”Slå samman lagarna!”

Det finns två lagar som kan ge polis och åklagare rätt till teleövervakning. Rättegångsbalken och Lagen om elektronisk kommunikation. Johan Linander menar att det inte är optimalt att ha två lagar som är mer eller mindre parallella.

– Det vore en klar fördel för integritetsskyddet om dessa två lagar slogs samman. Då skulle det inte heller råda någon oklarhet kring hur vanligt förekommande det är med teleövervakning. Det är i sammanhanget viktigt att framhålla att polisen idag inte gör något fel när de begär ut uppgifter av teleoperatören. De följer de lagar som finns.

This entry was posted in Pressmeddelanden. Bookmark the permalink.

3 Responses to ”Slå samman lagarna!”

  1. Lasse E says:

    Ett mycket bra och efterlängtat förslag. Vilka är egentligen de politiska argumenten för att i detta fall ha två olika lagar och förfaringssätt?

  2. site admin says:

    Det är en bra fråga Lasse. Om jag minns rätt så är det så att Lagen om elektronisk kommunikation innehåller en grundregel om sekretess av kommunikationsinformationen. Det finns dock en regel om när denna sekretess får brytas (dvs utredning av brott med lägst två års fängelse i straffskalan) och det är denna regel som polisen använder för att få ut teleövervakningsuppgifter.

    Man ska inte heller glömma bort att polisen enligt rättegångsbalkens regler har en vid rätt att få ut uppgifter (ta i beslag som bevisning) när riktigt grova brott begåtts. Man kan t.ex. jämföra med PUK-registret som är sekretessbelagt, men när Anna Lindh mördats så beslagtog man Mihalovic blodprov för att jämföra med det okända blod som också fanns på mordplatsen (eller om det var på Anna Lindhs kläder).

Leave a Reply

Your email address will not be published.