Felaktighet på felaktighet

johan-linander2.jpg

Så ser brevet ut som LO i Skåne skickat till mina “grannar”. Hur många det är som fått brevet vet jag inte, men det borde handla om minst några hundra och kanske fler än tusen hushåll eftersom den som jag fått brevet av bor ca 6 km från mig.

Utöver själva metoden att vända sig till de som bor i närheten för att skapa osämja/irritation eller vad nu LO är ute efter så är brevet fyllt med felaktighet efter felaktighet.

För det första är det fel att jag i början av juni kommer att ta ställning till någonting överhuvudtaget i riksdagen eftersom jag är föräldraledig. Hela brevet utgår alltså från en felaktighet. LO försöker få mina grannar att ta ställning mot mig för något som inte är sant. Att de inte ens kontrollerar om grunden till brevet stämmer är pinsamt och oacceptabelt. Vill LO använda en kampanjmetod av det här smutsiga slaget så borde de åtminstone kontrollera så att de vänder sig mot rätt personer.

För det andra så är innehållet i brevet skamligt osakligt:

LO skriver: Sjuka riskerar i praktiken att få sin sjukpenning indragen redan efter 6 månader utan att någon form av rehabilitering prövats. Sjuka kommer att göras arbetslösa.

Detta stämmer inte. Sanningen är att alliansregeringen inför skyddad tid i sex månader, och upp till tolv månader om det är sannolikt att man kan komma tillbaka i sitt gamla jobb. Detta är något som LO har efterfrågat. Med dagens regler kan den sjukskrivne prövas mot hela arbetsmarknaden redan efter tre veckor. Alliansregeringen går även LO till mötes vad gäller krav på förbättrat anställningsskydd – en lag om rätt till ledighet för sjukskrivna att pröva annat arbete införs.

LO skriver: Sjukpenning ska bara beviljas i undantagsfall efter 12 månaders sjukskrivning. Utom i ett fåtal fall ska ingen hänsyn tas till hur allvarlig sjukdomen är eller om en helt ny diagnos finns.

Detta stämmer inte. Sanningen är att alla som har nedsatt arbetsförmåga mot hela arbetsmarknaden beviljas sjukpenning respektive förlängd sjukpenning i 12 + 18 månader.

LO skriver: Passiva arbetsgivare kommer att enkelt kunna kringgå arbetsmiljölagen och lagstadgade skyldigheter till arbetsanpassning och rehabilitering, eftersom Försäkringskassan inte ska kontrollera sanningshalten i arbetsgivarutlåtanden om möjligheterna till återgång.

Detta stämmer inte. Sanningen är att rehabiliteringskedjan kommer tvinga arbetsgivaren att tillsammans med arbetstagaren samverka kring åtgärder som ökar möjligheterna för återgång i arbete på arbetsplatsen istället för dagens passiva sjukskrivning som nästan alltid slutar med en förtidspension.

LO skriver: Tiotusentals långtidssjukskrivna kommer redan från och med den 1 juli att få sin ersättning sänkt från 80 procent till 75 procent. De flesta har inte haft tillgång till rehabiliteringsåtgärder eller annan hjälp för att komma tillbaka.

Detta stämmer inte. Sanningen är den att sjukpenningen fortsättningsvis kommer att vara 80 procent. Efter tolv månader införs förlängd sjukpenning, istället för obligatorisk prövning av förtidspension. Denna regering kommer inte att tillåta att människor sorteras ut i förtidspension med 64 procents ersättning. Det räcker med de 550 000 personer som redan skickats ut i permanent utanförskap.

Med andra ord är det inte mycket som LO förstått av förslaget. Att bakgrunden till det riksdagsbeslut som mina kollegor ska fatta är att det görs en historiskt stor satsning på rehabilitering för att fler sjukskrivna och förtidspensionerade ska kunna återgå till arbete snabbare väljer de såklart också att tiga om. Sådan saklig information skulle ju inte gynna socialdemokraterna.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

6 Responses to Felaktighet på felaktighet

 1. JörgenL says:

  Må så vara att det är en satsning på rehabilitering, men som det står i brevet: Sjuka blir inte friska av hårdare regler eller minskad ersättning.

  Visst finns det säkert en och annan som är sjukskriven utan att det behöver vara det, men de som faktiskt är sjuka drabbas orättfärdigt av dessa försämringar. Det som Alliansen kallar arbetslinjen är i det här fallet en ursäkt för att säga till folk som är så sjuka att de inte kan rehabiliteras att man tror att de simulerar, eller åtminstone ska klämmas åt ekonomiskt.
  Det är en cynisk politik.

  I ett människovärdigt samhälle borde vi göra alla rehabiliteringsinsatser som är möjliga, men om det fortfarande inte är möjligt att komma tillbaka till arbetsmarknaden så borde det vara vår gemensamma sak att se till att dessa, av sjukdom plågade människor, åtminstone inte som sten på bördan ska dras med ekonomiska problem. Min åsikt är snarare att sjukersättningen för den gruppen bör höjas än sänkas, det har vi som samhälle råd med.

 2. site admin says:

  Det handlar inte om hårdare regler eller minskad ersättning även om LO och sossarna såklart vill sprida det budskapet. Det handlar om förbättrade möjligheter till rehabilitering och tydliga regler för när och hur återgång till egenförsörjning ska prövas.

  Idag är reglerna otydliga men i princip kan en sjukskriven prövas mot hela arbetsmarknaden efter endast tre veckors sjukskrivning. Det tycker väl ingen är rimligt och därför har regeln inte använts. Istället inför vi tydliga regler så att alla från början vet vad som gäller. Det är betydligt rättssäkrare och rättvisare tycker jag.

  När det gäller minskad ersättning så innebär vårt förslag tvärtom höjd ersättning för vissa. Istället för att få 64 % vid påtvingad förtidspenisonering så blir det möjligt med förlängd sjukpenning.

  Jag har själv en pappa som är långtidssjukskrivning och för hans del så hade det varit utmärkt om han långt tidigare hade haft rätt att kräva åtgärder av Försäkringskassan. Hans arbetsgivare var beredd att hjälpa honom mycket mer än vad Försäkringskassan orkade med. Med tydligare regler så hade det varit mycket lättare att sätta press på Försäkringskassans handläggare istället för att allt bara drog ut på tiden.

 3. JörgenL says:

  Jag hävdar inte att det är ett problem att folk ska ha rätt att kräva åtgärder för rehabilitering, och det tror jag inte LO heller gör.

  Problemet är grundsynen, att folk hellre vill vara sjukskrivna än att arbeta och att om man bara ser till att sätta ordentliga gränser och ser till att det finns ekonomiska konsekvenser så kommer folk att jobba. Det finns ett starkt element av att rätten till värdighet kopplas till om man har ett arbete eller inte.

  Det går igen både här och i resonemangen om arbetslöshetsersättningen och min slutsats blir att alliansens politik för ett minskat utanförskap ger konsekvenserna att det kanske blir lite färre i utanförskap, men de som trots åtgärder inte lyckas ta sig in på arbetsmarknaden av olika anledningar lämnas åt sitt öde i ett värre utanförskap än idag. Så vill jag inte att solidariteten med svaga grupper ska funka.

  Kritiken mot LO kampanjen låter påskina att kritiken mot förslaget bara är en socialdemokratisk manöver, men jag ber att få påminna om att ett antal TCO-förbund + handikapporganisationerna framför i princip samma kritik som LO, och TCO kan väl knappas anklagas för att vara en socialdemokratisk kamporganisation?
  (se pressrelease: http://metaformedia.se/evykort/pdf/TCO_HOS_SjukvardsFors.pdf ) Även de menar att det är “EN AV DE STÖRSTA FÖRSÄMRINGARNA
  NÅGONSIN I SJUKFÖRSÄKRINGEN”

  Jag har större förtroende för deras bedömning än regeringens.

 4. Ola A says:

  Men idag så är arbetsgivaren tvungen att deltaga i rehabilitering av en anställd..Men med det nya förslaget är inte arbetsgivaren tvingad delta eller hjälpa till. Så det är bara för arbetsgivaren att vänta ut tiden så är man av med problemet. Ser du inget problem med att ha det så?

 5. Jonathan says:

  “TCO kan väl knappas anklagas för att vara en socialdemokratisk kamporganisation?”

  Jag bara gapflabbar när jag läser detta absurda påstående av JörgenL. Undrar om Jörgen skriver från Sveavägen?

 6. JörgenL says:

  Bra kommentar Jonathan, jag antar att du inte har nåt att tillföra i sakfrågan?

  F.ö. skriver jag från Johans gamla hemby i Skåne….

Leave a Reply

Your email address will not be published.