Snabbt resultat

I tisdags deltog jag på møtet mellan Nordiska rådets presidium och de nordiska statsministrarna. Som jag tidigare skrivit så gjorde jag ett inlægg om att samtidigt som vi tar bort befintliga grænshinder måste vi också bevaka så att vi inte skapar nya genom ny nationell lagstiftning som inte harmoniserar med de andra nordiska lændernas.

Igår var det “frågetimme” med de nordiska samarbetsministrarna (før Sveriges del Cristina Husmark Pehrsson) och jag høll mig till samma tema och frågade om och i så fall vad de samarbetsministrarna gjort før att inte nya grænshinder ska skapas. Jag riktade frågan till den finska samarbetsministern eftersom Finland ær ordførandeland i Nordiska Ministerrådet. Svaret jag fick gladde. Jan Vapaavuori, som han heter, svarade att de nordiska samarbetsministrarna dagen føre fått ett uppdrag direkt från statsministrarna att se øver hur de nordiska lænderna undviker att skapa nya grænshinder.

Jag har inga bevis før att mitt påpekande till statsministrarna fick dem att ge uppdraget till samarbetsministrarna. Men eftersom det skedde samma dag så ær det åtminstone inte osannolikt att det finns en koppling. Trevligt att kænna att det hænder något snabbt før en gång skull.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.