Rädda moderater

Idag har Maud Olofsson presenterat det jobb- och företagarprogram som ska tas upp till behandling vid vår stämma i Kalmar sista helgen i augusti. Det finns många förslag i programmet men inte oväntat är det förslagen på ändringar i arbetsrätten och minskad facklig makt över företag utan kollektivavtal som får mest uppmärksamhet.

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin avtvingades givetvis snabbt en kommentar och det är logiskt att han säger att det är ett Centerpartiförslag och inte ett regeringsförslag. Självklart. Men samtidigt lägger han tydligt till att arbetsrätt och konflikträtt inte ska ändras. Det visar hur rädda moderaterna har blivit för att tappa sin nya arbetarpartiprofil. Men samtidigt har de tappat bort sin ryggrad och jag är övertygad om att väldigt många moderata väljare håller med Centerpartiet i den här frågan.

Jag tycker att i princip alla förslag som kommer från enskilda allianspartier ska bemötas med “regeringen har inte tagit ställning till just de förslag som X-partiet nu lägger fram” och inte med “det är inte aktuellt”. Ville Littorin betona att han och hans parti inte gillar förslagen som vi lägger fram så hade han förslagsvis kunnat säga: “Vi i moderaterna tycker inte att förslagen bör genomföras”. Men räddhågsenheten gjorde att han kände sig tvungen att betona att regeringen inte har för avsikt att följa förslagen.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.