Daily Archives: 13/8/2007

Dags att införa längre tidsbegränsade straff

Många har blivit upprörda över Högsta Domstolens nya praxis för mord, färre livstidsstraff och fler dömda till 10 års fängelse lär bli fallet och det kan redan ses i domar från lägre instanser. Riksåklagaren överklagade ett fall där en man … Continue reading

Posted in General | 4 Comments

Pinsam försvarsnyhet

Läste i DN idag att de svenska soldaterna i Afghanistan har gröna skyddsvästar när de borde ha beiga som passar bättre i sandlandskapet. Det känns onekligen amatörmässigt. Visste de inte redan före de första soldaterna sändes ner vilken skyddsutrustning som … Continue reading

Posted in General | 2 Comments