Vad betyder ordet osolidarisk?

Jag trodde att jag visste vad ordet osolidarisk betyder, men jag börjar tvivla när jag läser LO-ordförande Wanja Lundby-Wedins kommentar till budgeten:

“Arbetslöshetsavgiften som regeringen inför visar tydligt hur osolidarisk regeringens politik är.”

Arbetslöshetsavgiften är en ny avgift som ersätter den tidigare, högre, a-kasseavgiften. Detta innebär att nästan alla får en lägre avgift eftersom de ingår i a-kassor som har låg arbetslöshet. Alla har tidigare varit överens om att a-kassan ska vara så försäkringslik som möjligt och när den förhöjda a-kassan innebar en överfinansiering (tack vare lägre arbetslöshet) så sänker nu regeringen avgiften för att a-kassorna just ska bli försäkringslika.

Elektrikerna är de största vinnarna, de tjänar över 2 000 kr per år på regeringens förslag. Även lärarna, finans- och försäkring, ST, SKTF, Pappers, Kommunal och Sif får mer än en tusenlapp om året rakt i plånboken genom förslaget. Metallare, Seko, HTF, Byggnads, Transport och Handelsanställda tjänar också på förslaget. Sedan kommer vi till Livsmedelsarbetarna och Hotell- och restaurang, de förlorar ca 500 kr per år på förslaget.

Jag vet inte om Lundby-Wedin menar att det osolidariska är att a-kasseavgiften/arbetslöshetsavgiften är försäkringslik eller att nästan alla hennes medlemmar tjänar på förslaget. Men, som sagt, det viktigaste är ju att kritisera regeringen, inte att hålla sig till sanningar och fakta.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

19 Responses to Vad betyder ordet osolidarisk?

 1. Uffe says:

  Jag tror du misstolkat WLW när det gäller ordet “osolidarisk”. Min tolkning är att WLW använder ordet för i betydelsen “alla skall ha det lika”. Alltså kritiserar hon regeringen för att alla inte får lika stor minskning/ökning av A-kasseavgiften. Att avgiften räknas ut på samma sätt är ointressant, för då kan man inte kritisera regeringen.

 2. Jörgen L says:

  Det kan ju också vara så att alla arbetstagare solidariskt borde dela på risken i försäkringen och följaktligen betala lika stor a-kasseavgift. Finns en viss logik i det, om man arbetar i ett yrke där risken för arbetslöshet är låg så kanske man borde vara solidarisk med dem som löper större risk att bli utan jobb och därför betala lite mer än ifall man bara räknar arbetslöshetsrisken inom varje a-kassa.

  Principen med alla försäkringar är ju att sprida risken solidariskt över ett så stort kollektiv som möjligt, så nog finns det ett drag av bristande solidaritet över systemet som sådant, även om det i sig inte är regeringens fel, men detta drag accentueras när nu av att avgifterna så tydligt differentieras beroende på A-kassetillhörighet.

 3. Mange says:

  Håller helt och hållet med Jörgen L. Det är verkligen inte speciellt solidariskt som det nu är utformat av alliansen.

  Sedan blir jag,återigen, full i skratt över hur mycket energi du lägger ner på att kommentera hur oppositionen klagar på er budget, Johan. Det känns nästan som när någon som gjort nåt hyss och hela tiden måste prata om det och försvara sig…

 4. site admin says:

  Jörgen, jag vet inte hur dina försäkringspremier är uppbyggda. Min bilförsäkringspremie beror på bilmodell, skadefria år, var jag bor osv, med andra ord en premie beroende på hur stor risk det finns för utbetalning. Min husförsäkringspremie beror på storlek, ålder, ort, om jag har brandvarnare, brandsläckare, larm osv, med andra ord en premie beroende på hur stor risk det finns för utbetalning.

  Ska arbetslöshetsförsäkringen vara försäkringslik så ska premien väl bero på hur stor risk det är för utbetalning, dvs hur stor arbetslösheten är inom den a-kassan.

  Mange, skulle det vara solidariskt om alla bilägares försäkringspremie skulle vara lika hög? Kanske det, men knappast rättvist. Och framförallt inte effektivt.

  Självklart skriver jag om oppositionens snedsteg i sin kritik. Tror du att sossar, vänsterpartister och miljöpartister sitter och skriver positiva saker om budgeten på sina bloggar? Detta är mitt sätt att få ut saker som jag tycker är intressant och värt att sprida men som inte tidningarna skriver om.

 5. Mange says:

  Du missförstod nog mig, Johan. Jag förstår att du inte delar oppositionens synpunkter på er budget. Det jag tycker känns konstigt är att du skriver så mycket om att de kritiserar den. Det torde ju vara självklart att de gör det. Att du sedan inte tycker de har rätt är ju en helt annan historia. Det var bara det jag menade…

  Jag tycker att det är befängt att jämföra arbetslöshetsförsäkringen med privata försäkringar, tillhandahållna av ett vinstdrivande företag. Självklart vill de (försäkringsbolagen) inte förlora pengar, utan lägger in en massa förbehåll för ditten och datten i sina försäkringar för att säkerställa sin ekonomi. Detta får aldrig bli fallet när det gäller arbetslöshetsförsäkringen. Denna måste ju bygga på solidariskt deltagande eftersom det är människors överlevnad vi talar om. Jag har aldrig förstått de som gnäller över att behöva stötta sina mer behövande medmänniskor, speciellt i form av skatter och avgifter. Det är för mig självklart att den svenska solidariska modellen är att föredra framför andra elitistiska system som skapar enorma klyftor utanförskap.

 6. Mange says:

  och utanförskap. Så skulle det vara…

 7. Jörgen L says:

  Hmm,

  Att varje A-kassa ska bära sina egna arbbetslösa? Tja, det kan väl vara en rimlig ide, men indelningen i olika a-kassor är ju ganska godtycklig av olika historiska skäl. Lika gärna kunde man ju ha en enda kassa för alla, eller små, små kassor, så som det var från början, då arbetarna slöt sig samman på en ort och hade sin egen kassa. “Rättvisa” är ju ett relativt begrepp här, strängt taget bygger väl själva principen om försäkring på att det just INTE är rättvist, alla betalar, men bara en del får något. Man byter “rättvisa” mot trygghet, så vad betyder rättvisa i det här sammanhanget?

  Eller handlar det här liksom så mycket annat i alliansens politik om att dumpa ansvaret och kostnaden för samhällsekonomin på den enskilda individen?

  Om du för 20 år sedan utbildade dig till yrke “X” får du minsann skylla dig själv, och betala högre a-kasseavgift än dom som var mer förutseende och utbildade sig till yrke “Y”…?

  Att bli av med jobbet är en lika stor tragedi oavsett i vilket yrke man jobbar, och då är det väl rimligt att avgiften man betalar för att försäkra sig mot det också är likvärdig?

  Eller ska vi göra som de privata försäkringsbolagen allt mer börjar göra, ta med tusen och en parametrar i avgiftsberäkningen? Då ska vi ju ha med bostadsort, ålder, exakt utbildning, hälsoprofil, kön, etc. etc.

  Ska det fortsätta så här så borde alla a-kassorna fundera över att gå ihop till en enda.

 8. site admin says:

  Hade de olika fackförbunden/yrkesgrupperna/a-kassorna inte alls kunnat påverka arbetslösheten inom sin kår så hade det varit rimligt med en kassa med gemensamt ansvar. Men nu är det så att fackförbunden genom sina avtalsförhandlingar med arbetsgivarna i viss utsträckning, ibland större och ibland mindre, påverkar hur arbetslösheten inom yrkeskåren utvecklas. Det finns många exempel på hur ansvarstagande fackförbund hållit nere arbetslösheten genom bra förhandlingar, men det finns tyvärr också exempel på hur ansvarslösa fackförbund krävt villkor som gjort att arbetslösheten ökar.

  Genom att lägga större försäkringsmässighet i a-kassorna så läggs också ett större ansvar på fackförbunden att ställa ansvarsfulla krav i förhandlingarna.

  Jörgen, visst är det så att alliansens politik leder till större personligt ansvarstagande för det egna livet. Och det kan knappast vara någon överraskning för någon.

  Mange, jämförelsen med vara försäkringar handlar inte om vinst eller inte, utan om att större försäkringsmässighet leder till effektivitet. Sedan skriver jag så mycket om oppositionens kritik eftersom de glider på sanningen, spelar ett dubbelspel eller bara är ute efter att vinna politiska poänger. Hade inte socialdemokraterna motsagt sig själva, hade inte LO kritiserat ett förslag som innebär att deras medlemmar får mer pengar och hade inte förfasat sig över förslag som socialdemokraterna själva varit inne på tidigare så hade jag inte behövt skriva.

 9. Mange says:

  Men då behöver ju fackförbunden få mer makt, inte mindre som ni ju förespråkar. Er ekvation går inte riktigt ihop…

 10. site admin says:

  Varför? De har makten vad gäller avtalsförhandlingarna, det styrs inte av politiker eller lagar. Du får nog förklara ditt påstående bättre.

 11. Mange says:

  Det känns som ni å ena sidan vill utarma deras makt med div. inskränkningar och nu då å andra sidan lägga över ansvaret på dem när det gäller att hantera arbetslösheten.

 12. BBA says:

  Och som vanligt är små/egenföretagarna totalt bortglömda i hela resonemanget. Man kan överhuvudtaget undra var de storslagna löftena om alla förenklingar och förbättringar för denna grupp blivit av? Det enda vi hittills sett är höjd arbetsgivaravgift. Ja, jag vet att höjningen i själva verket är en avskaffad skatterabatt, men man kan med fog hävda att egenföretagarna redan är överbeskattade med tanke på att de betalar till försäkringssystem de inte har samma rätt som en anställd att utnyttja.

  F.ö kan man konstatera att Skatteverkets trakasserier och godtycke gentemot dem som vill starta eget fortsätter i oförminskad skala. Ansökningar om F-skattsedel avslås med hjälp av de sedvanliga gummibestämmelserna som t.ex de om “för få uppdragsgivare”, eller “anställninsglika förhållanden”. Skulle inte detta åtgärdas?

 13. site admin says:

  Jag håller med om att inte vi inte lyckats genomföra de förbättringar så snabbt som vi, och företagarna, önskat. Det är dock ett antal utredningar tillsatta, det gäller för bl.a. regelförenklingarna och hur egenföretagare ska komma in i trygghetssystemen.

  Trots allt ska vi inte glömma att antalet nystartade företag det senaste året är rekordhögt, så något har vi väl gjort som ökat viljan till att gå från anställning till företagande.

  Mange, vi i Centerpartiet vill förnya arbetsrätten i riktning mot dansk modell för att uppnå bättre jämvikt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Men den linjen är inte sossarna-light i de “nya moderaterna” inne på, så facket behöver inte vara så upprörda som de “är” för att visa att “borgarna” förstör för facket. Men eftersom LO sitter i sossarnas knä, eller om det är tvärtom, så blir LO:s kritik bara ett inlägg för att hjälpa socialdemokraterna att vinna sympatier.

 14. JörgenL says:

  Johan säger: “Jörgen, visst är det så att alliansens politik leder till större personligt ansvarstagande för det egna livet. Och det kan knappast vara någon överraskning för någon.”

  Visst är det så, men att lägga ansvaret på individen förutsätter ju också att man ger individen möjlighet att ta det ansvaret i meningen att han ska ha reella möjligheter att ändra felaktiga val han gjort tidigare i livet. Annars blir det ju bara ett cyniskt “skyll dig själv”. Exempelvis se till att det finns en väl fungerande vuxenutbildning så att man kan ändra ett yrkesval som utvecklingen sprungit förbi samtidigt som man ska försörja en familj.

  Hur mycket är ni beredda på att satsa på vuxenutbildning och omskolning? Har för mig att ni redan förra året skar ner rätt kraftigt…

 15. site admin says:

  Jörgen, menar du att den som vill läsa på Komvux inte får göra det längre? I så fall vet jag inte vart du har fått det ifrån. Visst har anslagen till vuxenutbildning minskat, helt enkelt eftersom den förbättrade arbetsmarknaden gjort att efterfrågan är betydligt mindre. Visst finns det möjligheter för människor att ta ansvar för sina egna liv, men det betyder inte att samhället inte ska ta kollektivt ansvar under olika perioder i livet.

  Från Centerpartiets sida har vi lyft frågan om kompetenskonto (beslut fattades på Centerstämman i Kalmar för några veckor sedan). Det går ut på att man ska få avsätta (själv, via avtal eller arbetsgivaren) pengar skattefritt som ska få användas för vidareutbildning vid behov. Vi pratar ofta om hur viktigt det är att människor vågar gå vidare och vidare- eller omskola sig.

 16. JörgenL says:

  Nåt fel är det väl i alla fall när arbetsmarknaden just nu skriker efter folk i vissa sektorer, samtidigt som arbetslösheten är hög i andra grupper?

  Det jag framför allt menar med nedskärningar i vusxenutbildning är er ambition att dra ner på arbetsmarknadsutbildningarna som kritiserats av bla LO-ekonomerna.

  I en arbetsmarknad där ständig förändring och utveckling är avgörande för att Sverige ska kunna behålla sin plats som viktig industrination är det bara dumt att försöka göra frågan om vidareutbildning och omskolning bara till ett ansvar man lägger på den enskilda individen. Samhället måste gå in och aktivt stödja den som hamnat i en bransch som blivit omsprungen av utvecklingen så att han/hon kan skaffa sig en utbildning som är efterfrågad. Det är just i det här läget, när efterfrågan på arbetskraft faktiskt finns, som “AMS-åtgärder” faktiskt kan göra nytta.

 17. site admin says:

  Men, det är väl självklart att arbetsmarknadsåtgärderna minskar när arbetslösheten minskar? Det finns helt enkelt ett mindre behov. Men det betyder inte att de som behöver omskolning inte får det. Självklart är det ett ansvar för den enskilde att bestämma vad man vill göra med sitt liv, men när den enskilde bestämt sig för att det är t.ex. en viss yrkesutbildning som passar så ska samhället hjälpa till. Och dessa finns. KY, kvalificerad yrkesutbildning, satsar vi på (2000 nya platser) och dessutom införs lärlingsprogram och vi genomför en lagändring så att kommuner kan erbjuda praktikplatser efter överenskommelse med arbetsförmedlingen. Yrkeshögskola utreds och en förstärkt rätt till vuxenutbildning på gymnasienivå håller på att beredas.

  Kritiken är alltså obefogad. Med alliansens politik blir det bättre matchning mellan arbetsmarknadens efterfrågan och omskolningsmöjligheterna. Vi höjer dessutom kvaliteten.

  Din slutsats att man ska satsa på arbetsmarknadspolitiska åtgärder när arbetslösheten går ner är svårbegriplig.

 18. JörgenL says:

  Det som AMS-utbildningarna gör är ju att omskola folk från yrken där det finns överskott av arbetskraft till yrken där det finns efterfrågan.

  Att göra det när efterfrågan är allmänt låg ger mindre resultat än i en högkonjuktur när arbetsmarknaden skriker efter folk, men de har fel kompetens.

  Alltså är det mer effektivt spenderade pengar att utbilda i början på en högkonjuktur, för då kan man vara säker på att de flesta får jobb som resultat av utbildningen.

 19. site admin says:

  Ska vi tvinga in folk till AMS-utbildningar för att fylla platserna? Efterfrågan har minskat och därför minskar vi också utbudet, vilket i sin tur betyder en “besparing” i budgeten.

  Dessutom vill jag hävda att arbetsgivarna också har ett ansvar. De kan inte bara sitta med armarna i kors och vänta på att staten ska omskola folk så att det passar deras behov. De får också hjälpa till att finansiera vidare- och omskolning av sina anställda.

  För övrigt är vi inte i början av en högkonjunktur. De flesta tror att vi tvärtom är i slutet av högkonjunkturen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.