Reglerna för val av nämndemän måste förändras igen

Så sent som i maj förra året så röstade vi i riksdagen genom ett antal ändringar för hur nämndemän ska tillsättas, plus höjning av arvodet m.m. I debatten sa jag bland annat:

“Från Centerpartiets sida har vi ändå, efter viss tveksamhet, gått med på att ställa oss bakom de förslag som finns. Men jag tycker att det är viktigt att se hur det går efter 2006 års val. Då är det dags att nominera nya nämndemän. Hur klarar våra partier av det då? Om partierna inte klarar av att få till en bättre sammansättning av nämndemannakåren är det dags att ta upp frågan igen efter valet, när vi ser hur det har blivit. Då är vi från Centerpartiets sida inte främmande för att kanske införa den fria kvot som Nämndemannakommittén har föreslagit eller kanske en begränsning till maximalt tre mandatperioder som också har varit aktuellt.”

Nu har Svenska Dagbladet granskat hur det gick, och det är ingen rolig läsning. Varannan nämndeman är fortfarande över 60 år gammal och snittåldern har bara sänkts från 58,4 år före valet till 57 år. Detta borde innebära en faktisk höjning av snittåldern eftersom de flesta som valts sitter kvar samtliga fyra år. Alltså borde snittåldern i slutet av mandatperioden 06-10 bli 61 år mot 58,4 år i slutet av mandatperioden 02-06.

Jag kan inte dra någon annan slutsats än att de politiska partierna inte klarar av att få fram nämndemän som representerar befolkningen på ett rimligt sätt. Då måste vi som lagstiftare åter se över regelverket.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

2 Responses to Reglerna för val av nämndemän måste förändras igen

  1. Nisse Nilsson says:

    Verkligheten är väl den att många som förvärvsarbetar idag har en inkomst som gör att ersättningen för nämndemannauppdraget inte täcker det lönebortfall som det blir när man är borta från jobbet. Ersättningen höjdes visserligen lite i år men samtidigt sänktes ersättningen om inte ett sammanträde tog mer än en viss tid, något som inte har tagits emot väl i namndemannakåren. Det rimliga borde väl vara att man fick ersättning för förlorad arbetsförtjänst fullt ut?

  2. site admin says:

    Helt rätt Nisse, förlorad arbetsförtjänst måste ersättas fullt ut.

Leave a Reply

Your email address will not be published.