Regeringens nya filter hade hindrat mig i mitt arbete

Läste på dn.se att Regeringskansliet har ett “URL-filter installerats som ska stoppa besök på olämpliga sidor”, med olämpliga menas tydligen “barnporr, rasism och våld”. Våld? Är det Aftonbladets rapportering om en misshandel… Självklart inte, men jag tycker ändå det verkar vara ett svårmotiverat filter. Barnporr kan jag ha förståelse för, även om definitionen av barnporr inte är så enkel vilket påpekats här på min blogg tidigare, men rasism och våld. Det kan väl finnas all anledning för anställda på justitiedepartementet och kolla upp vad det finns för eventuella rasistiska sidor och om det t.ex. begås hets mot folkgrupp på sidorna.

Jag skulle själv blivit hindrad i mitt arbete vid några tillfällen om riksdagen haft det filter som regeringen nu har. Vid en diskussion om “djurvåldspornografi” så blev jag uppmärksammad på att det finns dödspornografi som är långt mycket värre. Även om det var sjukt äckligt att se bilderna, så tycker jag att det är nödvändigt att jag får egen erfarenhet/inhämtad kunskap av det som jag ska debattera. Jag har varit inne på sidor där det säljs olika slags narkotiska preparat, hur man gör bomber, försäljning av vapen m.m. som förmodligen skulle hindras med regeringens filter. Jag har debatterat hur mycket enklare det blivit för ungdomar att få tag i narkotika när en hel del skit kan beställas via nätet, och då vore det konstigt om jag inte själv kollat upp om det är enkelt eller inte.

Man måste också fråga sig om inte anställda i regeringskansliet ska ha tillräckligt gott omdöme själva. Vilket problem är det som filtret ska lösa?

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

10 Responses to Regeringens nya filter hade hindrat mig i mitt arbete

 1. Jörgen L says:

  Det är väl just det här vi som ifrågasätter allehanda inskränkningar i friheten att använda internet tjatar om, filtrering hindrar folk från att skaffa sig information om hur verkligheten ser ut och när man väl börjar filtrera så är det ingen som riktigt kan ha överblick över vad som filtreras och på vilka grunder man hindras för att se saker.
  Om den här typen av filtrering blir spridd, så blir det även svårt att ens på andra vägar få fram vad som filtrerats bort så att det ens går att diskutera ifall den är korrekt utförd.

  URL-filter av den hör typen brukar oftast levereras av externa leverantörer, ofta amerikanska och de uppdateras med automatik med jämna mellanrum av leverantören med nya oändliga listor av websiter som spärras.

  Helt omöjligt att veta vad som egentligen spärras alltså. Exempelvis spärrades Piratpartiets site under ett antal dagar under valrörelsen av ett sådant filter, efter vad jag förstår baserat på villkoret “soliciting copyright infringement”, så att förstagångsväljare på ett antal gymnasieskolor hindrades att komma åt siten.

  Det illustrerar ju dels att innehåll I SIG svårligen kan bedömas vara lämpligt eller olämpligt, det är motivet till att ta del av innehållet som man kan diskutera moralen i, men också att det är extremt svårt att filtrera bort det som man faktiskt avser att filtrera bort och inte en massa annat, och att det därför blir en stor del godtycke och slump inblandat.

  (Ungefär samma utgångspunkt många av oss hade när vi diskuterade FRA filtreringen för ett tag sedan, även om det i det fallet handlade om att hitta information snarare än att spärra den.)

 2. steelneck says:

  Jag har aldrig förstått hur de som förespråkar bokbränning tänker.

 3. Leffe says:

  De på justitiedepartementet har nog mindre behov av det än de på näringsdepartementet som jobbar med IT-politik eller de på socialdepartementet som jobbar med barnfrågor?

  Men det är rätt fånigt, det går ju inte att sålla bort allt och ansvaret för vilken surfning som görs på arbetstid borde ligga på den enskilde. Men alla IT-avdelningar gillar ju att ha en policy som styr över vad användarna tillåts göra.

  Jag har hört rykten om att åklagare och polis inte kan maila till varandra utan tvingas faxa, på grund av att IT-avdelningen hos RPS inte tillåter inkommande mail till enskilda poliser… men det kanske är en skröna?

 4. Pidda says:

  Tidigare fanns inga enskilda poliser med epost. Förra året fick några, bl a en bekant till mig en. Jag vet inte om det betyder att alla fått det.

 5. Jag hoppas vid gud att riksdagen inte är så korkad att den tillåter ett filter för information till riksdagsledamöterna. Om det är några som behöver se vad som finns på nätet så är det våra lagstiftare.
  F ö handlar det väl om en inskränkning i RF:s paragraf om informationsfrihet.

 6. steelneck says:

  Här kommer nog ett av de allvarligaste inläggen jag gjort på din blogg.

  Om Oscar Swarts har rätt i sina funderingar kring det här så betyder det att Göran Hägglund lagt ut beslutanderätten om vilken information det svenska Regeringskansliet kan ta del av till främmande makt. Hade jag jobbat på regingskansliet så hade jag utan minsta tvekan börjat fundera i termer kring mycket dunkla motiv och närmast förräderi om Göran H. Jodå(!), så allvarligt kan det nog ses om man drar det sin spets, för tro inte en sekund att det stannar vid porr och annat olämpligt. Kan man styra vilken information som en beslutsfattare får och kan ta del av efter eget tycke, dvs. vad man tycker är “lämpligt”, ja det räcker med folk i dennes närhet, då ges man i förlängningen ett visst inflytande över vilka beslut denne sedan fattar. Om Hägglund är direkt ansvarig till att ge denna makt till ett privat företag hos främmande makt så är det utan minsta tvekan en direkt orsak till dennes omedelbara avgång. Jag tror faktiskt att det kan finnas grund att dra honom inför riksrätt.

  Men okej, säg att bara var korkad och helt enkelt inte tänkte längre, låt oss ge honom det. Då visar det ändock på det förtroende Hägglund har för alla de personer som använder datorer på regeringskansliet. Om han misstror dem så till den milda grad, så finns bara två logiska alternativ; att han egentligen önskar avsked för alla i regeringskansliet eftersom de inte går att lita på, eller så är Hägglund så yr i mössan att bara denna förtroendefråga i sig är grund för dennes avgång. Något mellanting i denna fråga finns inte, antingen har han förtroende för dem, eller så har han det inte!

 7. site admin says:

  Instämmer i att “Hägglunds filter” är feltänkt. Han har säkert goda intentioner men har inte tänkt på vad det egentligen innebär. Sedan har jag svårt att tro att det är socialministern som själv bestämt att det ska vara ett filter och dessutom är det nog någon i chefsbefattning på regeringskansliet som bestämt vilket filter, gjort upphandling osv.

  Jag önskar att det skulle bli några protester från anställda som berörs av filtret. Förhoppningsvis blir det uppmärksamhet när någon anställd hindras från att nå en sida som han eller hon behöver nå för sitt arbete. För det kommer såklart att hända. Inget filter träffar “helt rätt”.

 8. steelneck says:

  Betänk också att internet, precis som världen, inte är statiskt, det som inte är OK idag, kan vara det i morgon. Ponera att det händer något mycket otrevligt utomlands, vi behöver kanske inte gå så långt som att jämföra med flodvågskatastrofen, men jag nämner det så att man gör kopplingen till händelsekedjor. Svenskar i landet i fråga lyckas då sätta upp en löpande informations databas med tillhörande webbsidor osv.. Det råkar bara vara så att det tidigare funnits porr på webhotellet i fråga, eller kanske fortfarande finns, i ett krisläge är det ingen som funderar över sånt och tar bara hjälp av de resurser som finns till hands. Å här hemma går det dagar med ett tämligen oinformerat regeringskansli.. När det då går upp varför, då tror jag de ansvariga får börja söka andra jobb, och i värsta fall, iom. kopplingen av censurmakt överförd till främmande makt, så kommer de att hamna i klammeri med rättvisan.

  De inblandade visar prov på en skrämmande låg insikt i hur världen är beskaffad; att den är föränderlig och att ingen någonsin är allvetande och konstant kan hålla reda på de löpande förändringarna. Kan man ha så fantasilösa personer på poster inom regeringskansliet med makt att åstadkomma denna, ja, rättsröta?

  Eller är det någon som tvärt om varit väldigt smart? En som hittat det ultimata sättet att medvetandegöra konsekvenserna av sådant som t ex. Cecilia Renfors “utredning”?

 9. O'Brien says:

  Varför inte låta folket ingående ÖVERVAKA politikernas surfande istället för att censurera Internet för politikerna? Det räcker väl med att politikerna vet att deras surfande är övervakat, så slutar de väl besöka oacceptabla sidor? I den mån de då ändå inte ”bättrar sig”, kan de väl hängas ut i media. Det avskräcker nog tillräckligt. Om de för sitt uppdrags skull har legitima skäl att besöka eventuellt otäcka/kriminella/stötande sajter, kan de ju förklara sig för folket när de ställs mot väggen av folket. Låt folket vara deras domare! För sin integritets del har de väl hemdator hemma, så på jobbet kan man väl totalövervaka dem?

  Över huvud taget anser jag att just makthavare ska övervakas MYCKET mer ingående än vad som är fallet idag, och MYCKET mer ingående än andra människor. De ska leva helt och hållet “i glashus” på jobbet. Med den makt de har följer ett enormt ansvar, och det kräver att de visar maximal öppenhet inför folket om vad de gör. Det ska (som regel) inte ens vara tekniskt möjligt för en politiker att besöka en hemsida av NÅGOT slag på jobbet utan att hela folket har möjlighet att ta reda på allt om det.

  Med några undantag kanske. När det gäller politiker som måste utbyta information som verkligen absolut _måste_ vara hemlig för folket, kan man förslagsvis lagstifta att deras beteende visserligen måste spelas in och sparas liksom alla andra politikers, men att just det materialet inte får offentliggöras förrän t.ex. tre år senare eller när det nu är förenligt med folkets säkerhet att offentliggöra det. En prövning om huruvida det är rimligt att offentliggöra materialet ska ske t.ex. årligen efter att det sparats, så att vikten av att offentliggöra det inte glöms bort. De ska känna en rejäl press på sig, om så bara “från framtiden”, att sköta sig idag.

  För att det sparade materialet inte ska kunna påstås ha “kommit bort” eller råkat bli överskrivet med andra data, när det ska redovisas för folket (sådana knep tycks ju ha tagits till då och då), ska krypterade kopior av materialet redan från början läggas ut på Internet, fritt tillgängligt för allmänheten, så snart det spelats in. Kryptonyckeln ska inte en enda människa känna till, inte i sin helhet. Ett program ska kunna återskapa kryptonyckeln endast om det får digitala underskrifter från minst t.ex. femtio av riksdagens ledamöter, underskrifter som automatiskt tillkännagörs på Internet utan att ens någon makthavare kan förhindra det.

  Om nu politikerna, som den senaste tiden uppvisat ett så hutlöst begär att få övervaka folket mer och mer, verkligen menar allvar med att den som har rent mjöl i påsen har skyldighet att låta andra rota i ens påse, ska DE föregå med gott exempel, och ha en ständigt genomskinlig mjölpåse så att alla (som vill) alltid kan se vad DE gör också.

  Bara man offentliggör – om än kanske med några års fördröjning där det är absolut nödvändigt – tillräckligt mycket av politikernas Internetbeteende, finns inget behov av att censurera Internet. (Och censurera Internet ska man inte i vilket fall som helst. Och politikerna ska också vara maximalt övervakade av folket i vilket fall som helst.)

 10. Nu har vi något som heter offentlighetsprincipen i Sverige så politiker kan redan kontrolleras på ett helt annat sätt än “andra människor”. Det finns heller ingen annan som “ställs mot väggen” på samma sätt som politiker, vart fjärde år har svenska folket möjlighet att säga nej tack och då är uppdraget slut.

  Jag ställer gärna upp på maximal öppenhet, men trots detta finns det mycket som måste vara hemligt. Framförallt gäller det gentemot de andra partierna. Det ska också vara fullt möjligt för vem som helst att kontakta sin politiker utan att det ska behöva offentliggöras. Det är för övrigt en fråga som diskuteras i riksdagen. Som vårt inpasseringssystem är idag så måste alla skriva in sig och därmed försvinner möjligheten till anonymitet för den som vill besöka sin riksdagsledamot i riksdagen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.