Pensionärerna gynnas av regeringens politik

Den senaste tiden har vi kunnat läsa i diverse insändare att alliansregeringens politik missgynnar pensionärerna. Denna kritik har framförallt kommit från socialdemokrater och det är inte märkligt på något sätt, det är oppositionens roll att opponera. Vad de dock glömmer att skriva, medvetet eller av okunskap, är att regeringens politik för arbete och tillväxt även höjer pensionerna.

Den pågående starka utvecklingen där fler kommer i jobb och inkomsterna förbättras leder nämligen till att den genomsnittliga löneutvecklingen i samhället ökar. Detta gynnar dagens pensionärer, eftersom pensionerna i det nya ålderspensionssystemet bland annat är knutna till genomsnittsinkomsten. För 2008 och 2009 bedöms den årliga ökningen av pensionerna bli cirka 4 000 kr respektive 6 000 kr. Det är en tydlig förbättring jämfört med t.ex. 2005, då pensionerna ökade med 2 000 kr.

Genomsnittsinkomsten påverkas bland annat av sysselsättningsutvecklingen och efterfrågan på arbetskraft. Om regeringens politik för fler i arbete och högre tillväxt leder till att den genomsnittliga inkomsten blir till exempel tre procent högre än vid oförändrad politik, blir alltså även pensionerna tre procent högre.

Centerpartiet har som en av våra viktigaste prioriteringsfrågor att höja garantipensionen, men ser också positivt på den utveckling som sker av ålderspensionen, då det endast är arbete och tillväxt som långsiktigt kan bära ett pensionssystem. Därtill gynnas givetvis pensionärerna genom att varaktigt högre sysselsättning ger en bredare och stabilare bas för välfärden och bättre förutsättningar för utlovade välfärdsförbättringar i bland annat vård och omsorg.

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.