Bra förslag av Säpochefen

I gårdagens Lördagsintervju så föreslog den nya Säpochefen Anders Danielsson att ett nytt insynsråd, med full insyn i Säpos verksamhet, ska bildas för att granska och bedöma verksamheten. Ett bra förslag och vi har faktiskt redan politiskt diskuterat hur Säpos verksamhet ska kunna kontrolleras bättre, men det är ännu bättre att förslaget kommer från Säpo. Idag har Ekot gjort en uppföljning där jag fått uttrycka min positiva inställning.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

9 Responses to Bra förslag av Säpochefen

 1. steelneck says:

  Off topic, men ändå relaterat.

  Uppmanar du mig till piratkopiering när du länkar till ett inslag i ett proprietärt filformat?

  OK, det där var kanske lite plumpt, det finns real-audio spelare även för mitt operitvsystem, men det är fortfarande inte fritt, bara “gratis” och framförallt inte öppet. Jag installerar inte sånt som inte är öppet för granskining eftersom sådant kan vara alldelens fullproppat med elak kod, ingen kan ju granska. Lite som om makten inte kunde eller tilläts att granskas, vilket kopplar detta till din föregående bloggpostning. Jag installerar inte heller slutna program på moraliska grunder, således kan jag inte kommentera innehållet i din bloggpostning. Lägg ut texten vettja, vanlig enkel text som webbsidor är uppbyggd av är inte proprietär i sitt format. Näe visstja, då kan ju du bli anklagad för att plagiera Ekot.

  Nu släpper jag något att tänka på här..

  När man talar om fri mjukvara så talar man om frihet, inte pris. Fritt som i yttrandefrihet, inte gratis öl. För att ett program skall kunna kallas för fritt i denna mening måste det uppfylla fyra friheter:

  0. Friheten att använda i vilket syfte som helst.
  1. Frihet att se hur det fungerar och själv vara tillåten att använda den kunskapen.
  2. Friheten att kopiera och ge bort kopior.
  3. Frihet att anpassa programmet efter behag och göra detta offentligt så att även andra kan dra nytta av det.

  Friheten att använda, och att hjälpa dina vänner genom att ge dem kopior är de friheter som mest kommer på tal för normala användare. Friheten att kopiera till andra om du vill är viktig för datorprogram på en moralisk grund, så att du kan vara en god person inför dina vänner och leva ett rakryggat liv.

  Om du använder ett program som inte ger dig denna frihet så riskerar du att när som helst hamna i ett moraliskt dilemma, när någon vän säger: Det där var ett trevligt program, kan jag få en kopia? I denna stund konfronteras du av två onda ting. Det ena är att ge din vän en kopia och därmed bli en lagbrytare som begår upphovsrättsintrång, det andra alternativet är att förneka din vän en kopia och därmed inte bryta mot programmets användarlicens. När du väl står i ett dilemma, så borde du välja det minst onda alternativet, vilket är att ge din vän en kopia. Varför är då detta det minst onda av de två? Därför att det drabbar bara den som redan gjort något dåligt för samhället.

  Anta att din vän är en mycket god vän, en sådan som brukar hjälpa dig när du ber om det och sådana brukar man själv hjälpa om personen ber om det. Som kontrast till detta har du utvecklaren som medvetet attackerat den sociala solidariteten i din vänkrets genom sin licens som tar frihet ifrån dig och ställer dig i dilemmat gentemot andra i samhället. Så, om du är i dilemmat och inte kan komma ifrån att göra fel mot någon, gör det då mot utvecklaren. Men att välja det minst onda gör det inte gott. Det är _aldrig_ en god handling att ingå ett avtal och sedan bryta det.

  Somliga avtal är per definition onda, och det är sådana som sätter dig i dilemmat. Så, om du ger din vän en kopia, så har du medverkat till en olovlig kopia vilket inte är bra, din vän använder då ett program utan lov, vilket inte heller är bra. Vännen kanske inte skulle ha frågat och därmed satt dig i dilemmat? Men vad är det för ett samhälle, där folk inte skall kunna be sina vänner om hjälp?

  När man förstått och inser detta förhållande, så försöker man göra vad man kan för att inte sätta sig själv i den sitsen. Det finns två sätt att undvika detta, det ena är att inte ha vänner. Det är i effekt metoden som föreslås av programmakare som ger ut ofria program. Den andra vägen är att använda fria program. Om du använder fria program så kan du aldrig hamna i dilemmat – det är lösningen.

  Värna din frihet att kunna handla etiskt mot både dina vänner och andra i samhället. Ger man upp denna frihet så kommer man förr eller senare att göra fel. Givetvis kokar det ned till programutvecklarna som vill ta ifrån oss friheter, men alla som medverkar och använder ofria program gör sin del i att göra fel mot alla andra. Så primärt blir man ett av utvecklarens offer, men man gör sig också till gärningsman.

 2. site admin says:

  Ursäkta min okunskap, men jag vet inte vad ett proprietärt filformat är för något. Kanske något för insynsrådet på Säpo…:-)

 3. steelneck says:

  Ett filformat som inte är öppet och som för att kunna ta del av innehållet kräver en lika sluten som proprietär programvara.

 4. Jörgen L says:

  Ytterligare förtydligande avseende steelnecks kommentar:

  Sveriges Radio lägger ut sina ljudklipp i två format, Real Audio och Windows Media. Bägge dessa är proprietära, dvs “ägda” av Real resp. Microsoft och hemliga i den meningen att ägarna inte publicerat specifikationer så att det går att skriva egna uppspelningsprogram för dem.

  Nu tror jag iofs. att det finns open sourceprogram som genom att “spionera” på dataströmmarna lyckats räkna ut hur det fungerar ändå, men rent principiellt kanske man kan ifrågasätta ifall inte “hela svenska folkets radio” borde erbjuda även format som kan spelas upp av folk som i likhet med steelneck vill ha full koll på vad som kör i deras dator.

 5. Jörgen L says:

  Och så en “on-topic” kommentar:

  Visst är det bra ju mer insyn det finns i SÄPOs verksamhet, men fortfarande blir ju problemet att de som sitter i en sån kommitte blir väldigt hårt bundna och blir väldigt mycket tvugna att lita på SÄPOs beredning av frågorna. Eftersom dessa ledamöter med största sannolikhet kommer att ha en kraftig munkavle så kan de ju inte gå till några externa experter för att bekräfta eller falsifiera det SÄPO påstår.

  Känns lite som vi tidigare diskuterat ang FRA, visst är det bra med insyn, men i vilken mån kan de enskilda politiker som sitter i en sån nämnd/kommitte värdera de tekniska påståenden de får höra?

  Ungefär som det allmänna ombudet vid beslut om avlyssning, som nästan aldrig har någon möjlighet att ha något att invända, eftersom det enda beslutsunderlag som finns är det åklagaren lägger fram, osv.

  Så länge såna här konstruktioner för att skydda en “icke närvarande part” i så stor grad bygger på att det som avhandlas ska vara hemligt, så är det i huvudsak en dekoration för att det ska framstå som mera smakligt ur demokrati- och rättssäkerhetssynvinkel.

  Jag inser såklart problemet, allt kan inte vara offentligt, men det borde gå att hitta nåt sätt så att de som ingår i såna här sammanhang ska ha rätt att ta bruk av experter som de själva väljer för att utföra sin granskande uppgift och inte blir helt bakbundna av sekretesskraven.

 6. site admin says:

  Jag håller med om att ett insynsråd är begränsat i sitt handlingsutrymme, men samtidigt får man ställa sig frågan om det är bättre eller sämre än nuvarande system. Jag tror att de flesta svarar bättre eftersom den demokratiska insyn som finns idag är minimal. Samtidigt får man ställa sig frågan om det är bra nog, eller rättare sagt, om man kan komma fram till någon annan modell som är ännu bättre. Jag har ännu inte hört eller kommit på något annat som är ännu bättre och som klarar de oerhört viktiga kraven på total sekretess kring rikets säkerhet. Alltså tycker jag att Anders Danielssons förslag är bra och bör genomföras.

 7. Peter says:

  En angränsande fråga: Hur går det med ditt förslag om att granska FRA:s eterspaning? Den 26 maj skrev du här på bloggen: “Det skulle vara bra med en oberoende granskning för FRA:s trovärdighet. Ska föreslå det.”

 8. site admin says:

  Har tagit upp frågan, men fick inte “odelat positivt” gensvar. Men det hindrar inte mig från att ta upp frågan igen.

 9. Peter says:

  Stå på dig! FRA har under många år opererat i en gråzon, utan klara regler och med bristfällig tillsyn. Visst kan myndigheten likafullt ha agerat klanderfritt, men upp till bevis i så fall.

  Kanske får du också eldunderstöd från media så småningom. Jag skulle inte bli förvånad om den första riktiga FRA-skandalen briserar inom ett år.

Leave a Reply

Your email address will not be published.