Dags att införa längre tidsbegränsade straff

Många har blivit upprörda över Högsta Domstolens nya praxis för mord, färre livstidsstraff och fler dömda till 10 års fängelse lär bli fallet och det kan redan ses i domar från lägre instanser. Riksåklagaren överklagade ett fall där en man högg och ströp sin sambo till döds, men HD fastslog att det ska vara 10 års fängelse som är normalstraffet och inte livstid som det snarast varit under senare år.

Utöver att även jag blir upprörd över att dödligt våld mot en kvinna i en nära relation inte ansågs vara en försvårande omständighet, så tycker jag att detta aktualiserar behovet av att införa längre tidsbegränsade straff än 10 år (kan bli 14 år i vissa fall). Avståndet mellan 10 år (villkorligt efter två tredjedelar ger 6 år och 8 månader i anstalt) och livstid som i praktiken blir ca 25-30 år (svårt att säga vad det ligger på eftersom mycket få fått sina straff tidsbegränsade under 2000-talet).

Efter den genomgång som Riksåklagaren nu gör av straffen för de grövre brotten så finns det all anledning för oss i alliansen att återkomma med förslag på längre tidsbegränsade straff. Det vore rimligt att åtminstone ha tidsbegränsade straff som är i närheten av vad livstid blir så att det inte finns så stora hopp mellan de olika straff som kan dömas ut. Med andra ord tycker jag att Brottsbalkens 3:e kapitel,1:a paragrafen borde lyda:

”Den som berövar annan livet, dömes för mord till fängelse, lägst tio år och högst 25 år, eller på livstid.”

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

4 Responses to Dags att införa längre tidsbegränsade straff

 1. Leffe says:

  En kanonidé, men kanske 16 år skulle räcka?

  Om jag förstått reglerna kring bestämmande av hur långt livstid ska vara så kan domstol (Örebro TR?) som prövar frågan inte fastställa mindre än 10+6?

 2. site admin says:

  Det absolut längsta tidsbegränsade straffet som någon kan få i Sverige är 18 år. 10 år plus 4 år enligt BrB 26:2 2 st 2 p (flera brott), plus 4 år enligt BrB 26:3 (ytterligare brott efter tidigare dom som vunnit laga kraft).

  Örebro TR får pröva en ansökan om tidsbegränsning när tio år avtjänats, men samtidigt så får de inte fastställa fängelsestraffets längd så att det understiger det längsta tidsbestämda straff som kan dömas ut.

  Med dagens två tredjedels system så skulle 25 års tidsbegränsat straff innebära 16 år och 8 månader.

  Med ett tidsbegränsat straff upp till 25 år så skulle verkligen livstidsstraffet kunna användas för de allra, allra grövsta brotten.

 3. Leffe says:

  Blir inte max 25+4+4 (33 år) då med ditt förslag, om jag förstår ditt förslag till lagtext rätt – eller vill du ha ändringar i 26:2 och 26:3 också?

 4. site admin says:

  Det kan givetvis diskuteras om reglerna i 26:2 och 26:3 också behöver ändras, men det är inte ett primärt behov. Hur som helst så har jag inte bestämt mig för att 25 år är det enda möjliga alternativet, tvärtom är jag öppen för att diskutera olika förslag. Jag tycker dock inte att vi ska vara rädda för att införa längre tidsbegränsade straff och på det sättet få färre utdömda livstidsstraff. Personligen vill jag ju avskaffa livstidsstraffet men där har jag inte mitt parti med mig (ännu).

Leave a Reply

Your email address will not be published.