“Nedladdare kan tänka sig betala”

Kanske inget uppseendeväckande i sig, men är det någon som vet mer om KTH-studien?

Hittade en längre artikel på svd.se. Den här artikeln är också bra. Blir nästan komiskt när Filmdistributörernas förening sågar Göteborgs Universitets SOM-undersökning. Undrar vem som är mest trovärdig och kan det vara så att Filmdistributörernas förening har starka egna intressen som inte gynnas av undersökningsresultatet…

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

13 Responses to “Nedladdare kan tänka sig betala”

 1. site admin says:

  För övrigt kan jag berätta att jag försökt ladda ner en låt för första gången någonsin. Jag lyckades betala för låten, men sedan var det stopp. Det krävdes att jag skulle installera något program, och riksdagens dator är totallåst för installation av program, så någon musik blev det inte. Har mailat företaget och får se hur de bemöter mig. Om de är otrevliga så återkommer jag till vad nedladdningssiten heter…:-)

 2. Oliver says:

  Tycker inte en sådan lösning skulle egentligen lösa någonting. Man blir fortfarande tvungen att övervaka vad folk skickar till varandra för att fördela pengarna rättvist och då är problemet fortfarande kvar.

 3. site admin says:

  Oliver, jag antar att du kommenterar den medieavgift som Roger Wallis förespråkar i artikeln. I så fall så är vi överens, jag vill inte heller ha någon avgift som alla måste betala oavset vad de använder Internet till.

 4. steelneck says:

  Mycke vill ha mer.. Å det blir värre, snart i var mans vardagsrum tack vare att våra politiker lät sig vilseledas och ge dem den lagstiftning de behövde för att med lagens hjälp kunna stifta egna regler:

  Who Controls Your Television?, jag råder herr linander att sprida det papperet till “rätt” personer. Det visar på en utveckling som spikrakt följer RMS gamla skräckscenario som han skrev för 10 år sedan. Jag har tjatat om det i bra många år nu, men varje gång har man bara oförstående skakat på huvudet, men kanske tiden börjar vara mogen för insikt.

 5. steelneck says:

  Ulf Pettersson kanske vet mer?

 6. Nej, tyvärr Steelneck. Jag vet inte mer än det som står i tidningen.

 7. site admin says:

  Tack, bra info, ska försöka sprida till rätt personer. Just nu diskuteras hur EU-direktivet ska implementeras i svensk rätt. Det är ingen direkt hemlighet att vi inte är riktigt överens, och jag tar gärna emot goda argument för en “minimalistisk” tolkning av direktivet.

 8. Jörgen L says:

  Om EU-direktivet som avses är IPRED2 så är floodis på http://freethemind.blogspot.com/ en av de mest välformulerade kritikerna och en auktoritet på området.

 9. John Nilsson says:

  När ni ändå snackar om kontroll och DRM så är ju
  A Cost Analysis of Windows Vista Content Protection en höjdare. Nyligen uppdaterad för att svara på en del motargument.

 10. steelneck says:

  Angående direktivet du länkar till. Det bygger väl egentligen på falsariumet “intellectual property” eller på svenska “immateriell egendom”. Varför falsarium? Jo därför att det är en motsägelse i sig. Det imateriella är något vi varken kan se eller ta på, tankefoster kort å gott. Egendom är tvärt om något fysiskt som vi kan se och ta på. Således, du äger exemplaret av t ex. en bok i din bokhylla, inte verket eftersom det immateriella inte kan vara en egendom, varken för dig eller upphovsmannen. Upphovsmmannen tilldelas en rätt genom upphovsrätten, inte en egendom. Varför säger jag då detta och vad har det med direktivet att göra? Jo, detta direktiv grumlar gränserna mellan det materiella och immateriella, det låter immaterialrätten gå ut över äganderättens område (artikel 3).

  Artikel 5 är grotesk efterom där sägs att upphovsmän inte kan avstå från den ersättning som insamlingsorganisationerna inkasserar. Det betyder att dessa organisationer enligt lag kan kräva pengar för sådant som upphovsmannen vill släppa fritt, snacka om att profitera på lag när en marknad annars inte funnits. Mycket anmärknisvärt. I mitt huvud strider det mot TRIPS avtalets artikel 13 som säger:

  “Members shall confine limitations or exceptions to exclusive rights to certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the right holder.”

  WIPO Copyright treaty har en liknande formulering, likaså Bernkonventionen. Jag misstänker att de som släppt igenom detta läser lag såsom fan läser bibeln och tolkar lite hur som bara för att de vill vara kostymerna till lags.

  Att vilja släppa sitt material fritt torde faktiskt vara “legitimate interests of the right holder”, det är ju också prövat både internationellt och i många enskilda länder vad “legitimate interests” är för något. Likväl vad som inte är det, vilket har bäring på nästa stycke nedan.

  Artikel 7 torde strida mot rätt många lagar, det jag kommer att tänka på först är att vi faktiskt får fotografera på almänn plats. Denna artikel gör bandspelare, kameror, videokameror, ja alla apparater som kan spela in ljud eller bild till “risky business” att använda. Det innebär även direkt att radio och TV-bolag kan förbjuda folk att spela in program från TV och radio (andra paragrafen i artikel 7), alltså ett direkt lagstiftande i den privata sfären som kräver intrång i folks hem för att kunna kontrollera efterlevnaden av. Man ger i princip bolag rätten att förbjuda användande av t ex. VHS-bandspelare, inspelningsbar DVD, CD, diktafoner, kasettbandspelare, ja tom. mobiltelefoner eftersom även de kan användas för “upptagning”.

  Den där PDFen jag länkade till tidigare är direkt relaterad och visar även andra ytterligare konsekvenser.

  Lägg nu till det sk. IPRED2 som ligger i den europeiska pipelinen och som våra parlamentariker skall rösta om i morgon. Kortfattat:

  * “De” vill göra småförseeleser till grova brott med allt vad det innebär av tvångsåtgärder från rättsapparatens sida. Att t ex. dela med sig av redan publicerad information skall i många fall bli ett så grovt brott att folk kan sättas i fängelse, detta tom. även om ingen ekonomsik skada kan påvisas. Samma sak givetvis för “upptagning” som jag nämde om artikel 7 ovan.

  * “De” gillar inte innehållet i de “brev” som “brevbäraren” delar ut, därför vill “de” även göra “brevbäraren” ansvarig för informationen denne transporterar åt sina kunder. Dvs. internetleverantörerna hålls ansvariga för vad deras kunder kommunicerar, vilket i sin tur innebär att ISPerna tvingas till att godkänna övervakning av privat kommunikation (gissa om “De” gillar FRA-förslaget i kombination med t ex. detta förslag och vad myndigheter får göra med sk. “överskottsinformation”). Hur mycket har USAs “lilla utrikesdepartement” tryckt på vad gäller allt från upphovsrättsdirektiv till FRA-förslag?

  Helt ärligt så tycker jag sverige skall dra i nödbromsen, sluta upp med att vara fin i kanten. Ja öppet säga att det här vill vi rent ut skita i och grundligen förklara varför. Jag tror faktiskt att de flesta andra europeiska länder, i synnerhet frankrike, skulle hålla med och därmed underminera det hela så att det snabbt kan reverseras i EU. Jo, i EU-apparaten skulle det initialt bli ett himla liv, men nationellt så är jag helt övertygad om ett mycket starkt stöd från en stor majoritet av andra länder. Det behövs bara någon som går i bräschen för det efterom inget av detta är något som EUs befolkningar ropar efter.

 11. site admin says:

  För att förtydliga, det är alltså inte IPRED2 som vi håller på att diskutera utan ett direktiv från december förra året, “om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter”.

  Det är enkelt att säga “skit i” att genomföra direktivet när man inte har ansvar. Även om jag är motståndare till ett EU-direktiv, som t.ex. trafikdatalagringen, så måste jag göra det bästa av situationen.

 12. steelneck says:

  Det sa jag inte, varför envisas du med att misstolka?

  Jag skerev “lägg nu till IPRED2”, jag skrev också att det ligger i “pipelinen”, och jag skrev “säga att det här vill vi rent ut skita i”. Det betyder just vill och inte någon annan vidare tolkning som bara eventuellt följer efter att vill. Att inte kraftfullt säga vad man vill och faktiskt arbeta för det innebär att man låter andra styra och själv bara lallar med som en lydig marionett. Ett land som gör så hamnar i händerna på andra länder och det finns ett ord för sånt, de kallades förr för kolonier alternativt lydstater. Men det är väl återigen det där om att sitta med vid bordet som spökar, där medsittandet blivit viktare än att faktiskt utöva det inflytande som medsittandet möjliggör. Hela medsittandet tappar ju hela sitt syfte om man bara sitter där som en smilfink för sitt eget egos skull.

 13. site admin says:

  Steelneck, allt som jag skriver är inte kommentarer till det du skriver. Förtydligandet att det inte gäller IPRED2 var ett svar på Jörgens “Om EU-direktivet som avses är IPRED2”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.