Positiva besked i BRÅ:s lagföringsstatistik för 2007

Lagföringsstatistik kan låta tråkigt, men jag tycker att det gavs intressanta, positiva och viktiga besked i BRÅ:s presentation av den färdiga lagföringsstatistiken för 2007.

– Rättsväsendet lagförde fem procent fler 2007 än 2006.

Med tanke på diskussionen om åklagarnas bristande resurser och socialdemokraternas påståenden om ett misskött rättsväsende så är det glädjande att se att hela fem procent fler kunnat lagföras 2007 än 2006. Totalt var det 125 200 personer som lagfördes.

– Färre unga döms till böter.

Redan i rättspolitiska alliansarbetsgruppen inför valet 2006 tog vi upp problemet med att unga som döms till böter ofta drar med sig skulder som försvårar för dem att leva ett laglydigt liv. Det nya självständiga straffet ungdomstjänst fick direkt stort genomslag och hela 39 % av de 15-17-åringar som dömdes fick ungdomstjänst.

– Färre döms till fängelse.

Oppositionen vill ofta göra gällande att alliansens rättspolitik ger omänskligare straff och att fängelserna därför fylls allt snabbare. Statistiken från BRÅ visar på motsatsen. 2007 var det 600 färre som dömdes till fängelse än året före. Fortfarande är det 14 000 som dömdes till fängelse, och för många av dessa är givetvis fängelse det enda rimliga och rättvisa straffet, men ändå tycker jag att alternativa påföljder som kan minska återfallskriminaliteten är bättre och ska eftersträvas.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

2 Responses to Positiva besked i BRÅ:s lagföringsstatistik för 2007

 1. bjob70@gmail.com says:

  Om noggrannhet är viktigt för dig så var det så
  att regeringen tillförde 47 miljoner i vårbudgeten år 2007 vilket säkert bidrog till att
  siffrorna ang. lagföring för detta år är så positiva. Det är främst för år 2008 som krisrapporterna duggat tätt för åklagarmyndigheten och jag tror du får vänta tills motsvarande rapport kommer för år 2008 innan du uttalar dig om effektiviteten i fråga. Jag också passa på att poängtera att uttalandet från statsministern den 27 maj 2008 om extra pengar till myndigheten i höst pga. av att han vill undanröja “panikåtgärderna” som beslutades av RÅ den 29 april i år, inte medfört att samma åtgärder undanröjts utan ytterligare tidsspillan.

  Jag kan inte förstå varför man inte låter RÅ undanröja sitt beslut direkt om statsministern avsikt var just att skapa sådana förutsättningar.

 2. site admin says:

  Kan inte heller svara på det. Pengar kommer att komma i höst.

  Socialdemokraterna hävdade redan förra året att hela rättsväsendet var i kris, därav min kommentar att det åtminstone inte stämmer om man ser till lagföringen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.