Skriftlig fråga till danska skatteminister Kristian Jensen

Som ledamot i Nordiska Rådet har jag samma möjlighet att ställa skriftliga frågor (som måste besvaras inom viss tid) till andra nordiska länders ministrar som alla riksdagsledamöter har att ställa till svenska ministrar. Jag har använt den här frågemöjligheten en gång förut och nu när jag använder den för andra gången så blir det faktiskt också för andra gången till den danska skatteministern Kristian Jensen.

Till Danmarks regering

Skriftlig fråga
om rapporteringsskyldighet för utländska tjänsteföretag

De senaste åren har samtliga nordiska länder gemensamt inom ramen för Nordiska Rådet och Nordiska Ministerrådet arbetat för att riva gränshinder mellan våra länder. Arbetet har tyvärr gått allt för trögt och därför beslöt de nordiska statsministrarna under förra året att ett Gränshinderforum skulle inrättas. Detta verkar sedan början av året med Ole Norrback som ordförande.

När Ole Norrback tillträdde betonade han speciellt vikten av att inte enbart avlägsna de gränshinder som redan finns utan att även se till att nya gränshinder inte uppstår. Detta var också en fråga som diskuterades när de nordiska statsministrarna och Nordiska Rådets presidium möttes i samband med sessionen i Oslo förra året.

Den första juli i år trädde en ny dansk lag i kraft som innebär att alla utländska tjänsteföretag som utför uppdrag i Danmark måste rapportera vilka personer som ska arbeta i Danmark och vem som är kunder senast åtta dagar i förväg till Skatteministeriet.

För svenska företagare som verkar i Danmark har detta inneburit ett nytt gränshinder som slår hårt mot deras verksamhet. Skånska tjänsteföretag som utför uppdrag i Danmark beskriver det i media som ett rent trakasseri som gör att de inte kan fortsätta jobba på samma sätt som tidigare om de inte väljer att bryta mot den danska lagen. Hantverkare som utför kundbesök i Danmark kan inte ta på sig nya uppdrag med kort varsel eftersom dessa ska rapporteras in minst åtta dagar i förväg.

Rapporteringsskyldigheten upplevs som krånglig, onödig och som ett sabotage mot svenska företagares försök att verka på den danska marknaden. Huruvida den nya lagens krav är onödiga för det danska skatteministeriet kan givetvis enbart den danska lagstiftande församlingen, Folketinget, och den danska regeringen bedöma, men det går lätt att konstatera att de svenska företagen tidigare fått arbeta i Danmark utan att rapportera in åtta dagar i förväg.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga Danmarks regering vilken bedömning som gjordes av den nya rapporteringsskyldighetslagen i förhållande till nordisk öppenhet och färre gränshinder mellan våra länder?

Jag vill också fråga vad regeringen avser att göra för att avlägsna detta nya gränshinder som går i rakt motsatt riktning mot alla uttalanden om ett öppnare Norden med färre gränshinder för våra nordiska medborgare och företag?

Stockholm den 11 augusti 2008

Johan Linander (c)

Jag blev uppmärksammad på problemet av en journalist på Skånska Dagbladet som intervjuat arga skånska företagare.

This entry was posted in Skriftliga frågor och svar i riksdagen. Bookmark the permalink.

2 Responses to Skriftlig fråga till danska skatteminister Kristian Jensen

  1. Shit, det här (den nya danska lagen) har jag inte hört om. Det var det helt suveränt sjukaste jag läst om på länge…

  2. Mattias Hägglund says:

    Jag har väntat på detta inlägg ett tag sedan jag såg ditt namn i Skånskans artikel. “Öresundsregionen” känns mer och mer avlägsen när den ignoreras av en regering och nu motarbetas av en annan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.