Pensionärerna tjänar på regeringens politik

För ett par månader sedan skrev jag en insändare om att Sveriges pensionärer tjänar på den borgerliga alliansregeringens politik. Detta som svar på kritiken att jobbskatteavdraget inte gäller för pensionen. Jag fick i min tur snabbt svar från flera socialdemokratiska pensionärer att jag hade fel och att pensionärerna var de stora förlorarna med alliansens ”orättvisa politik”.

Hur ser då verkligheten ut? På Försäkringskassans hemsida under rubriken ”Höjning av den allmänna pensionen 2008” kan man nu läsa hur pensionerna utvecklas det här året. ”För en pensionär med 12 000 kronor i månaden ökar pensionen före skatt med cirka 330 kronor i månaden nästa år. Det följer av att inkomstindex ökar.”

Med andra ord, tack vare regeringens politik för arbete och tillväxt som gjort att den reguljära sysselsättningen har ökat med 143 000 personer på ett år så ökar det s.k. inkomstindexet. Eftersom pensionerna numera är knutna till inkomstindex så ökar alltså även pensionerna.

Den starka utvecklingen med fler i arbete och förbättrade inkomster fortsätter dessutom och därför beräknas den årliga ökningen av pensionerna 2009 bli 6 000 kr. Detta kan jämföras med t.ex. 2005 då ökningen var måttliga 2 000 kr. Man skulle alltså kunna dra slutsatsen att alliansens politik är för 2008 dubbelt så bra och under 2009 blir allianspolitiken tre gånger så bra för pensionärerna som socialdemokraternas politik var 2005.

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.