En insats för Dag Hammarskjölds minne

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförts om Backåkras framtid

Motivering

Efter Dag Hammarskjölds död fick Svenska Turistföreningen genom testamente ta emot Backåkra. Den fyrlängade skånegården är under sommarsäsongen öppen för besökare från när och fjärran. Möbler, konst och böcker från Hammarskjölds tid väcker stort intresse eftersom få svenskar är så kända och respekterade som just Dag Hammarskjöld. Meditationsplatsen på heden utanför gården är också mycket välbesökt. Ekonomiska problem gör att Backåkra riskerar att förfalla. Försök pågår att hitta nya former för driften av Backåkra, dock utan resultat hittills. Det är nu hög tid att staten tar ett större ansvar för drift och underhåll av denna unika anläggning som påminner oss om en av 1900-talets mest kända svenskar.

Johan Linander (c)
Karin Nilsson (c)

This entry was posted in Riksdagsmotioner. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.