Moms på glasögon och kontaktlinser

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att momsen på glasögon och kontaktlinser ska sänkas.

Motivering

Vi, liksom en stor del av Sveriges befolkning, lider av synfel som kräver korrigering med antingen glasögon eller kontaktlinser. Vi har inte valt att se dåligt och vi kan inte vara utan våra glasögon eller linser.

Av någon anledning belastas våra hjälpmedel med den högsta möjliga momssatsen, 25 %. Detta är inte rimligt och momsen på glasögon och kontaktlinser bör sänkas till den lägsta möjliga. Det borde vara naturligt att de personer som drabbas av synfel ska drabbas ekonomiskt i så liten utsträckning som möjligt.

Enligt sjätte mervärdesskattedirektivet får reducerade skattesatser tillämpas i fråga om medicinsk utrustning, hjälpmedel och andra apparater som normalt är avsedda att lindra eller behandla invaliditet, för den handikappades uteslutande personliga bruk. För mig är det självklart att glasögon och kontaktlinser är ett hjälpmedel enligt sjätte mervärdesskattedirektivet, men skatteutskottet valde tyvärr i 2004/05:SkU22 att enbart konstatera att ”det har hittills förutsatts att glasögon inte hör till denna kategori”. Det bör åtminstone vara dags att kontrollera huruvida glasögon kan tillhöra kategorin eller inte.

Johan Linander (c)
Per Lodenius (c)

This entry was posted in Riksdagsmotioner. Bookmark the permalink.

5 Responses to Moms på glasögon och kontaktlinser

 1. Peter Carlsson says:

  Toppenmotion Linander!

  /Peter

 2. Patrik says:

  Hurra!!, tycker ja!!

  Patrik

 3. site admin says:

  Patrik, det är ju din gamla motion till C-stämman som jag använder som förebild. Så det är ett hurra för dig själv!

 4. marianne says:

  Toppen Johan!
  Jättebra.

Leave a Reply

Your email address will not be published.