Sent ska syndaren vakna

Det är utmärkt att f.d. justitieminister Thomas Bodström nu vaknat och insett att de ändringar i sexualbrottslagstiftningen som han genomförde 2005 var otillräckliga. Det tog tydligen 2,5 år för honom att inse att Centerpartiet hade rätt, men bättre sent än aldrig.

Bodström skriver egentligen ingenting om vad han själv vill i debattartikeln. Han skriver att en utredare ska titta på en utökning av hjälplöst tillstånd till att även omfatta “särskild utsatt situation” (detta motionerade jag om redan 2005, även kd och fp var inne på den linjen), han skriver att en utredare ska titta på ålderskillnaden när det inte ska bli våldtäkt trots att en av parterna är under och en är över 15 år (på denna punkt var och är alla partier överens), och han skriver att en utredare även ska titta på en samtyckesregel (detta motionerade jag om redan 2005 och m och kd gick på min reservation om en utredning).

Slutsatsen är att Bodström nu har kommit dit vi var för 2,5 år sedan. Välkommen!

Men det pinsammaste med SvD-debattartikeln är att Bodström själv hänvisar till utredning av de tre aktuella frågorna medan han egentligen inte säger någonting om vad han själv vill (mer än att han fortfarande är motståndare till samtyckeskrav även om han vill utreda det). Samtidigt avslutar han sin artikel med:

“Det vore intressant att höra var du, Beatrice Ask, står i debatten om sexualbrotten. Vad tycker du om hjälplöst tillstånd, åldersfrågan och samtycke? Jag tror att många med mig vill höra dina egna åsikter, utan hänvisning till pågående utredningar, kommande remissvar eller regeringskansliets gemensamma beredning.”

Pinsamt Bodström! Först skriver han en hel artikel om att utreda diverse frågor utan att själv sätta ner foten och sedan avslutar han med att Beatrice Ask ska ha en bestämd uppfattning utan att hänvisa till utredningar, remissvar och beredningar. Skärpning! Som justitieminister var Bodström hal som en ål och hänvisade alltid till pågående utredningar och att han inte fick föregripa remissbehandlingar, lagrådets yttrande osv. Men när det gäller Beatrice Ask så ska hon tydligen inte bry sig om utredningar och remissvar. Trovärdighet noll!

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

4 Responses to Sent ska syndaren vakna

 1. Erik says:

  Jag förstår inte alls varför man skulle kunna bli dömd för våldtäkt om en part är under och en över 15 år, om allt är frivilligt. Kalla inte sånt som inte är våldtäkt för våldtäkt, det urvattnar begreppet.

 2. site admin says:

  Erik, den lagändringen gjordes redan 2005. Det är ett speciellt brott som heter våldtäkt mot barn, Brottsbalken 6:4.

  För övrigt finns det flera “sorters” våldtäkt där våld inte används, t.ex. då en person är för berusad för att kunna värja sig. Det var just debatten efter Södertäljemålet där flera killar utnyttjade en mycket berusad kvinna sexuellt men ändå inte kunde dömas för våldtäkt som föranledde sexualbrottsutredningen. Den kom fram till att ett utökat våldtäktsbegrepp borde genomföras vilket också skedde 2005.

 3. Erik says:

  Ja, det är precis det här jag menar med att urvattna begrepp, att det är samma brott att när någon har frivilligt sex med en fjortonåring om men är för gammal för det, som om någon förgriper sig på en femåring…

  Samma sak händer väl snart med barnpornografi. Jag förstår inte tanken bakom det. Du får gärna förklara vad syftet är med att döma människor för brott som får en att tro att de levt pedofil sexualitet, när de inte är vad de gjort?

  Om någon utnyttjar en person som är för berusad för att kunna värja sig, hade det inte varit bättre med grovt sexuellt utnyttjande med samma straffskala som våldtäkt då?

 4. site admin says:

  Erik, i den diskussion som föregick ändringen i sexualbrottslagstiftningen 2005 så fanns det en hel del jurister som höll med dig om att våldtäktsbegreppet skulle användas enbart för de fall som innehållet just våld. Det fanns dock en kraftfull allmän opinion och en politisk enighet i att det inte är någon egentlig skillnad mellan när någon hålls fast för att våldtas eller när någon är så berusad att hon (eller han) inte behöver hållas fast för att våldtas. Den sexuella kränkningen är densamma. Därför fördes en del av de handlingar som tidigare var grovt sexuellt utnyttjande över till våldtäktsparagrafen.

  När det gäller sexuellt övergrepp på femåring och frivillig sex mellan en 14-åring och en 37-åring så stämmer det att brottet faller in under samma lagparagraf (BrB 6:4 våldtäkt mot barn), men det betyder inte att det blir samma straff (straffskalan är fängelse 2-6 år). Dessutom är det inte osannolikt att övergreppet mot femåringen blir grov våldtäkt mot barn enligt 6:4 tredje stycket och då är straffskalan 4-10 års fängelse.

  Det är inte på något sätt ovanligt att brottsliga handlingar med väldigt skiftande straffvärde faller in under samma paragraf och samma “begrepp”. Misshandel är ett bra exempel. Om jag ger dig en örfil så är det misshandel och om föräldrar dagligen torterar sitt barn, låter det svälta, tvingar honom att sova i sin avföring, låter honom sitta naken i snön som bestraffning (ni vet säkert vilket fall jag tänker på) så är det också misshandel. Misshandel kan också ge allt från böter till 10 års fängelse (grov misshandel).

Leave a Reply

Your email address will not be published.