Det går att minska antalet våldtäkter

Jag är fullt medveten om att Sverige och New York inte är fullt jämförbart vad gäller brottsutveckling. Men jag tycker ändå att statistiken som Sveriges f.d. generalkonsul i NY Olle Wästberg skriver om i sitt utmärkta nyhetsbrev är värt att ta upp.

Över 4 200 anmälda våldtäkter i Sverige 2006, i NY var det 1 500! Befolkningen är ungefär lika stor och i Sverige är det tydligt så att det begås fler brott i storstäderna än i övriga landet. Sedan NY påbörjade sin nolltolerans mot brott 1993 har antalet anmälda våldtäkter minskat med nästan 60 %. I Sverige visar BRÅ:s statistik att det varit en ökning med nästan 50 % under samma tidsperiod. Jag vet att lagstiftningen ändrats och att reglerna för vad som är “rape” respektive våldtäkt i USA:s och Sveriges brottsstatistik inte är samma sak, men det är inte de exakta siffrorna som jag vill visa på utan utvecklingen.

Varför begås det fler våldtäkter här? Hur kan NY minska antalet våldtäkter (finns inget som tyder på att det enbart skulle vara en minskning av anmälningsbenägenheten) medan vi inte gör det i Sverige? Jag kan inte svara på frågorna mer än lite om fler poliser, men jag tycker att det är oerhört angeläget att ta reda på svaret. New York visar att det går att minska antalet våldtäkter.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

15 Responses to Det går att minska antalet våldtäkter

 1. steelneck says:

  Kan det bero på att vår jämställdhet har kommit betydligt längre, och jag menar då inte bara jämställdhet i lagar o regler utan även rent rätts-uppfattningsmässigt generellt sett? I USA finns det så vitt jag vet tom. stater där ett visst våld emot sin hustru kan vara tillåtet, och i skenet av det så är det nog väldigt mycket som inte ens av den utsatta kvinnan riktigt räknas som ett övergrepp i hennes juridiska uppfattning.

 2. z999 says:

  Först måste man ställa sig frågan varför vissa begår brott och andra inte trots liknande sociala omständigheter. Den i särklass främsta anledningen till att folk begår brott är att de räknar med att komma undan med det. Hot via internet är vanligare än hot irl till exempel. Och det beror just på det. Straff och strafflängd har en mindre betydelse men är förståss viktigt för offren.

 3. steelneck says:

  Eller varför inte dra det till sin spets. Jämför siffrorna med ett ultra-auktoritärt muslimskt land. Vad tror du att du skulle komma fram till för slutsats då?

 4. steelneck says:

  z999(2): Fundera nu på vad det inlägget kan säga om dig själv. Skulle du vara en brottsling om poliser inte fanns? Nä just det, bara för att man kan komma undan med något, så innebär det inte per defenition att man börjar göra fel mot sina medmänniskor. I mångt o mycket handlar det om moral och etik. Betänk också att lagar inte definierar moral och etik, de är – i bästa fall – bara ett försök från lagstiftaren att skapa rättvisa som definierar ramarna för den juridiska makten.

 5. JörgenL says:

  Jag är nog lite benägen att hålla med steelneck, antalet våldtäkter per capita är nog inte jämförbart. USA verkar ju vara extremt sexualkonservativt, och i ett sånt samhälle kan jag mycket väl tänka mig att det är mycket svårare än här att göra en anmälan och bli ifrågasatt hurvida man inte själv var delvis med på noterna.

  I Sverige är våldtäkter inomhus 2-3 gånger vanligare än våldtäkter utomhus, och sannolikt är väl det därmed en ungefärlig uppdelning mellan överfallsvåldtäkter och sådana där förövaren är bekant med offret, så att om “inomhusvåldtäkter” anmäls i lägre grad i ett sexualkonservativt land där kvinnan klandras hårdare än här ifall hon tex följt med en man hem är väl knappast förvånande.

  Den andra frågan, som är väl så intressant är ju varför siffrorna sjunkit i N.Y.

  Nolltoleransförklaringen är ju omstridd i USA vad jag kan förstå, argumenten är att brottstalen (alla sorters brott.) hade börjat sjuka redan ett par år tidigare, och att de sjönk kraftigt under 90-talet i hela USA. Inte bara i N.Y. utan även i stader där man inte hade “nolltolerans”.

  En förklaring som framförts är att den stora crack-vågen som kulminerade i slutet av 80-talet ebbade ut just då. Det har också framkastats teorier om att det var en effekt av legaliseringen av aborter i USA 1973, och att det därmed föddes färre “oönskade” barn som enligt den teorin därmed löpte mindre risk att hamna i kriminalitet, och att det var bristen på dessa “missanpassade och oönskade” ungdomar är en del av förklaringen.

  Hittade en Australiensisk offentlig rapport som analyserar N.Y och ett antal andra stora städer och som visar att brottskurvorna är i det närmaste parallella, oavsett nolltolerans eller ej.

  Utifrån dessa fakta tror jag inte riktigt på nolltoleransförklaringen. Hittade dessutom ett par artiklar hos BRÅ (1) och (2) som snarare pekar på att det handlar om en effektivar polisorganisation i sin helhet, inte nolltolerans som sådant.

 6. z999 says:

  Steelneck:
  “Eller varför inte dra det till sin spets. Jämför siffrorna med ett ultra-auktoritärt muslimskt land. Vad tror du att du skulle komma fram till för slutsats då?”

  Våldtäkter är accepterat inom äktenskapet i flera muslimska länder och i Pakistan är våldtäkt relativt ok som en bestraffning mot kvinnor som inte sköter sig. Därför kan det vara svårt att jämföra även om Saudi Arabien till exempel har väldigt få våldtäkter och har dödstraff på våldtäkt. Förutsatt att kvinnan har följt de moraliska lagarna. Om du jämför med muslimska länder i Afrika så är det flera av dom som inte ens har ett ord för våldtäkt och övergrepp på kvinnor är inte ens straffbart.

 7. z999 says:

  Steelneck:
  “Fundera nu på vad det inlägget kan säga om dig själv. Skulle du vara en brottsling om poliser inte fanns?”

  Det skulle påtagligt öka chansen att jag begick brott och att jag vartefter skulle få ett rymligare och rymligare samvete.

  “Nä just det, bara för att man kan komma undan med något, så innebär det inte per defenition att man börjar göra fel mot sina medmänniskor.”

  Nej, men det är det första som en kriminell människa kalkylerar med. Mord begås i länder där det är dödsstraff på mord, straffet är alltså inte det primära. Jag anser att straffets funktion är i första hand att återupprätta brottsoffret.

  “I mångt o mycket handlar det om moral och etik. Betänk också att lagar inte definierar moral och etik, de är – i bästa fall – bara ett försök från lagstiftaren att skapa rättvisa som definierar ramarna för den juridiska makten.”

  Det är delvis rätt. Det är också en fördel om de flesta i ett samhälle har ungefär likadana normer. Det är också en fördel om de flesta upplever en gemenskap och ett gemensamt värde. Typ “jag är svensk och som svensk begår jag inte vissa handlingar mot andra svenskar”. I delar av samhället där människor lever som isolerade öar så ökar kriminaliteten. Som i det mångkulturella getto som jag tvingas leva i där gemenskapen i princip är noll och folk är mer respektlösa mot varandra rent allmänt vilket ökar risken för brott. Något som syns rätt tydligt i statistiken.

 8. site admin says:

  Det går att spekulera kring den ena efter den andra anledningen men det är jag inte speciellt intresserad av att göra. Som lagstiftare och rättspolitiskt ansvarig i ett av partierna som har regeringsmakten i det här landet så kan jag inte fatta beslut på spekulationer. Jag vill veta.

  Det går inte att frångå att i mitten av 90-talet hade NY ungefär dubbelt så många anmälda våldtäkter per år som vi hade i Sverige. Nu är det tvärtom. Det är knappast så att USA blivit mer sexualkonservativt under de senaste 10-15 åren så det kan inte vara en förklaring. Har NY blivit mindre segregerat sedan 1993? Har svårt att tro det, men vet inte säkert, men om inte så är det inte heller någon förklaring till deras positiva utveckling.

  Jag är inte beredd att införa hela NY:s nolltolerans, men jag skulle vilja veta i vilka delar den skulle vara möjlig att införa i Sverige.

  När vi var i NY och Washington med JuU 2004 så fick vi mycket information om nolltoleransen. De som vi besökte visade på att NY hade haft en mycket bättre utveckling än Washington och andra storstäder sedan nolltoleransen infördes. En punkt som de pekade på var att de hade fullkomlig statistikkontroll på var brotten begicks och ökade brottsligheten i ett område så var de oerhört snabba med att sätta in extraresurser i det området.

 9. JörgenL says:

  z999(7):

  “jag är svensk och som svensk begår jag inte vissa handlingar mot andra svenskar”

  Väldigt egendomlig formulering, så har jag aldrig tänkt och jag har svårt att tänka mig att nån jag känner heller gjort det.

  Vissa saker gör man bara inte, eftersom det är sådant man inte gör mot sina medmänniskor, alldeles oavsett vilken grupp man tillhör. Det jag inte gör mot en svensk skulle jag aldrig hellre överväga att göra mot nån annan heller.

  Det handlar väl om ens grundläggande etik, vad man gör eller inte gör mot andra människor, vilka beteenden man tillåter sig, inte att man tillhör en viss grupp?

  Eller, visst, i vissa extrema sammanhang kanske dessa mekanismer kan sättas ur spel, i krig tex, när krigshetsare utmålar andra länders invånare som Fienden, som demoniseras och det blir grupp-psykotiska stämmningar och kollektiv paranoia, men i det normala livet så har jag svårt att tro att folk resonerar på det viset.

 10. JörgenL says:

  Linander:
  Rapporten jag länkade till är intressant i det här sammanhanget om du vill kolla på hard facts. Den är utgiven av “South Australian Office of Crime Statistics & Research” som tillhör “Attorney General’s Department” i South Australia och verkar vetenskapligt vederhäftig. Speciellt analysen av ett antal amerikanska städer på sidan 5 för åren 89-98. Där jämförs N.Y., San Diego, Los Angeles, Chicago och Washington. Mycket riktigt som du säger så skiljer sig Washington från N.Y., men alla de andra följer den allmänna amerikanska kurvan, dvs kraftig nedgång av brottsligheten, även om det är korrekt att N.Y. har ett lite bättre utfall.

  Det intressantaste tycker jag är att se att San Diego ligger klart under alla de andra, och att den stan är “well known for applying problem oriented policing which also emphasises working with the community and other non-police agencies”, vilket jag då tolkar som att man jobbar mycket med bakomliggande orsaker etc.

 11. steelneck says:

  Något jag tror är viktigare än själva nolltoleransen är det det juridiska efterspelet, i synnerhet när det gäller yngre människor. Det får inte ta ett år från det att brottet begicks till att det faktiskt börjar hända något i rättsapparaten. Jag har bekanta som bevittnade ett brott och inte blev kallade att vittna förrän ca. 9 månader efteråt. Fasen de hade ju svårt att övehuvudtaget komma ihåg detaljer så långt efteråt. Nu vet jag inte om NY också gjorde någonting åt eftespelet, men om de gjorde det, så kan nog en liten nyckel finnas i det, detta då oavsett brottsrubricering.

  z999: Just det, jämförelser kan halta betänkligt beroende på underliggande normer som gäller i landet man jämför med. Det var precis så jag menade i både inlägg 1 och 3.

  Å vad risken att åka fast beträffar: Nej, mitt samvete skulle inte bli rymligare om risken att åka fast för brott skulle minska. Jag tror inte heller att jag skulle vara särskilt udda på den punkten. Men visst, vissa brottslingar skulle säkerligen bli långt mer aktivare, men då talar vi om kalkylerande brottslingar, inte de som agerar på infall, känslor och sas. (mentalt)osunda vätskor. När deta gäller sexuella övergrepp så tror jag inte att de flesta förbrytarna är särskilt kalkylerande vad gäller just åka-fast-risken, deras kalkylerande handlar nog mer om att lyckas med dådet, inte efterspelet. Gäller nog fö. närmast alla kroniska återfallsbrottslingar som ständigt åker in o ut på våra anstalter, kanske i synnerhet de som även har missbruksproblem.

  Nolltolerans i sig torde inte heller ökar chansen att våldtäkter upptäcks, utan handlar snarare om att inte se mellan fingrarna vad gäller småsaker, och jag tror inte att poliser i något väst-land sett mellan fingrarna gällande något så grovt som våldtäkt. Jag tror att JörgenL är en förklaring på spåren däremot.

 12. z999 says:

  Jörgen L:
  ““jag är svensk och som svensk begår jag inte vissa handlingar mot andra svenskar”

  Väldigt egendomlig formulering, så har jag aldrig tänkt och jag har svårt att tänka mig att nån jag känner heller gjort det.”

  Det var ett exempel. Egentligen spelar det inte så stor roll exakt vad som binder ihop människor i en gemenskap. Jag har sett begynnande krogslagsmål som har avbrutits när den ena parten har sett ett klubbmärke som visade att båda höll på samma fotbollslag.

  “Vissa saker gör man bara inte, eftersom det är sådant man inte gör mot sina medmänniskor, alldeles oavsett vilken grupp man tillhör. Det jag inte gör mot en svensk skulle jag aldrig hellre överväga att göra mot nån annan heller.”

  Och det är baserat på att du känner en gemenskap med andra som människor, eller? Vad jag menar är att respekten folk emellan ökar ju mer det finns som skapar gemenskap.

  “Det handlar väl om ens grundläggande etik, vad man gör eller inte gör mot andra människor, vilka beteenden man tillåter sig, inte att man tillhör en viss grupp?”

  Du nämner lite senare att moralen kan bli lite flytande i extrema fall. Vad jag är ute efter är att det kna vara bra att höja tröskeln för när det är en extrem situation innan man står mitt uppe i den.

  “Eller, visst, i vissa extrema sammanhang kanske dessa mekanismer kan sättas ur spel, i krig tex, när krigshetsare utmålar andra länders invånare som Fienden, som demoniseras och det blir grupp-psykotiska stämmningar och kollektiv paranoia, men i det normala livet så har jag svårt att tro att folk resonerar på det viset.”

  Jag tror att händelserna i det ökända abu-graib fängelset i Irak inte hade inträffat om amerikanarna hade upplevt en starkare gemenskap med irakierna. En gemenskap som kanske är omöjlig iofs.

 13. steelneck says:

  Läste en nyhet som stöder det där jag skrev (nr 11) om snabbheten i det juridiska efterspelet. Anmälningarna om misshandel av kvinnor har praktiskt taget halverats i Haparanda “- Medan det är färskt ska det HÄNDA något, säger …. “

 14. site admin says:

  Helt rätt. Ola Backe är en bra polis. Träffade honom vid något sammanhang i Luleå och fick genast ett mycket gott intryck.

 15. z999 says:

  Steelneck:
  “Läste en nyhet som stöder det där jag skrev (nr 11) om snabbheten i det juridiska efterspelet. ”

  Jag tror också att det där har en väldigt stor betydelse Steelneck. På nära håll så har jag sett i alla fall två exempel där det hade varit väldigt avgörande.

Leave a Reply

Your email address will not be published.