Varför ställa grupper mot varandra?

Jag blir alltid irriterad över när människor ställer olika grupper mot varandra. Extra irriterande är det när mina egna partivänner gör det. I dagens Expressen skriver en bitter centerpartist från Ragunda i Jämtland om att Centerpartiet och Maud Olofsson lyssnar för mycket på Stureplanscentern (Stureplanscentern har börjat användas som ett begrepp men det är i själva verket namnet på en ganska liten Centeravdelning).

Han ställer glesbygden mot storstaden (läs Stockholm) och gör då precis samma misstag som när invandrarfientliga personer ställer invandrare mot svenskar. Det är inte så att “ursvenskarna” har det bättre för att invandrare har det dåligt, och tvärtom. På samma sätt får inte stockholmare det bättre av att Ragundaborna har det dåligt, det är precis tvärtom. Hela landet mår bra av att hela landet fungerar. Ingen skulle bli gladare än stockholmarna om övriga Sveriges skattekraft blev lika stark som Stockholms så att de skulle slippa betala in till skatteutjämningssystemet. Samtidigt ska ragundaborna och alla andra “icke-08:or” vara glada för att huvudstaden fungerar som en motor i svensk ekonomi (även om några av oss hoppas att Skåne/Öresundsregionen ska ta över funktionen som motor, men så är det inte ännu).

Jag gillar både champagne och mjölk! Maud Olofsson ska självklart lyssna på både medlemmar i Ragunda och på Stureplan, och det gör hon.

Dessutom berättade Fredrick Federley, som angrips i debattartikeln, att arbetslösheten i Ragunda minskade med nästan 50 % förra året med Maud Olofsson som näringsminister. Glömde Larz Danielsson skriva om det…

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

8 Responses to Varför ställa grupper mot varandra?

 1. Hej Johan!
  Jag håller med dig om att man inte ska ställa grupper emot varandra. Samtidigt har jag stor förståelse för Larz Danielsson, som kämpar med en tung verklighet som kommunalråd i Ragunda.

  Ragunda är en av landets viktigaste vattenkraftskommuner med nio stora kraftverk som producerar ungefär tio procent av landets vattenkraft. Knappast något av de stora rikedomar som produceras i kommunen får stanna för att medverka till bygdens utveckling. Situationen är närmast kolonial – Ragunda har släppt till sina forsar och levererar råvara i form av energi och får inte mycket tillbaka. Det är därför det är så viktigt att vi snarast får till stånd ett system med återföring av vattenkraftsmedel efter förebild från Norge.

  Flytten av försäkringsbolaget Actsam från Hammarstrand, kommunens största privata företag, nyligen slår hårt mot Ragunda. Det är nästan som om Volvo skulle slå igen i Göteborg eller något i den stilen.

  Inför nästa år har dessutom skatteutjämningssystemet ändrats till förmån för främst Stockholmsregionen. Kommunerna och landstinget i Jämtlands län förlorar 45 miljoner medan kommunerna och landstinget i Stockholms län nästa år vinner 500 miljoner kronor på förändringen. Idag kan vi se att i princip alla kommuner i huvudstadsregionen sänker kommunalskatten nästa år, medan en kommun som Ragunda med en av landets högsta skattesatser inte har en chans att sänka några skatter. De regionala skillnaderna växer. Det är inte konstigt att det blir reaktioner mot en sådan utveckling.

  Jag är fortfarande övertygad om att Maud och övriga centerstatsråd kommer att medverka till förslag som minskar den regionala klyvningen och ger Ragunda och övriga delar av norra Sveriges inland möjligheter att växa och utvecklas. Det krävs åtgärder för att få till stånd en inflyttning till inlandet för att rätta till den snedvridna ålderfördelningen – och förutsättningarna för detta är bättre än kanske någonsin.

  Två konkreta åtgärder som jag förväntar mig kommer under mandatperioden är återföring av vattenkraftsmedel och geografisk differentiering av arbetsgivaravgifterna. Det är ju kända centerförslag som jag hoppas att vi kan förverkliga i regeringsställning.

  Ha det så bra, Johan!

  Håkan

 2. site admin says:

  Håkan, bra att vi är på samma sida. Du skriver inte det, men bekräftar att det ju inte på något sätt är Mauds “fel” att Ragunda har en besvärlig situation. Det är inte regeringen som bestämt att ett företag i Ragunda ska lägga ner. Det var förra regeringen som drev genom förändringarna i skatteutjämningen och det förslag som kom för några dagar sedan ger motsatt resultat. Vi står för återföring till vattenkraftkommunerna, det kan ju inte vara omöjligt att genomföra eftersom Norge har ett sådant system.

  Men det skriver inte Larz Danielsson något om i sin bittra debattartikel som han måste förstå enbart förstör för Centerpartiet. Dessutom förstör det för Ragunda, för vem vill flytta till en kommun där allt är så negativt och där framtidstron verkar vara i botten.

 3. viktorj says:

  Jag upplever att Larz Danielssons debattartikel är i bittraste laget. Den frustration han ger uttryck för får dock inte avfärdas utan vidare.

  Tidsaspekten är inte obetydlig i detta sammanhang. Danielsson vill se förändring nu. Jag vill också se förändring, men jag är medveten om att sossarnas decennier av centralisering inte går att riva upp över en natt.

  Därför är det lite trist att Federley och Linander svarar Danielsson med samma mynt, eller tror du Johan Linander på fullt allvar att Maud Olofssons tre månader som näringsminister förra året var orsaken till att arbetslösheten i Ragunda minskade med nästan 50 % (källa?)?

 4. Liksom Viktor hoppas jag att de som nu reagerar mot Larz Danielssons Expresseninlägg inte reflexmässigt avfärdar hans synpunkter. De delas nämligen av många centerpartister bland kärngrupperna.

  Tyvärr finns det tecken på en arrogant attityd bland de kommentarer till Danielssons inlägg som man kan läsa på den så kallade Stureplanscentern närstående bloggar.

  Märk att centerpartiet fick stöd av över 20 procent av väljarna i Ragunda kommun – och så är det i så gott som samtliga kommuner i Jämtlands län. Efter framgångarna i förra årets val sitter centerpartiet i ledningen för sex av länets åtta kommuner. Det är en styrkeposition som det gäller att vårda.

  Förväntningarna på alliansregeringen i norra Sveriges inland – och framför allt på centerministrarna – har varit mycket stora. Förhoppningen är att rikspolitiken ska ge bättre förutsättningar för det vidsträckta inlandet, som har utarmats under mer än ett halvt sekel av centraliseringspolitik. Men ett år efter valet börjar oron sprida sig om att förväntningarna inte kommer att infrias.

  Jag utgår emellertid ifrån att regeringen, med Maud i spetsen, har kraftfulla åtgärder för att vända flyttströmmarna på gång. Centerpartiet har ju en rad konkreta förslag – och de övriga allianspartierna måste inse att regeringen inte kan föra en politik som vidgar de regionala klyftorna om den vill få förnyat förtroende 2010.

  I god tid för nästa val hoppas jag att konkreta åtgärder för att överbrygga den regionala klyvningen kommer från regeringspartiet. Kommer exempelvis förslag om återföring av vattenkraftsmedel är jag övertygad om att Larz Danielsson och andra företrädare för inlandet kommer att applådera.

  Håkan

 5. site admin says:

  Victor, på vilket sätt svarar jag med samma mynt? Jag är knappast bitter och negativ till Ragundas möjligheter. Man kan också ställa sig frågan varför en jämtländsk ort som Trångsviken lyckas men inte Ragunda? Jag tror att svaret är framtidtro, självförtroende och att de vågar satsa i Trångsviken för att utveckla sin bygd. Trångsviken ropar inte efter statliga kompensationsjobb. De ser till att utvecklas efter sina förutsättningar.

  När det gäller Ragunda kommuns halverade arbetslöshet så tror jag att det var halvårssiffror, dvs från juli-06 till juni-07, men jag kan inte svära på att det stämmer, det kan även vara en halvering under 2006. Men det viktiga i resonemanget är inte om Maud Olofsson eller någon annan politiker är “ansvarig” utan att den tjänstlediga kommunalrådet väljer att fokusera på det negativa och inte på vilka möjligheter det finns i kommunen.

  Håkan, inga åsikter ska nonchaleras, men det är bättre att de framförs i diskussioner under stämman eller i stämmokommittéerna (där det fanns utmärkta möjligheter till god dialog) än att det skrivs i ett bittert inlägg i Expressen. Vill man nå resultat så är det naivt att tro att bästa vägen är genom arga debattartiklar som självklart är skadligt för Centerpartiet, eller vilket parti det nu må vara.

  Jag är tacksam för att Centerpartiet i Jämtland är så starka, jag önskar att jag hade haft 20 % i min valkrets också. Men att bevara, och förhoppningsvis stärka, väljarstödet i Jämtland betyder inte att Centerpartiet inte också ska bli ett parti för väljare i centrala Stockholm. Det finns ingen sådan motsättning.

 6. Hej igen Johan!
  Självfallet är det positivt att Centerpartiet blir ett alternativ även för väljare i centrala Stockholm – som vi var på 1970-talet. Lika lite som då får detta gå ut över vården om våra traditionella väljargrupper. Tyvärr uppfattar allt fler att så är fallet – och då är det viktigt att göra någonting åt detta.

  Jag vänder mig lite emot att du försöker ställa Trångsviken mot Ragunda. Visst är Trångsviken ett mycket positivt exempel, men även där förväntar man sig bättre förutsättningar för inlandet. Även i Ragunda (Hammarstrand) vill människorna aktivt göra något åt sin situation. Det bidrar inte mins Larz Danielsson till, både som kommunalråd och deltagar i “Allt för byn”.

  Visst kan man tycka att Larz artikel är alltför negativ och bitter, men uppenbarligen krävs det att man sticker ut hakan för att det ska bli reaktioner. Nu har han för övrigt dragit igång en namninsamling för att stärka glesbygden, vilket är ett konkret sätt att försöka få någonting att hända. På Allt för byns egen hemsida får Larz för övrigt starkt lokalt stöd.

  För övrigt hoppas jag att många “stockholmare”, inte minst de som står den något diffusa “Stureplanscentern” nära går till Wallmans salonger på Intiman (Odengatan 81), där Larz och övriga deltagare i Allt för byn kommer att uppträda från den 6 november. (http://www.wallmans.com/sv/Teater/allt-for-byn/Default.aspx)

  Jag hoppas att det kommer någonting gott ut av den här diskussionen, att vi får till stånd en debatt där olika delar av centerrörelsen kan utbyta synpunkter och åsikter med varandra. Det är en stor brist att vi inte har en rikstäckande veckotidning (typ fp:s NU, kd:s Kristdemokraten och SAP:s Aktuellt i politiken). Men det är en brist som går att åtgärda – om bara viljan finns!

  Håkan

 7. site admin says:

  Sticka ut hakan för att få reaktioner kan man ju alltid göra, men man måste först ställa sig frågan om den utstuckna hakan och reaktionerna leder i den riktning man själv vill. När en av de ledande kommunpolitikerna sprider bilden av hopplösheten i den egna kommunen så har jag mycket svårt att tro att kommunen och kommuninvånarna vinner på det.

  För övrigt tycker jag också att vi borde ha en tidning i “NU-stil”.

 8. viktorj says:

  Joha, här följer lite statistik från SCB. Den 30:e juni var Ragunda kommuns folkmängd 5 795 personer. Motsvarande siffra för Malmö kommun var 278 319. 1950 bodde det 11 856 personer i Ragunda kommun, i Malmö kommun 198 856.

  De senaste 57 åren har alltså antalet invånare i Ragunda kommun lite mer än halverats. Samtidigt som Malmö kommuns invånarantal har ökat med ca 40 procent.

  Med den bakgrunden känns det ganska taskigt att uppmana Ragunda kommun till framtidtro, självförtroende och till att våga satsa.

  För att en kommun, bygd och enskilda entreprenör ska våga satsa krävs det förutsättningar. Det ansvaret vilar delvis på politikerna. Centerpartiet är det parti som har varit bäst på att uppmärksamma att förutsättningarna mellan olika geografiska områden ser väldigt olika ut. Jag hoppas att det förblir så.

  Trångsviken och dess anda är ett väl använt exempel på att det faktiskt går att vända en nedåtgående trend. Jag är tyvärr inte säker på att Trångsviken skulle vara samma framgångssaga om det låg i just Ragunda kommun. Ihopklämt mellan Åre och Östersund längs E14 har nämligen Trångsviken precis de förutsättningar som krävs för att lyckas.

Leave a Reply

Your email address will not be published.