Skuggbudget ger mörk skugga

Idag har socialdemokraterna presenterat sin s.k. skuggbudget, dvs deras alternativ till alliansens budgetproposition. Det finns väldigt mycket att säga om den, men jag tänkte hålla mig till tre synpunkter: Förnyelsen försvann, ofinansierat och vägpopulism.

Förnyelsen försvann

Socialdemokraterna har i princip inte haft en politisk åsikt på månader, något som uppenbarligen givit god utdelning i opinionsundersökningarna. Deras egen förklaring är att de håller på med sitt omtalade rådslag för att förnya sin politik efter valnederlaget. Nu tvingas de presentera sitt alternativ till alliansens budget och då lyser förnyelsen med sin totala frånvaro. Snarare är det återställarpolitik som gäller. Alliansens lyckade åtgärder för att få ner arbetslösheten (enligt prognos klarar vi socialdemokraternas gamla målsättning på högst 4 % öppen arbetslöshet och 80 % i sysselsättning nästa år, något som socialdemokraterna själva inte klarade) vill s stoppa och gå tillbaka till den politik som gav arbetslöshet och utanförskap. En sak som de dock inte återställer är avdragsrätten för a-kasseavgiften och fackavgiften. Minns ni deras protester mot att vi tog bort den avdragsrätten? Tydligen var det inte så viktigt ändå…

Ofinansierat

Det finns mängder av frågetecken kring hur socialdemokraterna finansierar sina förslag. Ett är förslaget att höja ersättningar i a-kassan till 80 procent och taket till 930 kronor per dag, ett annat är den s.k. energisatsningen på 2,5 mdr, ett tredje är en ny riskkapitalfond för klimatsektorn. Det är enkelt att skriva om satsningar om man inte finansierar dem. När det gäller väginvesteringar så är de åtminstone ärliga och säger att de vill låna upp 25 mdr för att öka investeringsramen.

Vägpopulism

Det är inget snack om att socialdemokraternas uppräkning av 18 vägprojekt som skulle kunna “komma igång tidigare eller genomföras snabbare än vad som annars varit fallet” genom de lånade 25 mdr är en utpräglad populism. Alla vet att väglöften är populärt överallt. Problemet med socialdemokraternas budgetlöfte om diverse angelägna vägar är att riksdagen inte beslutar om vilka vägar som ska byggas när och på vilket sätt. Trafikutskottet avslår alla sådana yrkande regelmässigt med förklaringen: “Ett stort antal motionsyrkanden behandlar främst upprustning och utbyggnad av olika vägar och järnvägar i landet. Utskottet avstyrker samtliga dessa motionsförslag med hänvisning till rollfördelningen inom transportpolitiken.”

Visst har jag och många andra motionerat om diverse vägar (E22 t.ex.), det är ett sätt att visa att man engagerar sig för viktiga vägar hemmavid. Men när ett parti börjar ange vägar i sin budgetmotion så har det gått för långt. Det är en populism som luktar illa. Dessutom kan man ju fråga sig varför de inte sköt till nödvändiga pengar under 12 års regeringsmakt om de nu tycker att de nämnda vägarna är så viktiga. Därutöver kan jag konstatera att socialdemokraterna inte bryr sig det minsta om det utökade regionala självstyre som Skåne har. Region Skåne har ett utökat ansvar för infrastrukturprioriteringar, men nu tycker Mona Sahlin att hon och övriga sossar ska besluta vilka vägar i Skåne som är viktigast utan samråd med regionen.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.