Sahlin, Ohly och Wetterstrand ljuger om könsneutralt äktenskap

DN-debatt kan man idag läsa en artikel av Mona Sahlin, Lars Ohly och Maria Wetterstrand om könsneutral äktenskapslagstiftning. I sak har de rätt, självklart ska vi ha en könsneutral äktenskapslagstiftning, men det är sorgligt att de ljuger för att vinna politiska poänger. De skriver att den borgerliga regeringen lagt frågan i långbänk, samtidigt säger de själv motsatsen: “Nyligen kom ensamutredaren Hans Regnér med sitt utredningsförslag där det föreslås hur en ny lagstiftning kan formuleras. Sedan dess har tyvärr arbetet med en ny lag stannat upp, detta trots att en klar blocköverskridande majoritet i riksdagen är för prinicpen om könsneutralt äktenskap.”

Precis, NYLIGEN kom Hans Regnér med sitt utredningsförslag. Jag satt själv med i den politiska referensgruppen och den 21 mars lämnade in Regnér in sitt förslag. Det kan ha varit dagen före eller dagen efter men den 21 mars hade vi i vart fall avslutningsmiddag med utredningen. Hur ofta läggs en proposition inom 2,5 månad från utredningen är klar? Självklart ska utredningen först på remissrunda och hur den remissrundan ska gå till håller just nu på att diskuteras. För bara några dagar sedan fick jag titta på remissinstanslistan för att se om jag tyckte att det saknades någon remissinstans. Att det tagit ett par månader för departementet att komma från utredningsförslag till remissrunda är normalt. Så att arbetet med en ny lag stannat upp är en lögn!

Självklart gör de tre partiledarna utspelet för att vinna politiska poänger, det visar att det är viktigare för dem att vinna politiska poänger än att komma vidare i arbetet för en könsneutral äktenskapslagstiftning.

Det kan bli så att lagstiftningsarbetet stannar upp senare eftersom alla fyra partierna i regeringen inte är överens i frågan, men det är löjligt att påstå att så skulle ha skett redan vid remissen av utredningen. Alla utredningar skickas ut på remiss utan politiskt ställningstagande. Det skulle kunna hända att en utredning som socialdemokraterna tillsatt går i så fel riktning att den borgerliga alliansen inte vill skicka den på remiss eftersom dess förslag går mot den nuvarande regeringens politik, men i sådana fall brukar utredningarna stoppas redan innan de är klara.

Skulle alliansregeringen inte komma överens i frågan kan det bli aktuellt med riksdagsinitiativ, men den frågan är för tidigt väckt. De tre partiledarna underlättar inte heller frågan när de ljuger för att vinna politiska poäng på frågan.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

10 Responses to Sahlin, Ohly och Wetterstrand ljuger om könsneutralt äktenskap

 1. Ola A says:

  Sitter här och funderar hur länge det tog när ni skulle sänka A-kassan. Och det var ändå ett stort beslut mot vad det här är? Så dom har nog Mycket rätt i vad dom säger.

 2. Mange says:

  Precis! Vill man nåt tillräckligt mycket, verkar det kunna gå hur snabbt som helst. Och, kom igen Johan, hur sannolikt är det att ni aldrig uttalar er för att vinna politiska poäng? Det känns bara löjligt att älta den frågeställningen. Idealet vore såklart att INGEN politiker agerade enbart för att vinna politiska poänger, men det verkar vara en utopi…

 3. site admin says:

  Att höja eller sänka i ersättningsnivåerna handlar inte om en helt ny lag och föregås inte av en offentlig utredning som ska ut på remissrunda.

  Ola, det känns onödigt att argumentera om att lagstiftningsarbetet “stannat upp” när det är ett faktum att det inte har det.

  Mange, visst, jag har också gjort saker för att vinna politiska poäng, men gränsen går vid att hitta på saker. De hade lika bra kunnat skriva att frågan riskerar att stanna upp för eftersom partierna i alliansen inte är överens, men de valde att skriva att den har stannat upp och det är helt enkelt inte sant.

  Tilläggas kan att det i så fall knappast skulle vara unikt för den nuvarande regeringen att utredningar inte leder till lagstiftning. När jag kom in i riksdagen 2002 låg redan en utredning om hur psykiskt sjuka som begått brott ska dömas eller inte dömas på Thomas Bodströms bord. Jag tror att utredningen hade kommit 2001, men jag är inte säker. När Bodström avgick i oktober 2006 så hade han fortfarande inte fått fram någon proposition till riksdagen. Frågan är svår, men fem år från utredningen var klar – det kallar jag för långbänk.

 4. site admin says:

  Har nu också sett en kommentar av Lars Ohly på aftonbladet.se som jag inte tänkte på tidigare. Det är faktiskt inte så att socialdemokraterna är överens med mp och v. Inte ens mp och v var överens i utredningen.

  Den riksdagsmajoritet som finns, som har samma syn på frågan som Hans Regnér består av C, Fp, S och förmodligen M.

 5. Mange says:

  Som jag sa, idealet vore att alla politiker talade sanning och agerade på ideologiska grunder och inte populistiska. Det är i alla fall min öskan…

  Hemma imorgon, förresten?
  Kanske en fika?

 6. site admin says:

  Gärna. Slå en signal, vi är hemma.

 7. Ola A says:

  Men det finns ju en lag redan för att gifta sig.
  Så det måste ju vara enkelt att bara ändra den.
  Och som jag förstår så är det majoritet för att
  ändra i riksdagen.

 8. site admin says:

  Alla partier är överens om att det är en stor förändring att införa en könsneutral äktenskapsbalk. Därför tillsattes en utredning som pågick i över två år. En sådan ändring kräver också en rad följdlagändringar. Hans Regners utredning visar att det behövs ändringar i åtta andra lagar, bl.a. i lagen om genetisk integritet, försäkringsavtalslagen och sambolagen. Dvs i väldigt olika sorters lagar.

  Regners utredning är på över 400 sidor och att inte skicka ut den på remiss vore oansvarigt, och det tror jag inte ens S, V och Mp skulle tycka vara en bra idé.

 9. John Nilsson says:

  Hur tänkar man göra med kyrkan här? Hörde något om att man skulle tvinga kyrkan att viga homosexuella.

  Jag är för att homosexuella skall få gifta sig och adoptera och allt det där.

  Jag är också för religionsfrihet.

  Jag är också för ett sekulariserat samhälle.

  Därför kan jag inte se någon rimlighet i att staten skall in och diktera vad kyrkan skall och inte skall göra. Vill man nu in och pilla i det hela så vore det väl rimligare att helt avskaffa kyrkans (alla religioners) rätt att viga människor, oavsätt kön.

 10. site admin says:

  John, det verkar som att du är på samma linje som Centerpartiet, liksom utredaren, fp, s och förmodligen m.

  Man kan säga att det finns fem olika förslag från V till Kd.

  1. Kristdemokraterna, katolikerna och de flesta frikyrkorna vill inte ha någon könsneutral äktenskapslagstiftning alls.

  2. Svenska kyrkan och en del frikyrkor vill ha en könsneutral samlevnadslagstiftning men vill inte att ordet äktenskap används.

  3. Utredare Regner, Centerpartiet, folkpartiet, socialdemokraterna, svenska judiska församlingen och förmodligen moderaterna tycker att det ska vara en könsneutral äktenskapslagstiftning och ordet äktenskap ska gälla. Det ska dock vara fritt för varje vigselförrättare att bestämma vem han eller hon vill viga. (Så är det redan idag, en vigselförrättare kan t.ex. vägra viga ett par om han eller hon misstänker att ena parten är tvingad, för att en av parterna tidigare varit gift osv.)

  4. Miljöpartiet vill ha en könsneutral äktenskapslagstiftning, de religiösa samfunden ska ha vigselrätt men vara tvunga att viga alla.

  5. Vänsterpartiet vill ha en könsneutral äktenskapslagstiftning men med civiläktenskap. Dvs äktenskap ingås genom att man skriver på ett avtal. Eventuell ceremoni i kyrkan är just bara en ceremoni och har ingen annan verkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.