Omförhandla skatteavtalet med Danmark

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skyndsamt bör initiera en omförhandling av det dansksvenska skatteavtalet

Motivering

Det dansksvenska skatteavtalet undertecknades i oktober 2003 av dåvarande svenska finansministern Bosse Ringholm och danska skatteministern Svend Erik Hovmand. Det fanns stora förväntningar på avtalet och till en början var reaktionerna positiva. Allt sedan dess har fler och fler negativa konsekvenser av avtalet upptäckts och nu snart fyra år senare behövs det kraftfulla justeringar i avtalet för att rättvisa ska skapas.

Avtalet innebär att skatt betalas i arbetslandet men att skatteutjämning sker till bosättningslandet. Tyvärr visar det sig att de undantag som gjordes i avtalet innebär att en majoritet av arbetspendlarna mellan Sverige och Danmark inte omfattas av skatteutjämningssystemet. Undantag görs nämligen för offentliganställda, pensionärer och de som tjänar under 150 000 danska kronor. Det svenska Skatteverkets uträkning visar att endast en tredjedel av arbetspendlarna över Öresund därför omfattas av skatteutjämningen, vilket i sin tur innebär att Skåne förlorar 1,5 miljarder svenska kronor per år på avtalet. Dessa pengar kommer inte till det interna svenska skatteutjämningssystemet och därför förlorar samtliga svenska kommuner och landsting på det orättvisa skatteavtalet, inte enbart de kommuner där arbetspendlarna bor.

Man kan verkligen ifrågasätta varför t.ex. offentlig anställda inte ska omfattas av skatteutjämningen. Självklart använder offentliganställda kommunal service i bosättningslandet på samma sätt som privatanställda och varför ska då inte motsvarande del av skatten betala den service som ges i hemkommunen?

De flesta skatteexperter på båda sidor sundet anser att skatteavtalet bör omförhandlas och en rimlig lösning bör vara att skatt ska betalas i bosättningslandet liksom i andra gränsregioner. Går detta inte att uppnå bör nuvarande avtal ändras så att skatteutjämningen även omfattar offentligt anställda och pensionärer. Därutöver bör beloppsgränsen tas bort och den skatt som utjämnas bör höjas till en nivå som motsvarar ett snitt av den svenska kommunalskatten, dvs kommunalskatt både till primärkommunen och till landstingskommunen/regionen.

Johan Linander (c)
Lennart Pettersson (c)

This entry was posted in Riksdagsmotioner. Bookmark the permalink.

3 Responses to Omförhandla skatteavtalet med Danmark

 1. Peter Carlsson says:

  Var inte skatteavtalet tidigare likt det som vi har med Norge? Och varr det inte på Danskt initiativ som utformningen blev som det blev – och vill de
  idag ändra tillbaka det till tidigare utformning? Eller vill de och ni om möjligt se en helt ny konstruktion?

 2. site admin says:

  Det dansksvenska skatteavtalet var ännu sämre innan 2003. Som centerpartist kan jag givetvis klaga på det avtal som Bosse Ringholm skrev under 2003 men ska man vara helt ärlig så var det ingen som då riktigt förstod hur mycket de undantag som gjordes i avtalet skulle betyda fyra år senare.

  Det är väl svårt att tro att Danmark vill bli av med 1,5 mdr, men de borde åtminstone acceptera nya förhandlingar med anledning av att utfallet av 2003-avtalet inte blivit så de då trodde.

 3. Peter Carlsson says:

  Näe jag har också svårt att se att Danmark vill bli av med massa pengar men om ni inte motionerar kommer det ju inte heller att bli fråga om förhandlingar från svensk sida. Bra jobbat igen!

Leave a Reply

Your email address will not be published.