Glädjande svar från generaladvokaten

Jag har tidigare skrivit om att EG-domstolen kommer att avgöra huruvida Internetoperatörer ska vara tvingade att lämna ut identiteten på de som har IP-adresser som använts för upphovsrättsbrott till upphovsrättsinnehavaren.

Det dröjer ytterligare en tid innan EG-domstolen kommer med sitt domslut, dvs om de håller med Italien och Kommissionen att identiteterna inte ska lämnas ut eller om de anser som de andra medlemsländerna som redan har lagstiftning som ger upphovsrättsinnehavarna rätt att få ut uppgifterna, men redan nu har det kommit ett glädjande förslag till avgörande av generaladvokaten Juliane Kokott. Hon skriver bland annat (översatt från tyska): “Jag kommer emellertid i det följande att visa att överföring av personrelaterade trafikuppgifter enligt de gemenskapsrättsliga bestämmelserna om dataskydd vid elektronisk kommunikation endast är tillåten till behöriga statliga myndigheter och att en direkt överföring till upphovsrättsinnehavare som vill vidta civilrättsliga åtgärder mot intrång i deras rättigheter inte är tillåten.”

Generaladvokaten i målet ställer sig alltså på Italien och Kommissionens sida (och på Centerpartiets…:-).

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

7 Responses to Glädjande svar från generaladvokaten

 1. Jörgen L says:

  Men vad innebär det för Beatrice Asks förslag om att överimplementera IPRED1?

  Om domstolen går på den linjen kan då Sverige i alla fall ha den bestämmelsen, eller faller det automatiskt?

 2. Ehhh… Vilken sida är det du menar att centerpartiet står på?

  Så vitt jag kunnat se, så har centern hela tiden, sedan regeringsskiftet, alltid bara frågat “hur högt” när moderaterna säger “hoppa!”. Och var moderatan Ask står i den här frågan är vi ju vid det här laget tämligen bekanta med. Hon är ju numera mer bodströmsk än originalet…

  Centern hade kunnat göra stor skillnad, om inte annat så genom att uppväga stollarna i KD, men så här långt verkar ni alla ha vikt ner er för att inte äventyra era platser vid maktens smörgåsbord.

 3. steelneck says:

  Ja, det är ett hoppfullt besked, som i alla fall pekar på att fins två sidor och att det inte torde vara en “skenrättegång” bara för ordningens skull. Men jag tycker också att Jörgens fråga är högst berättigad.

 4. site admin says:

  Den remissrunda som nu görs för att införliva “Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område – direktiv 2004/48/EG” i svensk lagstiftning (vi är redan försenade och riskerar skadestånd) utgår från att EG-domstolen skulle döma i enlighet med vad t.ex. Danmark och alla andra medlemsländer förutom Italien anser. Men nu har generaladvokaten i sitt förslag till avgörande tyckt som Italien och Kommissionen.

  Om domstolen dömer i enlighet med vad generaladvokaten anser (så är det oftast, men det finns undantag så inget ska tas ut i förskott) så får medlemsländerna inte ha lagstiftning som tvingar Internetoperatörerna att ge ut identiteter till IP-adresser till andra än till “behöriga statliga myndigheter”. Detta är min tolkning och det kan givetvis finnas andra som gör en annan tolkning, men jag tycker att generaladvokaten är tydlig.

  Björn, du får nog följa med bättre i politiken om du ska kritisera, annars visar det bara på din egen okunskap. Jag och Centerpartiet har hela tiden sagt att vi inte vill införa någon rätt för upphovsrättsinnehavare att få ut vem som har vilka IP-adresser. Men om EG-domstolen skulle komma fram till att direktivet tvingar oss till det så måste vi självklart genomföra det. Annars blir Sverige skadeståndsskyldigt och jag är övertygad om att skattebetalarna vill att deras pengar används till annat än skadestånd. Dessutom blir direktivet ändå gällande i Sverige.

 5. site admin says:

  Svenska Dagbladet var först med att skriva om generaladvokatens utlåtande. Hittade också ett inlägg av min riksdagskollega Mats Johansson och det är tydligt att vi inte är riktigt överens inom alliansen. Ja, de är ju inte ens överens inom moderaterna eftersom Karl Sigfrid för ett par veckor sedan skrev om motsatsen i DN.

  Om Mats Johanssons inlägg så kan man fundera över hur man kommer åt “organiserad brottslighet” genom att upphovsrättsinnehavare får ut identiteten bakom IP-adresser som använts vid fildelning. Jag hittar inte kopplingen och hoppas innerligt att det är polisen som ska bekämpa den organiserade brottsligheten och inte enskilda upphovsrättsinnehavare eller deras intresseorganisationer.

 6. steelneck says:

  Mats vill antagligen retoriskt kleta på fildelare en maffia-stämpel. Men om man då gör en sådan koppling, då borde det vara ännu viktigare att polisen sköter det, och inte intresseorganistioner som sas. är part i målet.

  Rätt typiskt egentligen; att han har en “blogg” där andra inte kan kommentera. Skall vi gissa att det beror på att han är rädd för vad andra kan tycka?

 7. site admin says:

  Det blev en liten snutt på TV3 Update.

Leave a Reply

Your email address will not be published.