Tullens bemanning i Karlshamn

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av utökad bemanning vid tullens enhet i Karlshamn.

Motivering

EU-utvidgningen som omfattade de nya staterna österut har blivit en succé vad det gäller färjetrafiken till Blekinges hamnar i Karlskrona och Karlshamn. Förutom Stockholm, är Blekinge den stora mottagaren av färjetrafik från Baltikum och har nu också trafik från den ryska enklaven Kaliningrad.

I samband med att EU utvidgades österut så blev den nya EU-gränsen den ekonomiskt primära handelsgränsen. Den nationella gränsen utmed Östersjökusten miste då sin betydelse som handelsgräns och 50 tulltjänster togs bort vid Karlshamnsenheten. Detta har skapat en stor otrygghet i södra Sverige. Den gränsöverskridande brottsligheten har ökat, med insmuggling av droger, trafficking och utförsel av stöldgods som följd.

Det kan inte vara acceptabelt att det bara finns personal, så att 45 % dvs. knappt varannan ankomst kan bevakas vid hamnar och flyg i Blekinge, Kalmar och Kronoberg. Och även om allmänheten inte känt till detta, så har givetvis brottslingarna total koll på var det kan finnas brister i gränsbevakningen och utnyttjar det snabbt.

Vi vill med denna motion göra regeringen uppmärksam på behovet av en översyn för utökad bemanning vid tullens enhet i Karlshamn. Detta bör ges regeringen till känna.

Karin Nilsson (c)
Johan Linander (c)

This entry was posted in Riksdagsmotioner. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.