“Knappt värt att kommentera”

Dagens citat står Nerikes Allehandas ansvarige utgivare Ulf Johansson för. Tidningen har som de flesta säkert vet publicerat Lars Vilks teckning där profeten Muhammed framställs som en rondellhund och protester har framförts från diverse håll de senaste dagarna. En av de som uttalat sig och kritiserat publiceringen är Irans president Mahmoud Ahmadinejad. Hur reagerar då Johansson på att ett av de största muslimska ländernas president engagerar sig i vad lilla, lilla, lilla (ur iranska mått) Nerikes Allehanda gör?

Knappt värt att kommentera

Visst. Är man ansvarig utgivare för Nerikes Allehanda så måste man ju vara van vid att presidenter uttalar sig om vad de skriver i sin tidning…

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

One Response to “Knappt värt att kommentera”

  1. Erik says:

    Även Sverigedemokraterna har publicerat hunden i senaste Sd-kuriren. Sid 10. http://www.sdkuriren.se/arkiv_tidningar/sd-k-0703_hela.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.