Valkretsindelning i kommuner

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om valresultatets återspegling av representationen i kommunfullmäktige.

Motivering

I medelstora och stora kommuner är det vanligt med en indelning i valkretsar. Detta sker trots att det inte finns utjämningsmandat i kommunvalen. Effekten blir att mandaten i kommunfullmäktige inte speglar valresultatet och därigenom blir det ett demokratiskt underskott

Det finns många exempel i årets val där mandatfördelningen skulle se annorlunda ut om inte valkretsindelningen funnits. I valet 2006 gällde det t.ex. Landskrona, Malmö och Göteborg. I Göteborg räckte inte 8 000 röster för att få ett mandat men 16 000 röster räckte till fem mandat. I samtliga dessa tre kommuner hade valresultatet blivit annorlunda utan valkretsindelning. Detta är inte acceptabelt i en demokrati.

Det finns några olika sätt att lösa det på. Ett är att det inte längre ska vara tillåtet med valkretsindelning. Ett annat är att om det finns en valkretsindelning ska det också finnas utjämningsmandat i likhet med vad som finns i landstings- och riksdagsval. Det är möjligt att det även finns andra metoder men det viktigaste är att vi skapar en demokratisk rättvisa, nämligen att varje röst är lika mycket värd oberoende av om man är ett stort eller litet parti och oberoende av i vilken geografisk del av kommunen som rösten läggs.

Lennart Pettersson (c)
Johan Linander (c)

This entry was posted in Riksdagsmotioner. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.