokratisk ordning göras nåt åt.

  Vad som händer med signalerna efter att de lämnats av till FRA’s sambandspunkt är inte öppet för insyn. OM någon kopplar in sig på de sladdarna, hackar filtersystemen eller om personer inom FRA “anpassar” systemen så att man kan avlyssna utan att det loggas, så kommer vi aldrig att få reda på det.

  Det finns också en oerhörd frestelse att göra en ändamålsglidning i framtiden när all den tekniska utrustningen är på plats.

  Formuleringen “avlyssning i mycket stor skala” betyder exakt samma sak som “massavlyssning”, jag använde den formuleringen enbart för att du inte skulle hänga upp dig på ordet utan inse att betydelsen är densamma oavsett vilket ord man använder.

  “Massavlyssning får folk att tro att alla är avlyssnade. Så är inte fallet, långt ifrån.”
  Jo, Johan, det är det, och det är ohederligt av dig att inte erkänna det. ALL gränspasserande trafik ska kopieras till FRA och är därmed avlyssnad. Avlyssning uppstår när myndigheten ansluter sin tekniska avlyssningsutrustning, inte när en tjänsteman spelar upp det avlyssnade materialet.

  Det som FRA kallar “teknisk datareduktion” är inte relevant för debatten, det handlar bara om att man av tekniska skäl inte klarar av att detaljbearbeta allt innehåll just nu, men de datorer de har tillgång till idag. Det är inte på något sätt väsensskilt från den andra filtreringen, det är bara ett första steg. Det sker i vilket fall EFTER att FRA har fått tillgång till signalen. Debatten handlar om ifall FRA ska FÅ tillgång till signalen.

  Hurvida man sorterar det avlyssnade materialet genom en automatiserad filtrering eller genom att lyssna på det är helt irrelevant så länge vi som använder nätet inte vet om vår trafik fastnar eller inte.

  Juristen Mark Klamberg reder i ett antal postningar ut att det även i juridisk mening är samma sak som det som i andra lagar kallas just avlyssning. Inklusive alla korsreferenser till lagrum på alla håll ock kanter och så grundligt att till och med en jurist som du kan tänkas vara nöjd… 🙂

 11. Nan says:

  Johan, ställ denna fråga till ansvarig på FRA:
  “På de kablar som avlyssning sker på, kommer inte alla emailfragment att sparas i någon form av databas tills man tagit emot kompletta meddelande för att därefter jämföras med alla aktiva filter?”

  Jag tror du kan ana det rätta svaret… 3 § i Signalspaningslagen går bara att implementera om “inhämtning” definieras ganska långt från avlyssningspunkten.

  “Men söksträngarna är först nästa steg. Söksträngarna används först på den signalström som tagit sig förbi det tekniska filtret som ska plocka bort inhemsk trafik. Om dessa söksträngar innehåller t.ex. ryska koder så är vågar jag nog påstå att ingen svensk privatkommunikation fastnar.”

  Jag kan inte se något i lagen som hindrar FRA att kombinera (eller kanske snarare konfigurera om) detta till ett enda filter, kan du? (Det finns goda tekniska skäl att göra filteringen i två eller flera steg, men de är inte relaterade till om det är inhemsk kommunikation eller inte.)

  Men varför inte ta FRA på orden, och låta det första steget ske via domstolbeslutade filter som utförs hos ISP:n, vilket skulle påminna om det tyska systemet, om än med oerhört mycket bredare filter? Om FRA håller sig till sanningen borde det inte innebära någon större begränsning för dem? Detta skulle innebära en granskning av FRA påstående om att deras filter fungerar, och jag är helt övertygad om att det kommer att visa sig att Jörgen har rätt. Jag är också helt säker på att FRA kommer att slåss mot en sådan ändring med näbbar och klor, därför att någonstans därinne kommer någon att inse att de inte har på fötterna för sina påstående.

  Givet ett sådant system så kan man sedan anpassa filterparametrarnas bredd så att man närmar sig tyskarnas lag, så att intrånget reduceras till mer acceptabla nivåer.

  Dock saknas fortfarande den andra delen av ekvationen, nämligen proportionaliteten. Jag kan fortfarande inte se något som tyder på att nyttan uppväger intrånget, samhället har klarat sig utmärkt med t.ex. den lagstiftning som finns om brevhemligheten.

  Sedan, FYI, om man begränsar sig till all textinformation (vilket verkar som ett rimlig tänkbart scenario i en paranoid stat) som passerar gränsen är lagring av all sådan information inte alls kostnadsmässigt eller tekniskt problematiskt. Om man dessutom begränsar sig till email (vilket skulle kunna vara en annan rimlig begränsning) så blir mängderna än mindre. Så argumentet “kan” är faktiskt inte giltigt. Sedan ser jag egentligen inte argumenten som så särskilt intressant eftersom det är “får” som är det intressanta.

  Sedan är det intressant att du tar upp detta:
  “Resonemanget får och kan är fortfarande mycket märkligt. En polis som bär vapen kan skjuta en oskyldig, men han får inte. Skulle det vara ett argument för att han inte ska få ha vapen?”

  Jag antar att du inte känner till detaljerna om brittiska polisens skapande? För just den diskussionen fördes då och man kom fram till att poliserna inte skulle vara beväpnade. Och det fungerade oerhört bra. Hela den diskussion och avvägning man gjorde då, om alienation och statens verktyg, är faktiskt höggradigt relevant för dagens debatt om brotts- och terroristbekämpning. Du har faktiskt, oavsiktligt, dragit upp ett klart argument till att minska statens interferens, dvs, helt eller delvis, skrota FRA.

  “Jörgen, jag märker att du ändrat ordval. Tidigare skrev du massavlyssning och nu skriver du avlyssning i mycket stor skala.”

  Jag tror du är ute och cyklar nu Johan. Detta är synonymer. Och, att man beskriver samma sak med olika ord är ett starkt tecken på att man talar sanning. Varför diskutera ordval öht, istället för sakfrågan? Du har ju, till skillnad från ALLA andra riksdagsmän som försvarat ja till FRA-lagen, hållit en saklig ton. Att vi sedan inte håller med dig, och tror att du inte förstått en del viktiga detaljer eller gjort avvägningar som vi inte tycker om, är en annan sak.

  Titta på Staffan Danielssons, Katarina Brännströms eller Göran Pettersons blog t.ex., du vill inte gå den vägen, eller hur?

 12. Jörgen L says:

  Jag läser om tråden igen, och det tycks vara ytterligare ett begrepp som vi är oense om, “kopia”.

  Du skriver i svar till BBA att “en kopia finns inte hos FRA”. Det är rent tekniskt ett felaktigt påstående.

  En kopia av signalen som går i den avlyssnade fibern skapas och skickas in i sambandspunkten, och finns därmed hos FRA. Det är inte säkert att denna kopia permanentlagras hos FRA, men den existerar och finns hos FRA under en viss tidsrymd, annars finns det liksom inget att filtrera…

  Varaktigheten på denna kopia varierar beroende på ifall dn kan kastas redan vid den “tekniska datareduktionen” där filtreringen sker baserat på varifrån i nätet den kommerifrån och ska, eller om den ska analyseras baserat på innehållet. I det första fallet försvinner den mycket snabbt, i det andra är det svårt att bedöma, såvitt jag kan se så är det inte reglerat i lagen hur lång tid det får gå mellan infångandet av signalen och att filtreringen görs. Det är osannolikt att filtreringen kan göras i realtid när det är hög trafikgenomströmmning, vilket implicerar en mellanlagring mellan infångandet och filtreringen.

  Sedan när filtreringen är utfört och ett antal meddelanden fastnat, så kommer dessa kopior att lagras. Hur länge de meddelanden lagras som INTE är relevanta för spaningen men ändå fastnat i filtret går inte heller att utläsa ur lagen. Det är bara sagt “Regeringen föreslår mot den bakgrunden att upptagning eller uppteckning av uppgifter som erhållits genom inhämtning av signaler i elektronisk form omgående skall förstöras om innehållet berör en viss fysisk person och har bedömts sakna betydelse för verksamheten.”

  Eftersom den här tekniken kommer att generera miljontals felaktiga träffar så kan man undra hur FRA ska göra för att gå igenom dessa och bestämma ifall de är relevanta eller inte.

  En möjlighet som jag inte ser nåt hinder för i lagen är att de helt enkelt låter bli att gå igenom dem, utan bara spara dem i en databas för vidare sökning vid ett senare tillfälle. Då bryter de inte mot lagen eftersom de i det läget inte känner till att de lagrade meddelandena ska raderas.

  Senare, när de gör sökningar mot denna databas, så kommer de att få upp sådana som helt klart inte bör sparas, och DÅ måste de omgående radera dem.

  Det är också tveksamt vad “berör en viss fysisk person” innebär. Vad är kriteriet för detta? Är kommunikation mellan två anonyma hotmailadresser något som berör viss fysisk person? Ett förnamn? För- och efternamn? Eller måste det vara fullständigt personnummer för att det ska “bröra viss fysisk person”?

  Ett gungfly av tolkningsmöjligheter alltså…

 13. Johan G says:

  Ingvar har i tidningsintervjuer fått frågan “Kommer det här innebära att ni kommer att läsa vanliga svenskars mail” och svarat att Nej, naturligtvis inte – FRA “varken får eller vill spana på svenska medborgare”. Du vet att det inte är så, jag vet också att det inte är så, men det är en del i den omfattande…ovarsamhet med sanningen…som används när man talar med Allmänheten. Likväl som Tolgfors olika uttalanden som refererats ovan. Likväl som din ovilja att gå med på att all trafik kopieras till FRA – Vilket den fortfarande gör, oavsett hur du slingrar dig med “teknisk filtrering” och söksträngar.

  Det vet du, och det vet jag också. FRA kan inte applicera sina “tekniska sökvariabler” (IP-nummerfilter, för oss som begriper vad ni pratar om) om de inte har tillgång till paketen. Det är ju självklart, eller hur? Detta sker förvisso i en “samverkanspunkt”, men denna samverkanspunkt är en maskin som ägs och driftas av FRA – och alltså är trafiken kopierad till FRA. Eller hur?

  Sen kommer du och raljerar över lagringsutrymme, som om någon skulle påstått att all denna data lagras. Det har naturligtvis ingen påstått, utan det är i bästa fall ett missförstånd från din sida – och i värsta fall ett medvetet försök att förlöjliga motståndaren. Tyvärr talar väl nästa stycke för det sistnämnda, eftersom du återigen talar om för oss att sökbegreppen inte är “Bin ladin” och “Atombomb”. Nej, det är det heller ingen som påstått, förutom du. Sluta tillskriva andra åsikter som de inte har.

  Men faktum kvarstår: Oavsett hur specialiserade sökord man använder så kommer de att återfinnas även i oskyldig privatkommunikation, även svensk sådan. Teckensekvenser kan dyka upp inte bara i skriven text, utan även i, säg, transportkodningen av bifogade bilder eller som skräptecken i wordfiler eller liknande. Om någon slagit i dig något annat så har de lurat dig.

  I så fall – om du blivit lurad att tro något annat – så kan du ju vara ursäktad. Men faktum kvarstår: Svensk privatkommunikation kommer att passera “det första filtret” (IP-filtreringen). En del av den kommer även att passera det “andra filtret” (Dina söksträngar), oavsett hur specialiserade de är, eftersom det förekommer alla möjliga sorters konstiga teckenkombinationer i de filer vi skickar fram och tillbaka till varandra. Så svensk privatkommunikation kommer att bli liggande i FRAs databas, till dess någon kommer och tittar på den och anser den för ointressant.

  Om du tror annorlunda för att du blivit islagen osanningar, så må det väl vara hänt (om än – törs jag säga det? – naivt och en aning okunnigt). Men annars är även detta en del av den ganska markanta ovarsamhet med sanningen som man hör från laganhängarnas håll. Varför? Vad är det med den här lagen som gör att ni verkar fullkomligt oförmögna att förklara och berätta hur det egenligen ligger till, snarare än att försöka slå i folk halvsanningar?

  Jag blir mycket mindre upprörd över att mitt email (med bifogad bild på en rolig skylt på malmöfestivalens pissoar) kan råka hamna i Ingvars gigantiska inkorg, än vad jag blir på ditt envisa och felaktiga påstående att det aldrig kan hända. Jag vet att det kommer att hända – det är oundvikligt med falska positiver i alla system av det här slaget – men vad jag inte vet är varför mina folkvalda representanter känner ett behov av att ljuga om det för mig?

 14. Audi A3 Sportback 2.0T Quattro says:

  Jag kan förstå att Linander är trött på FRA-debatten, och att han inte vill ta den debatten mer.

  Han är dock inte förvånad när kommentarerna handlar om FRA. Vad säger det?

  Jo. Att debatten om avskaffandet av våra grundläggande demokratiska rättigheter och FRA-lagen inte kommer att svalna.

  Ända tills det att regeringen inser sina misstag i FRA-frågan och river upp lagen kommer debatten att fortsätta, och andra frågor kommer att blekna i jämförelse.

 15. Johan G says:

  Andra har ovan kommenterat polisexemplet nöjaktigt. När polisen gör något han inte får, så syns det. När FRA gör något de inte får, så syns det bara om de talar om det i efterhand, när kontrollmyndigheten kommer och frågar. Och, märk väl, bara om FRA själva vet om att något fel har begåtts.

  Du har påstått nu, flera gånger, att ingen inom FRA kan “avlyssna en enskild person” eller liknande saker. Du har fortfarande inte förklarat hur du kommer till denna spännande slutsats. Generaldirektören kan det förmodligen inte, nej, men vad finns det för kontrollmekanismer på plats för att de som faktiskt implementerar filter- och loggsystemen inte skulle göra något fuffens?

  Återigen: Jag vet, och du borde veta, att den möjligheten finns – Att tro annat är, vill jag bestämt hävda, naivt. Så varför envisas du med att ljuga för oss och säga “det kan inte hända” (Jag förutsätter nu att du inte är naiv), snarare än att tala klarspråk och diskutera hur man ska minimera möjligheten?

 16. Johan G says:

  Ursäkta att jag mångkommenterar, men jag upptäckte just denna fråga som jag borde svara på också:

  Sedan fortsätter du i okunnighet (eller kanske slarv) när du pratar om Rikskriminalpolisen, “spana inrikes för RKP”. Varför tror du att RKP bara arbetar inrikes?

  Motfråga: Var skriver jag “bara”? Nu är du där och tillskriver falska åsikter igen (eller så läser du bara slarvigt). Eller menar du att i de fall som FRA spanar åt RKP, så kastar de även då all inrikestrafik? Det tror inte jag, iallafall.

 17. site admin says:

  Jörgen, intressant hänvisning till Mark Klamberg. Jag känner honom från Lund och han är dessutom gift med Birgitta Ohlsson. Dock tycker jag att han drar alldeles för långtgående slutsatser av att det görs hänvisningar i signalspaningslagen till lagrum i rättegångsbalken som handlar om avlyssning. Det är inte sällsynt att det finns hänvisningar i lagrum till andra lagrum som handlar om helt andra saker, hänvisningar gäller då enbart något begrepp eller någon detalj som är gemensam för de båda lagrummen.

  Jag håller med om att det uppstår en integritetskränkning redan när signalerna går genom FRA:s filter, ja redan av vetskapen att ett meddelande kan komma att granskas. Dock leder det tanken totalt fel att kalla en bortfiltrering för avlyssning. En avlyssning enligt rättegångsbalken innebär att någon granskar meddelandet, en bortfiltrering innebär att ingen granskar meddelandet och att det inte finns någon som kan granska det i efterhand.

  Dessutom så går det mesta av signalerna inte ens genom det första filtret utan leds bara förbi ofiltrerat. Detta har inte varit uppe så mycket i diskussionen, men FRA kan med sin kunskap om vart det intressanta finns i trafikmängden redan från första början bestämma att kanske 90 % av all trafik inte ens behöver gå genom det första filtret som tar bort inhemsk trafik som råkat ta omvägen över utlandet. T.ex. så är surfningstrafiken i princip ointressant för de allra flesta uppdragen. Jag är inte lika tekniskt kunnig som många av er andra är, men jag antar att surfningssignalerna “ser” annorlunda ut jämfört med t.ex. teletrafiken och då kan bara surfningssignalerna släppas förbi.

  När FRA har ett uppdrag, t.ex. att göra en analys av de ryska truppförflyttningarna i Georgien, så kan först kanske 90 % plockas bort direkt som ointressant trafik att söka i, därefter filtreras kanske 90 % av den kvarvarande trafiken bort eftersom den inte kommer från rätt geografisk område eller liknande (jag vet inte exakt hur det går till så fråga inte) och sedan fastnar kanske en tiondels promille av kvarvarande trafik på de söksträngar som satts upp. Denna tusendels promille av trafiken tas in för granskning och då hamnar det allra mesta i slasken som ointressant. Kvar finns information som analytiker skriver en rapport på till UD som använder den för utrikespolitiska ställningstaganden.

  Självklart väldigt förenklat, men vad jag vill ha sagt är att FRA måste plocka bort så mycket av all ointressant trafik som möjligt. Även om det innebär att en del intressant också plockas bort.

  Så jag tycker inte att det är ett dugg ohederligt att vilja att svenska folket ska förstå att FRA inte kommer att sitta och avlyssna deras telefonsamtal till mostern i Belgien eller läsa deras mail till kompisen i Danmark. Tyvärr har den snedvridna debatten inneburit att Svensson förmodligen även tror att deras samtal med grannen också blir avlyssnat.

  Nan, jag har varit med och diskuterat det tyska systemet med Ingvar Åkesson och det är möjligt att det blir ett liknande i Sverige också. Vi har också diskuterat att tillståndsmyndigheten (som har domare som ordförande och vice ordförande) ska bestämma vilken del av trafiken som överhuvudtaget ska få gå genom det första filtret. Det var inte främmande för FRA-gd:n.

  Trevligt att du tycker att jag har en saklig ton (det är inte alla som tycker det alltid, inte jag heller…), men jag tycker faktiskt att ordval och sakliga beskrivningar är viktiga. Framförallt för att svenska folket fått en totalt felaktig bild av signalspaningen pga hur FRA och den nya lagen beskrivits. Jag läste någonstans om hur FRA skulle få tag i varje svensks koder till Visakort, databank osv. Klart som f-n att folk blir rädda. Att FRA överhuvudtaget aldrig kommer att få in några Visakoder förbi bortsortering, filtrering och söksträngar glömde de att berätta i sin iver att misstänkliggöra FRA.

  När det gäller polis och beväpning så finns det många svenska poliser som inte heller är beväpnade, men när de ska göra en utryckning till ett pågående rån så anser jag att det är lämpligt att ha vapen. När det gäller brittiska polisen så finns det olika poliskårer i GB och alla är definitivt inte utan vapen.

  Jörgen, det är inte bestämt hur en samverkanspunkt ska se ut. Som jag förstått det så är ett av alternativen att koppla direkt på kabeln vid gränsen. Då sker bortsållning och filtrering utan att det gjorts någon kopia. En sådan lösning har fördelar och nackdelar, men jag tror inte att Tyskland har den lösningen. Om det blir en kopia som går genom FRA:s filter så finns det givetvis en kopia under en otroligt kort tid, så jag kanske borde skriva att det inte finns någon “kopia kvar”. Det är trots allt det som är intressant och som många tycks tro.

  FRA skulle aldrig klara av att göra de analyser som de gör om de fick miljontals felaktiga träffar. Deras sökssträngar är alltså mycket, mycket bättre än så.

  Johan G, jag har fått flera mail där FRA-protesterande personer skriver “terrorism, bomba, bin Laden osv” och slutar med ungefär “Ha, nu fick FRA ännu ett ointressant mail att läsa”. Jag tror till och med att det funnits någon sådan kringgående uppmaning för att förstöra för FRA. Löjligt kan du och jag tycka, men det är uppenbart så att många svenskar tror att FRA plockar ner alla mail som nämner terrorism.

  Sedan verkar det som att du vill övertolka det jag skriver. Jag har skrivit att många söksträngar är så precisa att det inte fastnar någon svensk privatkommunikation, men jag skrev också att det inte går att utesluta att någon i Sverige mailar på ryska till sin kusin i Moskva och skriver om precisionen i ett nytt robotsystem. Med andra ord är jag fullt medveten om att kommunikation som inte ska granskas kan och kommer att fastna, därför finns det också regler om omedelbar radering och hur denna radering ska gå till har riksdagen givit regeringen i uppdrag att återkomma med. För jag, och riksdagen, håller med om att det var för otydligt uttryckt i lagen.

  Så du får nog läsa lite bättre och ta tillbaka att jag ljugit om att det inte kan hända. Däremot skulle jag vilja påstå att de allra flesta svenskars mail, samtal, surfning aldrig någonsin kommer att fastna i FRA:s söksträngar och därmed granskas av en människa. Men, som sagt, några kommer att drabbas och jag är fullt beredd att även diskutera om dessa personer som blivit granskade ska ha rätt att i efterhand få veta det och därmed också kunna använda allmänna rättsmedel och t.ex. begära skadestånd om något felaktigt har skett.

  Audi, eftersom jag skriver så här långa kommentarer så verkar det väl inte som att jag är trött och försöker undvika FRA-debatten, eller?

  Johan G, igen, FRA kommer att vara den mest granskade myndigheten av alla. Om t.ex. Datainspektionen inte får tillgång till allt de vill för att kunna utföra sin granskande roll så kommer FRA tvingas att ge dem allt de vill ha. Det kommer inte att finnas något eller någon på FRA som inte kan bli granskat.

  Lite löjeväckande hur många gånger du anklagar mig för att ljuga. Men, svaret är aldrig. Det är fullt möjligt att jag har fel i någon detalj, jag kan ha missförstått något precis som alla andra människor. Men jag sitter aldrig någonsin och medvetet ljuger på bloggen. Jag vet att det finns väldigt många kunniga personer som läser och jag skulle snabbt bli avslöjad om jag ljög, så det vore ovanligt dumt att göra det.

  Det är fortfarande ingen som har egen tillgång till att lägga in några egna sökningar. Visst skulle någon anställd kunna försöka hacka sig genom spärrarna, och många som arbetar där är otroligt duktiga, men det lämnas alltid spår på något sätt som andra duktiga personer kan upptäcka. Dessutom ska man inte glömma bort att FRA:s personal genomgår den hårdaste säkerhetsgranskning som finns. Jag har genomgått en lägre säkerhetsklassning och redan den var rejält ingående. Min fru tyckte det var konstigt att hon skulle svara på en rad frågor.

  Till slut så spanar inte FRA åt Rikskriminalpolisen så där allmänt för att se vad de kan hitta. De får en förfrågan om uppdrag som tillståndsmyndigheten ska ge sin tillåtelse till (idag bestämmer generaldirektören själv om uppdraget ska godtas), det skulle kanske kunna handla om just en stor narkotikaförsändelse (lite osäker på hur sådana uppdrag formuleras, men de måste vara precisa och kan inte vara “spana på all narkotika som är på väg mot Sverige”). Allt som då inte handlar om precis det som uppdraget gäller ska raderas. Så inrikestrafiken som inte får avlyssnas ska defitivt raderas om den nu mot all förmodan skulle komma genom filtren. Sedan att du tror att FRA är genomkorrumperat och gör som de vill oberoende av vad de får, det är en annan sak.

 18. Johan G says:

  Jag börjar med att citera dig själv några rader upp:

  Om dessa söksträngar innehåller t.ex. ryska koder så är vågar jag nog påstå att ingen svensk privatkommunikation fastnar.

  Vilket är precis tvärtom mot vad du nu säger, att “Men, som sagt, några kommer att drabbas”. Jag menar att du är ovarsam med språket, förkortar “nästan ingen” till ingen och “kommer mycket sällan att hända” till kommer aldrig att hända. Det är viktiga skillnader. Det är skillnaden mellan att visa att man förstår vad som händer, och att man är en okunnig papegoja som bara upprepar vad man lärt sig säga. Det gläder mig att du börjar återvända till sanningens vägar 😛

  Därmed gläder det mig också att du numera verkar gå med på att det går en kopia till FRA, om än kanhända under “väldigt kort tid”. Bra. Vi närmar oss. Och sedan verkar det ju faktiskt som att du kan hävda okunnighet – Du skriver

  Som jag förstått det så är ett av alternativen att koppla direkt på kabeln vid gränsen. Då sker bortsållning och filtrering utan att det gjorts någon kopia.

  …och det går ju naturligtvis inte (Vad skulle “koppla direkt på kabeln vid gränsen” innebära? Egentligen?), men att du skriver det visar ju att du faktiskt inte menar illa när du förenklar hur det fungerar. I just det här fallet får vi väl åberopa lätt naivitet, då 🙂

  Det här:

  Dessutom så går det mesta av signalerna inte ens genom det första filtret utan leds bara förbi ofiltrerat. […] FRA kan med sin kunskap om vart det intressanta finns i trafikmängden redan från första början bestämma att kanske 90 % av all trafik inte ens behöver gå genom det första filtret som tar bort inhemsk trafik som råkat ta omvägen över utlandet.

  …är inte heller sant – “det första filtret”, “sökning på tekniska variabler” dvs ip-nummersfiltrering, är också ett filter, och är också något som i nuvarande implementation utförs av FRAs maskiner. Det finns inget sätt att låta trafik “passera förbi ofiltrerat”, utan alla paket kommer att granskas med avseende på ursprungs- och målIP. De som inte kommer från intressanta IP-serier kommer att kastas, naturligtvis, precis som paket som bedöms komma från portar som inte är intressanta i det här uppdraget (surftrafik och mailtrafik kan ibland särskiljas med avseende på vilken port de riktar sig mot).Dock: så länge den filtreringen utförs inom FRAs kontroll, så kommer all svensk trafik, utan undantag, att kopieras till FRAs maskin – För en första filtrering där mycket riktigt det allra mesta försvinner, men lik förb*nnat så är trafiken dessförinnan inkopierad till myndigheten.

  Alla påståenden som säger något annat är, i nuvarande lagversion, felaktiga. Det borde inte vara svårt att känna till. Därav min och andras frustration över att du och andra hela tiden friserar sanningen här – Vad är det som är så svårt med att berätta hur det faktiskt går till, och förklara för folk varför de inte ska vara oroliga för detta, istället för att komma med lögnaktiga sagor som bara får folk att inse att de blir ljugda för?

  Däremot är du fortfarande snabb på att tillskriva åsikter åt andra. Jag har aldrig påstått att FRA skulle vara genomkorrupt (jag har inte överhuvudtaget använt ordet “korrupt”) – Jag har sagt att om vi har en korrupt person inne på FRA så kan denna person hitta på fuffens. Jag litar helt och fullt på att Ingvar inte vill göra det minsta snedsteg, om inte annat för att han inser att det vore politiskt självmord. Men Ingvar är inte alla FRA-anställda, och även om alla FRA-anställda gått igenom hård säkerhetsgranskning (även jag har fått genomgå sådan, om än av mycket lägre grad) så innebär det inte att man inte trots det får in en eller annan underlig filur. Jag antar att du läst om “Bajsmannen på FRA”, om den FRA-anställde som smitit från kronofogden, eller för den delen noterat att någon på FRA uppenbarligen läckt dokument till pressen. Med detta vill jag inte påstå att alla på FRA är bajskastande skattesmitare (bäst jag säger det, annars kommer du att anta det i nästa svar), utan att även de anställda på FRA är människor. Även de anställda på FRA kan hamna i trångmål, utsättas för frestelser, eller helt enkelt ha tråkigt, så säkklassade de är.

  Jag väntar fortfarande på förklaringen till varför man inte skulle kunna lägga in egna modifieringar till filtren utan att lämna spår? FRA måste använda någon i hela resten av världen okänd teknik för detta 🙂 Eller så är även detta ett utslag för lite överdriven (men naiv) optimism, i samma stil som uttalandet ovan om att man kan “koppla på sig direkt på kabeln” och att man kan “släppa förbi trafik ofiltrerad”.

  Datainspektionen kommer att granska allt material de får, men de kan inte granska material de inte får, till exempel material som inte finns (som till exempel de obefintliga spåren efter att snubbarna på filterenheten tog sig några öl en kväll och roade sig med att snoopa upp mail från den sura grannen).

  Likaledes har jag väl inte hävdat att FRA spanar lite generellt åt RKP för att se vad de hittar? Naturligtvis så spanar de på specifika uppdrag, och lika naturligtvis kommer de då att titta på såväl inhemsk som utländsk trafik i samband med detta uppdrag. Det enda jag sagt är att detta stämmer inte överens med Ingvars uttalanden (som är förenklade, och därmed osanna, enligt ett ganska vanligt mönster i den här debatten) i pressen, där han säger att FRA varken får eller vill spana på någon inhemsk trafik. Detta får du först till att jag skulle tro att RKP bara spanar inrikes, och nu till att jag skulle tro att de spanar lite generellt hela tiden. Ingetdera har jag skrivit. Dags för läsglasögon? Eller kanske bara att följa ditt eget råd:

  Ett tips kan vara att läsa genom vad jag skrivit en gång extra

  Till sist en kommentar till detta:

  Det är fullt möjligt att jag har fel i någon detalj, jag kan ha missförstått något precis som alla andra människor. Men jag sitter aldrig någonsin och medvetet ljuger på bloggen. Jag vet att det finns väldigt många kunniga personer som läser och jag skulle snabbt bli avslöjad om jag ljög, så det vore ovanligt dumt att göra det.

  Naturligtvis kan du ha missförstått någon detalj. Det är vi flera som tror – Att det faktum att du upprepat säger saker som inte stämmer, beror på att du missförstått. Det är därför vi försöker påtala för dig att du har, just, missförstått. Det finns dock någon sorts gräns för hur länge man kan hävda ett missförstånd. Åtminstone sedan centerchatten så har vi försökt tala om för dig att, för att ta mitt favoritexempel, All kommunikation över Sveriges gräns kommer att kopieras till FRAs datorer. Uppenbarligen har du från början missförstått detta. Du har dock haft många, många chanser att rätta till detta missförstånd, kolla upp hur det verkligen ligger till och ändra dig, så att det du säger är rätt. Ändå fortsätter du, till och med nu, att säga motsatsen – “Trafiken kommer att slussas förbi ofiltrerad”, “Bara de få promille av trafiken som är intressant kommer att komma till FRAs maskiner” – trots att du borde veta bättre!

  När slutar ett missförstånd att vara ett missförstånd? Vilket ansvar har man att rätta till sina egna felaktigheter? Om Mona Sahlin stode i TV och sade att “Alliansen vill återinföra dödsstraffet i Sverige” så har hon fel – Hon säger något som inte är sant. Hon kanske inte ljuger, dock – Hon kanske faktiskt tror på det hon säger (hon har läst någon internrapport av någon överambitiös SSUare som läste det på webben på någon ospecificerad site). Jag antar att flera personer skulle ställa sig upp och säga “Mona, det där har du fattat fel, det där vill vi inte alls”. Det rimliga är att Mona säger “Ojdå, det där blev visst fel, så här var det istället” och ger SSUaren sparken. Men vad gör man om hon framhärdar? OM hon säger det gång på gång, och väljer stenhårt att tro på sin SSUare framför alla som faktiskt försöker korrigera hennes missuppfattning? Hur länge kan hon framhärda innan det är rimligt att påstå att hon ljuger – Att hon faktist måste förstå att det hon säger inte är sant?

  Samma sak här: Jag säger att du ljuger. Det säger jag därför att du rimligen vid det här laget måste inse att det du säger inte är sant, i någon vettig betydelse av orden. Naturligtvis kvarstår ju fortfarande möjligheten att du “missförstått någon detalj” eller är “naiv och okunnig”, och därför faktiskt tror på vad du säger – varvid du inte ljuger, utan bara säger osanna saker i god tro. Att jag använder det drastiska ordvalet “Du ljuger” är för att få dig att haja till, och hamra hem det viktiga budskapet: Vid det här laget har du fått bättre information. Vid det här laget borde du veta bättre. Om inte annat: Vid det här laget borde du ha lyssnat på någon tekniskt kunnig som inte jobbar på FRA

  Jag vet att det finns väldigt många kunniga personer som läser och jag skulle snabbt bli avslöjad om jag ljög

  Många kunniga personer har “avslöjat” dig, eller snarare har i dessa kommentarer här påpekat för dig saker som inte stämmer. Frågan är hur du reagerar på att bli avslöjad. Sätter du dig ner och tar åt dig, korrigerar dina felaktiga uppfattningar? Eller väljer du att påstå att alla andra har fel, är naiva och oinsatta, och tillskriver dem hårresande åsikter de inte har.

  Självreflektion, Johan. Självreflektion.

 19. Johan G says:

  För lite utökad allmänbildning rekommenderar jag följande inlägg av Leif Nixon:

  http://tankar-fran-rooten.blogspot.com/2008/08/elementrt-min-kre-watson.html

  Bilden och resonemanget om kopior hoppas jag du har sett och förstått vid det här laget – det intressanta är det som står längre ner. Om du läser det som står om trådägare och trafikoperatörer (och märk att lagen idag säger att FRA ska få trafikflödet från trådägaren) så torde det stå bortom all tvivel klart att det går inte att låta viss trafik passera obehandlad. Utan en ganska omfattande behandling (avkodning av fiberströmmen, rekonstruktion av paket, osv) så kan inte ens “det första filtret” (IP-filtrering) köras – Innan dess kan man inte ens skilja ut vilka blink i fibern som är trafik eller kringprotokoll.

  För att ytterligare omöjliggöra att du ska kunna säga saker som att “Den allra största delen av trafiken kommer att passera obehandlad” eller liknande…

 20. JörgenL says:

  Johan, det är bra att vi verkar vara överrens om att en kopia av kommunikationen kommer till FRA. Livslängden på den kopian är en separat diskussionspunkt, men för att försöka hålla debatten saklig så är det ett steg på vägen att vara överens om grundfakta. Att koppla in sig på kabeln innebär att man kopierar den information som finns där till av FRA kontrollerad utrustning.

  Se gärna min artikel i frapedia för en crash-course i datakommunikation.

  Det finns alltså inte nån teknisk möjlighet att låta något passera “obehandlat” annat än om man väljer att helt låta bli att koppla in sig på kabeln.

  Detta leder vidare till frågan om en automatisk filtrering kan kallas avlyssning.

  Du hävdar att det inte kan det. Jag (och nästan alla andra) menar att det ur den avlyssnades synpunkt är avlyssning även om den allra mesta delen av trafiken inte kommer att inspekteras manuellt.

  Anledningen till att jag ser det så är att jag måste UTGÅ från att min trafik avlyssnas eftersom jag vet att min trafik är tillgänglig för FRA och jag INTE vet på vad grunder de sållar ut trafik för manuell inspektion. Jag kan alltså inte längre använda nätet för “privat förtrolig information”. Jag måste i varje läge agera som om allt jag gör lagras och förr eller senare läses av någon annan än den jag avser att skicka till.

  Jag kan heller inte bedöma KONSEKVENSEN av denna avlyssning, eftersom jag inte vet hur FRA får för sig att tolka den, eller vart denna kommunikation till slut tar vägen. OM jag till exempel korresponderar med någon oppositionell i en diktatur som stöds av USA (vilket det finns ganska gott om), så vet jag inte om det kan resultera i att jag blir avvisad vid gränsen nästa gång jag åker till USA, eller ännu värre, att något vidarebefordras till den aktuella diktaturens säkerhetstjänst. Det kan ju dessutom vara så att jag inte ens vet om att den jag kommunicerar med är inblandad i sådan politisk aktivitet, det kan ju vara nån jag fått kontakt med i ett forum för programmering till exempel…

  En liten kommentar till: “…skriver “terrorism, bomba, bin Laden osv” och slutar med ungefär “Ha, nu fick FRA ännu ett ointressant mail att läsa”. […] Löjligt kan du och jag tycka, men det är uppenbart så att många svenskar tror att FRA plockar ner alla mail som nämner terrorism.”

  Betyder det då att FRA INTE ska fånga in en formulering som:”OK, bekräftar: På torsdag kl 15.30 spränger vi regeringskansliet entré. Har placerat 3 kg sprängdeg i papperkorgen utanför receptionen.”?

  Inte för att jag tror att det finns speciellt många terrorister som är så korkade att de skulle skriva ett sånt meddelande okrypterat, men kan FRA verkligen strunta i att söka efter även sånt? Sköter de isåfall sitt uppdrag ifall säpo har uppdragit åt dem att spana efter terrorhot?

  När det gäller frågan om hurvida det går att missbruka filtren så får vi hålla isär ett antal olika scenarier som är beroende av vilken nivå av organisationen som vill göra ett sånt missbruk. Programutvecklaren som skriver filterprogrammet kan ALLTID peta in egen kod som är omöjlig att upptäcka annat än av en annan programmerare med kännedom om programmet och som skapar en bakdörr i systemet för att lägga in egna filterparametar och leverera resultatet någon annanstans är där det borde levereras. Av eget intresse eller för att en analytiker eller analytikerns chef ber om en tjänst, “vi skulle behöva det här men den där jäkla integritetsnämnden bråkar, kan du/ni inte fixa det här utan att det syns nånstans?…”.

  Det krävs rätt mycket för att skydda sig mot sånt, och jag tror inte att det är möjligt att göra det med mindre än att det finns en helt separat organisation som kontrollerar programkoden som INTE har till uppgift att leverera underrättelser utan vars huvudsakliga mål är att se till att FRA inte gör mer än de har tillåtelse till. Då måste tex DI bemannas för att göra den typen av revisioner, och för att åtminstone jag ska känna mig trygg så ska det dessutom finnas en process som gör att det blir omöjligt att sätta ett program i produktion utan att en sådan granskning gjorts.

 21. Nan says:

  “Programutvecklaren som skriver filterprogrammet kan ALLTID peta in egen kod som är omöjlig att upptäcka annat än av en annan programmerare med kännedom om programmet och som skapar en bakdörr i systemet för att lägga in egna filterparametar och leverera resultatet någon annanstans är där det borde levereras.”

  Det kan inte skada att påminna om hur oerhört många gånger just detta inträffat inom bankvärlden…

  “Av eget intresse eller för att en analytiker eller analytikerns chef ber om en tjänst, “vi skulle behöva det här men den där jäkla integritetsnämnden bråkar, kan du/ni inte fixa det här utan att det syns nånstans?…”.”

  Detta är en risk, en annan, troligen större, risk är att någon med makt (som inte alls nödvändigtvis sitter på något formellt mandat) kräver att man infogar ett tveksamt filter eller funktion och säger sig stå för konsekvenserna. Som någon högre tjänsteman eller regerande politiker. Sådan har också hänt förr…

 22. site admin says:

  Johan G, det här börjar att bli tjatigt. Om jag skriver: “Om dessa söksträngar innehåller t.ex. ryska koder så är vågar jag nog påstå att ingen svensk privatkommunikation fastnar” så betyder det inte att alla söksträngar kommer att innehålla ryska koder. Det är alltså ingen motsats mot att jag senare skriver: “Men, som sagt, några kommer att drabbas”. Jag har aldrig påstått att alla söksträngar är så effektiva att det i princip går att utesluta att svensk privatkommunikation fastnar. Det har inte heller FRA påstått och det har inte heller lagen påstått eftersom det finns regler för vad som ska ske när felaktigt information fastnar.

  Vid ett möte la FRA fram några olika förslag på hur samverkanspunkterna skulle kunna komma att se ut. Det är inte bestämt ännu. Ett av förslagen uppfattade jag som direkt koppling på kabeln. Det är möjligt att det inte kan fungera och då blir det såklart inte heller så.

  Jag kan helt prestigelöst berätta att jag lär mig mycket genom argumentationen här på bloggen. Det är ett sätt för mig att hitta argumentation och kunna bemöta olika argument. Men jag litar såklart inte på allt som skrivs i alla kommentarer av personer som jag inte har en aning om vem de är. Jag har större förtroende och tillit till vissa personer (och det märks säkert också på mina motkommentarer) än till andra, oftast eftersom jag vid flera tillfällen i efterhand upptäckt att personen i fråga hade helt rätt. Men som sagt, om jag skulle lita på allt som skrivs, ja, då skulle ni gärna få kalla mig naiv.

  Om jag skickar ett paket från utlandet till Sverige så kommer det med stor sannolikhet att bli “sniffat” av en knarkhund. Betyder det att mitt paket blivit genomsökt? Nej, det tycker jag inte. Om jag skickar ett mail till utlandet och en dator konstaterar att det inte får användas i signalspaningen så tycker jag inte heller att det är avlyssnat. Vad ni än tror så har jag diskuterat signalspaningsfrågan med massor av människor och de allra flesta håller med mig. De uppfattar inte en bortfiltrering som en avlyssning. En avlyssning anser de vara när någon lyssnar på meddelandet.

  Jörgen, Säpo får inte ge FRA något uppdrag att allmänt spana efter terrorhot. Du skriver vidare: “Programutvecklaren som skriver filterprogrammet kan ALLTID peta in egen kod som är omöjlig att upptäcka annat än av en annan programmerare med kännedom om programmet”.

  Precis, den som skriver programmet kan aldrig själv aktivera sökbegreppet.

 23. Johan G says:

  Problemet med jämförelsen med hunden är att information inte luktar. Därmed räcker det inte att “sniffa” utan man måste göra vad som motsvarar att “öppna” paketet för att avgöra om innehållet är suspekt eller inte.

  Det är klart att “massor av människor” som du diskuterat med inte uppfattar “en bortfiltrering” som en avlyssning, om de diskuterar med dig och du säger “Så här fungerar det: Om mailet inte är intressant så passerar det bara förbi, och bara de som uppfyller mycket strikta kriterier hamnar hos FRA”. Om du istället säger “Så här fungerar det: All trafik – Mail, SMS, surf – som passerar gränsen kommer att kopieras till FRAs datorer. FRA har sedan försäkrat mig om att de bara kommer att titta på jättelite av trafiken, och resten kommer de att kasta bort” så kanske du får en annan reaktion?

  Det är därför det är så viktigt med vad man säger, och med detaljerna. Om man envisas med att upprepa saker som inte är sanna, så tror folk till slut på en. Nu verkar vi långt om länge ha blivit överens om att inrikes privatpost kommer att hamna hos FRA också – Bra! Vi tar oss framåt! Kan du få med Tolgfors på det också? Han uttalar sig ju nämligen fortfarande i pressen som om det inte kan hända, gång på gång…

 24. Johan G says:

  Jag har aldrig påstått att alla söksträngar är så effektiva att det i princip går att utesluta att svensk privatkommunikation fastnar.

  Med bra söksträngar så fastnar inte den “svenska privatkommunikation” som du tror att den gör.

  Men, som sagt, det är bra att man kan inse och ändra sig.

  Det FRA-representanten menar med att “koppla in sig direkt på kabeln” är förmodligen att ställa sin egen dator “mitt i kabeln”, så att all trafiken passerar direkt genom FRAs filterdator (till skillnad från att låta kabeloperatören skicka iväg en kopia av dataströmmen längs en ny kabel till FRAs burk någon annanstans). Det är i allafall den bästa förklaring jag kan komma på. Kolla gärna upp det – Om det är det han menar så är det en ännu sämre lösning. Den intresserade läsaren får gärna fundera ut varför 🙂

  Det är klart att man inte kan lite på allt som skrivs (kunde man det, skulle vi ju gubevars inte behöva någon signalspaning :->). Dock har det väl ändå varit ganska samstämmigt från alla tekniskt kompetenta håll i debatten, hög som låg och anonym som välkänd (Eller åtminstone alla håll vars arbeten och löner inte hänger på att FRA får nya intressanta uppgifter)?

  En sak till bara:

  “Programutvecklaren som skriver filterprogrammet kan ALLTID peta in egen kod som är omöjlig att upptäcka annat än av en annan programmerare med kännedom om programmet”.

  Precis, den som skriver programmet kan aldrig själv aktivera sökbegreppet.

  Det där var väl ändå goddag yxskaft? Du omvandlar ett alltid till ett aldrig och anser därmed att Jörgen håller med dig?!? Påminner mig om att jag fortfarande inte begriper hur du kunde få till mina åsikter, vare sig om RKPs uppgifter, sökbegreppens komplexitet eller FRAs korrupthet. Vad kom de ifrån? Men jag ska väl vara nöjd så länge de inte kommer tillbaka, antar jag…

 25. Jörgen L says:

  Först en fråga: Om det inte är SÄPO som ger uppdrag åt FRA att leta efter terrorhot vem är det då? Schlingman har ju rekommenderat modeaterna att kalla lagen för “antiterrorlag”, då ska den väl FRA söka efter terrorhot?
  Eller vill du påstå att Schlingman far med osanning? 🙂

  Nästa sak blir väl att förklara hur man konstruerar ett sk filter. Ett “filter” som det vi talar om här är ett program i en dator som läser in dels trafiken som ska genomsökas, dels instruktioner om vad det ska söka efter.

  Ett sådant program blir med nödvändighet ganska komplext och svårt att förstå, även för en annan programmerare. (Ibland är det tom svårt att begripa sin egen programkod efter några månader… Tro mig!)

  Det krävs ett extremt stort internt säkerhetstänkande för att det inte ska kunna missbrukas, och den typen av säkerhet gör att det går väldigt trögt och byråkratiskt att förändra sådana program, därför tenderar det över tiden att släppas efter på den säkerheten, livet blir mycket enklare för alla inblandade om programmerarna har lätt att lägga in ändringar, anpassningar, felsökning och buggfixar snabbt och enkelt. Och eftersom FRAs personal är så himla säkerhetsklassade så finns det ju gott fog för att de ska lita på varandra, eller hur?

  Då uppstår snabbt chansen att någon helt bredvid systemet och utanför alla säkerhetsrutiner petar in några egna kodrader i programmet så att det söker efter något som det inte alls var meningen att det skulle sökas efter, och dessa träffar sparas i en helt annan databas där ingen annan tittar än den som vet att det hamnar intressanta saker där.

  FRA’s filter är program i datorer och vad som händer styrs av dessa program, så den som har kontrollen över programkoden bestämmer vad filtret gör. Det var detta jag menade med formuleringen du missuppfattade tidigare.

  I övrigt håller jag med “den andre” Johan om att som man frågar får man svar.

  Om du frågar mig:”Tycker du att det är OK att staten scannar din trafik om det räddar tusentals liv per år?” så svarar jag naturligtvis ja.

  Om jag får frågan: “Tror du att Sverige blir säkrare ifall staten scannar din trafik?” så svarar jag nej.

  51% av folket tycker i vart fall att lagen ska rivas upp, så det är inte dags att börja förklara varför vi ska ha den snart?

 26. site admin says:

  Ni kan inte på allvar mena att ni tycker att svenska folket fått en allsidig och objektiv bild genom medierna av vad signalspaningslagen innebär? Journalisterna har slagits om att hitta de värsta vinklingarna, allt från FRA “tar” databankskoder till att de skulle kunna ta fram precis vem som har kontakt med vem. Vad FRA får eller inte får göra glömde de att berätta.

  Folk jag pratar med blir snarast överraskade över att det inte är så att FRA får spana på inrikestrafik. Bilden har ungefär blivit att FRA skulle ha som uppgift att hålla koll på varenda svensk medborgare.

  Beskrivningar som “inrikes privatpost kommer att hamna hos FRA också” ger just de felaktiga uppfattningar av vad lagen innebär. Så det påståendet är vi knappast överens om. Inrikes signaler plockas inte upp, och sådana signaler som råkar gå över gränsen ska raderas omedelbart. Att då säga generellt att “inrikes privatpost kommer att hamna hos FRA” är totalt felaktigt. Säg istället att inrikes signaler som råkat passera gränsen kan i undantagsfall hamna hos FRA men ska då omedelbart raderas, då är vi överens.

  Var det inte du Johan G som skrev “viktigt med vad man säger, och med detaljerna”. Eller det är bara viktigt för mig med detaljerna, inte för dig?

  I övrigt blir jag nästan full i skratt av dina uppenbara behov av att försöka hävda att jag ändrat mig eller nu plötsligt tycker som du. Är det så i något fall så kan jag bjuda på det.

  Jörgen, visst kan Säpo ge uppdrag till FRA om att spana mot något terrorhot, men det kan inte vara ett generellt uppdrag typ: “Spana mot alla terrorhot och rapportera vad ni hittar”. Däremot kan det säkert handla om särskilda platser vid särskilda tillfällen, och kanske om hot mot vissa personer vid särskilda tillfällen, men jag vågar inte säga för mycket om det för jag är inte helt säker vart gränserna för uppdragen går.

  Förklara gärna hur någon korrupt FRA-programkodare skulle kunna spara något i en helt annan databas, menar du då någon databas på FRA som ingen annan skulle ha koll på eller en databas utanför FRA?

 27. Johan G says:

  Nej, serru, jag tänker inte börja prata om “signaler” för att det ger “fel uppfattning hos folk” att tala om sanningen, nämligen att svenska privatmail kommer att hamna hos FRA, och ligga där till dess någon kommer och tittar på dem, ser att de är ointressanta och kasta bort dem. Om sanningen ger “fel uppfattning” hos folk i allmänhet, så är inte lösningen att tumma på sanningen.

  (Det enda man kan kalla “signal” i det här fallet, är den obearbetade ljussignalen i kabeln. Redan innan man kan filtrera på IP-nummer, så måste man ha avkodat signalen och rekonstruerat de enskilda IP-paketen. Innan man kan köra några “söksträngssökningar” så måste man ha samlat ihop alla de paket som hör till ett enskilt mail, rekonstruera och lagra mailet. Sedan kan man köra strängsökningar – på det i klartext lagrade mailet. De saker som fastnar i det filtret kommer att lagras i databasen för potentiellt intressanta mail – i klartext, fullt rekonstruerat – till dess att någon analytiker tittar på det och avgör om det verkligen är intressant eller inte. Att hävda att det man lagrar däremellan är en “signal” och inte ett mail är en lögn, helt enkelt)

  Lösningen är antingen att förklara för folk, pedagogiskt och ärligt, varför det som oroar dem inte är ett problem, eller att ändra förslaget så att det som oroar folk inte blir en följd av förslaget. Att börja mörka genom att kalla kompletta mail för “signaler” (eller databaser för “uppgiftssamlingar”) är fel väg att gå, både moraliskt och (i en situation där trovärdigheten är ens stora problem) taktiskt.

  Och av samma orsak är jag envis med att peka på när du motsäger dig själv, eller när du ändrar dig till en med sanningen mer överensstämmande ståndpunkt. Det duger inte, om vi har en förtroendekris (och det har vi just nu: Folk I Allmänhet tror att Politikerna ljuger för dem och försöker dölja något. Kanske för att det åtminstone delvis är så), att i skrift säga en sak, och sedan ett antal stycken nedanför på samma sida hävda att “nädå, det har jag aldrig sagt”. Det duger inte att sitta och säga en sak, och sedan en stund senare hävda att man minsann alltid menat något annat och att man minsann inte ändrat sig.

  Bilden som folk har av riksdagsrepresentanterna just nu är av en samling människor som driver igenom en lag mot folkmajoritetens vilja, som demonstrativt slår dövörat till, och som tror att det går att lura folket genom att servera dem lite arroganta halvsanningar och sedan säga åt dem att lugna sig. Det är inte en bra bild. Ska den repareras, så krävs det att man visar sig som lyssnande, förstående och ödmjuk.

  Se det som gratis medieträning. Gudarna ska veta att det behövs.

 28. Johan G says:

  Förtydligande: Det jag säger motsäger inte alls att de “omedelbart ska raderas” så snart de upptäcks. Men fram till att de upptäcks så är det fortfarande ett mail, lagrat hos FRA.

 29. Johan G says:

  Två saker till: Du uppehäller dig mycket vid vad FRA får. Vi andra pratar om vad FRA kan. Det är två vitt skilda saker, i det här fallet. Vi har tidigare haft ett polisexempel, men det skulle bli osmakligt och missvisande om jag försökte dra det dit där det behöver dras, så jag byter exempel till: Tonåringar som ska ut på fest.

  Lagen just nu innebär att du ger två systemkassar till dina tonåriga barn, innehållande några liter vodka, 5-6 vinflaskor, ett halvt flak elefantöl, samt varsin äppelMER. Sedan förmanar du dem nogsamt: “När ni nu kommer fram till ladan därborta där ni ska festa, då lovar ni att ni häller ut all spriten bakom knuten, och bara dricker äpplejuicen, eller hur?” Ungarna lovar, och sedan får de ranta iväg.

  När grannfrun tycker det verkar lite…tveksamt, så lugnar du henne med att de ju faktiskt inte FÅR dricka alkoholen – det har de lovat. Dessutom ska du fråga dem igen när de kommer tillbaka – “Ni har väl inte druckit någon sprit nu? Och inte gömt den någonstans?”. Som extra krona på verket så lovar du att grannfrun ska få sniffa på deras andedräkt, så att hon kan vara riktigt säker.

  Duger det som säkerhet? Jag har nu inte sagt något om dina tonåringars vandel – Det kan mycket väl vara så att spriten är helt säker, att de är helt ärliga och att de samvetsgrant skulle hälla ut alla starkvarorna bakom knuten innan de gick in i ladan till sina festande kompisar (Jag skulle säkert gjort det när jag var tonåring, till exempel. Jag var ytterst ointresserad av alkohol). Så det kan mycket väl vara så att de gör som du säger. Men duger det som säkerhet och kontroll, eller känns det som att det finns ett osäkerhetmoment?

  Eftersom FRA är den verksamhet som den är, så är den inte öppen för insyn. Det som kan kontrolleras är vad FRA själva säger om sin verksamhet. Det är en lada, utan fönster. Du har någonstans pratat om att de ska kontrolleras även “via inloggningar”. Det låter ju kraftfullt, men det är möjligtvis på sin höjd att jämföra med att gå förbi ladan en gång under kvällen och titta in genom det lilla kikfönstret på sidodörren. Så länge det är FRA själva som driftar maskinen som kör filtersystemet, så kommer FRA själva att kunna avgöra exakt vad en person som “loggar in” kan se eller inte se.

  I det sammanhanget blir det inte säkrare att fråga ungarna flera gånger, eller att gå och titta en gång eller två. Vill vi vara säkra på att de bara dricker äpplejuicen, så får vi nog se till att bara skicka med dem äpplejuicen när de går.

  ———

  Hur skulle en korrupt tekniker kunna spara undan information så att det inte märks? Tja, det jag skulle göra om jag skulle göra något sådant skulle vara att skriva min nyinsatta filterregel så att datat skrevs ner direkt på något massminne som jag kunde ansluta till konsollen – En diskett, ett USBminne eller liknande. En fil (med resultatet från sökningen efter exfruns telefonnummer) som aldrig skrivits på de i maskinen fasta diskarna lämnar naturligtvis inga spår på de i maskinen fasta diskarna, och själva filterregeln raderar jag från det körande systemet i samma stund som jag går från min arbetsplats.

  Om jag vill vara lite extra klurig (om jag misstänker att USB-minnet eller mp3spelaren eller vad det nu är kommer att undersökas av säkerhetsvakten på vägen hem) så kan jag se till att dölja datat lite extra – lura in det som steganografi i en bild, till exempel, eller som dolt data i en annars oskyldig word-fil. Det är inte särskilt kodmässigt svårt, det heller, och det gör att du kan visa säkerhetsvakten de fina bilderna på dina barn, och han kan säga Oooh och Aaahh utan att ha en aning om att han också tittar på 35 kb text som förmodligen innehåller telefonnumret till barnens mor.

 30. Nan says:

  “Säg istället att inrikes signaler som råkat passera gränsen kan i undantagsfall hamna hos FRA men ska då omedelbart raderas, då är vi överens.”

  Inte alls överens här. Det korrekt är ungefär:
  “Inrikes signaler som råkat passera gränsen kommer alltid att hamna hos FRA om de har sin utrustning inkopplad på den använda kabeln men ska då omedelbart raderas.”

  Finns bara ett sätt att fixa det. ISP:n släpper bara ut filtrerat data till FRA.

  Angående Johan G:s exempel på oauktoriserade filter. Om programmeraren inte alls har tillgång till utrustningen så kan ändå programmeren få ut information om han är klurig. T.ex. när felrapporten kommer in så visade det sig att maskinen systematiskt kraschar den 8:e varje månad, 7:26:44.42 på genom en otillåten access till minnesadress 702689601. 🙂

 31. Qer says:

  ”Betyder det då att FRA INTE ska fånga in en formulering som:”OK, bekräftar: På torsdag kl 15.30 spränger vi regeringskansliet entré. Har placerat 3 kg sprängdeg i papperkorgen utanför receptionen.”?”

  Ja. Det är precis det FRA ska ge fan i.

  Skäl 1: Samma terrorist kan skriva ut exakt samma formulering (fortfarande i klartext) på papper, stoppa detta papper i ett kuvert och skicka till sin terroristpolare via posten och vara garanterad, enligt lag, att hans meddelande inte läses av utomstående. De som skrev den lagen gjorde den, enligt mig, korrekta bedömningen att integriteten är så pass mycket värd att man inte kan kohandla med den och att om man börjar tumma på den rätten är man väldigt farligt ute. Jag vill hävda att vi just nu ÄR väldigt farligt ute eftersom vi tummar på denna integritet när det gäller nätet, det borde vara en självklarhet att privata brev ska vara privata även på Internet. Eller som det heter, “The road to hell is paved with good intentions”.

  Skäl 2: Senaste terrordådet i Sverige var för 30 år sen. Senast någon dog i ett terrordåd (fast det kallades inte för det på den tiden) var hundra år sen. I WTC-attacken 2001 dog runt 3000 personer, i Sverige dör det nästan lika många pga sjukdomar relaterade till matsmältningsorganen varje år. Det dör lika många personer i cancer var 26:e dag enbart i Sverige. Att ni silar mygg när ni snackar om terrorhotet är en grav underdrift.

  Fördelarna med FRA-lagen för Sveriges invånare är försumbar, den ökade risken för nationen och invånarna utan lagen är obefintlig (om ens mätbar). Nackdelarna med FRA-lagen är att den öppnar för en oönskad ändamålsglidning som kan leda till ett markant mindre fritt samhälle och en urholkad demokrati.

  Och, som sagt, pappersbrev distribueras oövervakade oavsett vilka hemska hot mot demokratin de än kan innehålla. Vi verkar ha överlevt denna potentiella katastrof utan större problem så vill du vara så vänlig att förklara varför ett oövervakat Internet innebär ett så mycket större hot mot oss som nation och individer?

 32. Jörgen L says:

  Johan L, jag tror inte jag kan lära ut programmering i en bloggkommentar, men vad jag talar om när det gäller eventuellt korrupta programmerare är att alla system av den komplexitet som FRA filtret med nödvändighet kommer att ha blir väldigt svåröverskådliga och i det närmaste omöjliga att hålla full kontroll över. Detta förvärras kraftigt av det faktum att systemet med högsta sannolikhet kommer att uppdateras ofta för att testa nya sökmetoder etc. Då kommer man med tiden högst troligt att ha en massa testmaterial på servrarna, olika kopior av program och databaser till exempel, där man har testat olika varianter. Detta är naturligtvis emot alla regler, men det är praktiskt och mänskligt när det ska gå fort med rättningarna etc.
  Ich det är ju dessutom i en miljö där alla är pålitliga… Då är det väldigt lätt för en nyfiken programmerare att peta in lite extra funktioner som testar lite andra sökningar än de som kommer in den officiella vägen och skriva ner träffarna i en av de oanvända testdatabaserna där ingen tittar…

  Så här ser det i praktiken ut i de allra flesta driftsmiljöer jag har sett, och jag tror inte att FRA skiljer sig, snarare tvärt om. Deras miljö är i stort sett en forskning & utvecklingsmiljö, och sådana är alltid sju resor värre än en stabil produktionsmiljö där det görs få ändringar.

  Det är lite av det klassiska, vill du ha reda på vad folk tjänar på ett företag så ska du inte spionera på lönekontoret, då är det de som sköter backupen på lönesystemet eller programmeraren som fixar buggarna du ska ställa dig in hos, för de har tillgång till alla uppgifter…

Leave a Reply

Your email address will not be published.