Socialdemokraternas interna kompromiss

Så har socialdemokraterna äntligen kommit överens internt om hur de ska ha det med den utökade signalspaningen. Det har ju onekligen varit ett och annat utspel från Bodström respektive Messing som gjort att man stått oförstående inför vad socialdemokraterna egentligen tycker. Borde väl ha skrivit om detta igår, men halsfluss och feber har gjort att jag knappt kommit ur sängen.

S villkor för FRA-avlyssning (från DN)

För att acceptera att Försvarets radioanstalt får avlyssna kabelbunden teletrafik till och från Sverige kräver socialdemokraterna:

• Mandatet för avlyssning begränsas till “yttre väpnat hot”, inte enbart “yttre hot” som regeringens förslag säger.

• Utredning ska se över om domstol ska vara tillståndsgivare för myndigheter.
Regeringens beslut ska dock inte kunna överprövas, men det ska utredas om domstol ska lämna yttrande till regeringen.

• Tillstånd ska vara materiella: sökord, inriktning, behov, uppdragsgivare och intrång i privatliv ska beskrivas.

• Oberoende organ ska kontrollera, exempelvis föreslagna Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Regeringens förslag att Försvarsunderrättelsenämnden (FUN) ska utföra kontrollen förkastas. FUN står för nära verksamheten.

• Kontrollorganen rapporterar årligen till riksdagen, och omedelbart vid “minsta tveksamhet” kring regeringsbeordrad avlyssning.

• Tydligare regler för överskottsinformation, och för hur insamlad information får användas.

• Offentlig katalog över vilka integritetsintrång som anses befogade för olika typer av försvarsunderrättelse.

• Offentlig katalog över vad som är av “synnerlig vikt” och därmed motiverar signalspaning mot enskilda människor.

En hel del är bra, men när man läser deras “krav” så måste man ha bakgrunden klar för sig. Socialdemokraterna vill ge FRA de utökade befogenheterna, samtidigt inser de (speciellt Bodström) att de måste förbättra sin profil vad gäller integritetsskydd eftersom det är en fråga som blivit allt viktigare. Därför är en del av deras förslag mer fernissa än verkliga krav.

Ta t.ex. “yttre väpnat hot”, de måste helt enkelt mena något annat, annars skulle t.ex. icke väpnade militära hot uteslutas. Kanske menar de “militära hot” eller “yttre väpnade hot”. Men en terroristattack mot alla svenska bankers datasystem? Är det ett väpnat hot? Behöver inte vara det. Är det ett militärt hot? Nej, militära hot kommer från andra länder.

Sedan kan man ifrågasätta socialdemokraternas eviga tro på nya utredningar. När det gällde buggningen så ville Bodström först ge polisen rätt att bugga och sedan utreda om och i så fall hur de som utsatts för buggning skulle kunna informeras om detta. Självklart måste alla sådana oklarheter vara uppklarade innan lagstiftningen röstas genom.

Å andra sidan är socialdemokraternas krav på offentliga kataloger bra. Detta är också något som bör kunna inarbetas i förslaget genom försvarsutskottets yttrande.

Jag tror att Bodström fortfarande vill sätta käppar i hjulet. Inte för att han bryr sig om skyddet av personlig integritet (det har han visat tidigare) utan för att hämnas på att vi stoppade buggningen. Men eftersom det är Ulrica Messing i försvarsutskottet som kommer att ha hand om förhandlingarna med alliansen så tror jag att hon kommer att släppa lagom mycket av “s-kraven” för att riksdagen ska kunna anta den nya lagen om utökad signalspaning.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

23 Responses to Socialdemokraternas interna kompromiss

 1. Erik says:

  Jag tror att Bodström fortfarande vill sätta käppar i hjulet. Inte för att han bryr sig om skyddet av personlig integritet (det har han visat tidigare) utan för att hämnas på att vi stoppade buggningen.

  Bodström verkade ju vara en bra kille när han blev justitieminister, men sen verkade det som han ändrade uppfattning. Precis som du verkade ha bra åsikter ända tills ditt parti hade varit i maktställning i några månader, då du som hävdat att du skulle försvara den personliga integriteten, bytte sida och började försvara det värsta förslaget hittills.

  Det är väldigt underligt att du inte ens helt motsätter dig att regeringen får spana utan domstolsprövning, insyn m.m. Varför ska regeringen överhuvudtaget få ge order till FRA, räcker det inte att andra myndigheter får det, de som är ställde under domstolsprövning? I praktiken ger detta möjlighet för regeringen att avlyssna sina politiska motståndare!

  Om du ska klaga på Bodström får du nog gå tillbaka till de åsikter du yttrade när du var i opposition.

 2. site admin says:

  Nej du Erik, jag har inte bytt sida. Du ifrågasätter att regeringen behöver göra bedömningar för den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken, genom att få uppgifter genom andra länders avsikter och avvägningar. Visst, men jag tror tvärtom, jag tror att det behövs. Ta gasledningen genom Östersjön som exempel, jag tycker att det är högst väsentligt att Sverige försöker få kunskap om huruvida Ryssland har intressen i t.ex. dragningen av ledningen. Jag har ingen aning om det finns ett sådant uppdrag till FRA, men omöjligt tror jag inte att det är.

  Domstolsprövning låter bra, men jag tror att vi behöver domstolarna till annat än att kontrollera en kvarts miljon sökbegrepp (positiva, negativa, justeringar m.m. inräknat) om året.

  Men en sak ska jag medge. I opposition kan man tycka till mer populistiskt och ogenomtänkt (har jag säkert också gjort någon gång) och dessutom får man mycket mer information och kunskap i majoritet än i opposition. Detta sammantaget gör att det kan uppfattas som att man ändrar uppfattning när man hamnar i majoritet, även om grundvärderingarna är precis de samma. Men samtidigt tror jag att de flesta håller med om att det är alldeles utmärkt att beslut fattas med så bra beslutsunderlag som möjligt. I det här ärendet är det dock ett stort kommunikationsproblem att all information och kunskap inte kan offentliggöras.

  En kul uppgift som jag läste tidigare idag från FRA:s gd Ingvar Åkesson, och som kanske kan slå hål på vissa missuppfattningar: “Bara att lagra all trafik från en kabel i femton timmar skulle kräva att vi spenderade hela vår budget på att köpa datorer för att hysa den.”

 3. Jakob says:

  Det är pinsamt att vara centerpartist just nu. Vi hävdar att vi har varit med och stärkt integritetsskyddet i detta förslag. Men de förändringar vi åstadkommit är ju otillräckliga. Borde inte partiet ha haft flera av socialdemokraternas punkter som krav från dag 1?

  (s) har idkat självkritik och insett hur dåligt underbyggt deras eget förslag var. Låt vara att de också är ute efter politiska poänger, men vilket parti är inte det?

  Vad hände med vårt öppenhetsmanifest, som vi gick till val på? Hur gick det med integritetskonsekvensbeskrivningen och värnandet av proportionalitetsprincipen?

  Detta är ett svek mot väljarna fullt i klass med Fälldins dagtingande på 1970-talet.

 4. Peter says:

  Om FRA även fortsättningsvis ska laborera med 250 000 sökbegrepp per år, återstår väl att se. Den slutliga lagtexten kan ju medföra att dessa måste reduceras avsevärt.

  Dessutom är det troligen bara en del av dessa sökbegrepp som är kopplade till inriktningar som härrör från brottsbekämpande myndigheter eller som kan hänföras till privatpersoner. Det är ju framför allt då som domstolsbeslut kan anses nödvändigt.

  För nog tycker väl även du, Johan, att det är viss skillnad på att rikta spaningen mot cheferna för Gazprom kontra Hassan i Rosengård?

  Om lagringen: Det avgörande är inte hur mycket som lagras eller ej. Lagrådet har ju sagt att integritetsintrånget består i att FRA överhuvudtaget får tillgång till kabelflödet. Dessutom kommer man ju att lagra en gigantisk mängd trafikuppgifter. Dessa är som bekant inte lika utrymmeskrävande.

 5. Erik says:

  I opposition kan man tycka till mer populistiskt och ogenomtänkt (har jag säkert också gjort någon gång) och dessutom får man mycket mer information och kunskap i majoritet än i opposition.

  Det kan ju lika gärna tolkas som att Bodström gjorde rätt under förra mandatperioden, fast vi förstod inte det för vi hade inte samma information som han hade. Nu när du sitter på lika mycket information så blir du som honom.

  För övrigt kan en demokrati inte bygga på att politikerna säger att ni gör det bästa för oss och så ska vi lita på det, utan att få veta varför. Men det är klart att det liknar inte heller en demokrati när staten skaffar sig allt mer kontroll och kunskap över folket heller, så det kanske inte är det riksdagen strävar efter…

  “Bara att lagra all trafik från en kabel i femton timmar skulle kräva att vi spenderade hela vår budget på att köpa datorer för att hysa den.”

  Ja, det stämmer säkert. Men att t.ex. spara texten i alla mail som skickas över gränsen är nog fullt möjligt. Om jag tokhögt uppskattar hur mycket varje svensk mailar och tar emot i text varje år till 1 MB (man sparar alltså inte bifogade filer), så skulle det fortfarande inte bli mer än 10 TB per år. Det har ju t.o.m. jag råd att spara! Du får nog plats med all kommunikation över gränserna med de vanligaste chattprogrammen då också. Det är en skrämmande möjlighet som Ingvar Åkesson försöker förringa, och alla politiker verkar köpa det!

  Varför har inget borgerligt parti ståndpunkten att kommunikation över internet skall ha samma skydd som kommunikation med brev? Det borde vara den naturliga utgångspunkten för varje liberalt parti.

  Vad tycker du förresten om att ni ger regeringen möjlighet att övervaka sina politiska motståndare utan kontroll?

 6. Peter says:

  Om FRA även fortsättningsvis ska laborera med 250 000 sökbegrepp per år, återstår väl att se. Den slutliga lagtexten kan ju medföra att dessa måste reduceras avsevärt.

  Dessutom är det troligen bara en del av dessa sökbegrepp som är kopplade till inriktningar som härrör från brottsbekämpande myndigheter eller som kan hänföras till privatpersoner. Det är ju framför allt då som domstolsbeslut kan anses nödvändigt.

  Om lagringen: Det avgörande är inte hur mycket som lagras eller ej. Lagrådet har ju sagt att integritetsintrånget består i att FRA överhuvudtaget får tillgång till kabelflödet. Dessutom kommer man uppenbarligen att lagra en gigantisk mängd trafikuppgifter. Dessa är som bekant inte lika utrymmeskrävande.

 7. site admin says:

  Erik, gå gärna tillbaka till tidigare diskussioner här på bloggen om den utökade signalspaningen, jag orkar inte upprepa allt en gång till. Men, det är inte så att regeringen får möjlighet att övervaka sina politiska motståndare. Tvärtom kommer de politiska motståndarna också sitta och kontrollera signalspaningen. Det finns förskräckligt många missförstånd kring hela förslaget.

  Bodström hade rätt i att brottsbekämpningen behöver nya verktyg för att möta den tekniska utveckling som skett, t.ex. buggning. Men, han förstod inte behovet av att samtidigt klara skyddet av personlig integritet och rättssäkerhet. Därför drev vi genom bordläggning i ett år och den buggningslag som kommer är också omgärdad av betydligt mer integritetsskydd och rättssäkerhet än Bodströms förslag. Bodström försöker nu göra samma sak vad gäller signalspaningen, men det blir mycket märkligt när förslag pressats fram av taktiska skäl och inte av behovsskäl. Problemet nu är inte heller att Bodström och socialdemokraterna har lägre kunskapsnivå än alliansen, det var sossarna som genomförde utredningar om utökad signalspaning och som tog fram det ursprungliga förslaget.

 8. site admin says:

  Jakob, jag har förståelse för din besvikelse, även om jämförelsen med Fälldin och kärnkraften inte är rättvis. Vi har inte sagt att vi aldrig skulle tillåta utökad signalspaning.

  Jag skulle gärna sätt att socialdemokraternas krav på “offentliga kataloger” hade kommit från Centerpartiet. Jag har också tidigare skrivit att jag tycker att det förslag som Odenberg lagt skulle kunna ha varit mycket bättre. Men man ska också komma ihåg, att förslaget hade varit betydligt sämre om inte Centerpartiet ställt krav i samordningen. Jag kan också tycka att förhandlingarna mellan allianspartierna gick för fort. Det fanns inget akut behov av att få fram en proposition redan så tidigt i vår att den skulle behandlas före sommaren i riksdagen. Med tanke på detta är jag inte heller negativt inställd till om det blir en bordläggning i ett år, det skulle kunna förbättra förslaget.

  Men i grunden är det så som Peter skriver angående Lagrådet yttrande. Den stora integritetsfrågan är huruvida FRA ska få tillgång att spana i kabel eller inte. Om någon frågat mig i valrörelsen är det mycket möjligt att jag sagt nej. Men idag, med den kunskap som jag har nu, anser jag att det för svensk och för svenska medborgares säkerhet är befogat att ge tillgång till signalspaning i kabel. Ett nej tror jag skulle innebära större risker för svenska medborgares grundläggande fri- och rättigheter än vad ett ja gör.

  När det gäller sökbegrepp så kan det inom ett spaningsuppdrag förändras flera gånger per dag, framförallt för att snäva in så att ovidkommande information inte fastnar i filtret. Domstolsbeslut varje gång?

  Öppenhet är onekligen viktigt i en demokrati. Men jag tror att 99,9 % av Sveriges befolkning accepterar att det finns saker som inte kan offentliggöras. Därför kan det vara bra att ha förtroendevalda som man litar på. Jag tror och hoppas att min öppenhet med hur jag resonerar, även i mycket svåra frågor, ökar tilliten för mig som förtroendevald. Men berätta gärna om någon tycker tvärtom.

 9. site admin says:

  Har förresten fått veta att Ulrica Messing är tjänstledig från riksdagen i maj. Skulle tro att socialdemokraternas “andraman” i FöU, Peter Jonsson, tar över förhandlingarna. Men självklart är det en fråga som kommer att diskuteras upp på partiledarnivå.

 10. Peter says:

  Om det gäller att snäva in med hjälp av negativa sökbegrepp är det nog ingen som kräver extra domstolsbeslut för dessa.

  Lustigt nog illustrerar samtidigt detta hur föga sofistikerade FRA:s sökbegrepp tycks vara. FRA-chefen har ju flera gånger lagt ut texten och förklarat vilken fantastisk precision sökparametrarna har. Man börjar här ana hur mycket överskottsinformation som styrs in i systemet innan man hunnit “trimma in” söksträngarna.

  Om jag förstår dig rätt, så menar du att om det tillkommer uppgifter inom ett spaningsuppdrag, så ska det vara fritt fram för FRA att lägga till nya, positiva söksträngar. Långt senare ska en efterhandskontroll ske (när skadan redan kan vara skedd). Tänk, jag som trodde att juridiken låg dig varmt om hjärtat. Skulle du kunna tänka dig samma rutin vid polisiär telefonavlyssning?

  Tror bestämt att Odenberg lyckats slå blå (!) dunster i ögonen på dig.

  I Tyskland har man ett system med förhandsgranskning vid spaning mot tyska objekt, där varje sökbegrepp ska godkännas för sig. Det innebär säkerligen mer byråkrati, men å andra sidan har deras lösning ansetts stå i överensstämmelse med Europakonventionen.

  Visst, lagrådet har gett grönt ljus åt efterhandskontrollen. Vi är dock många som ser fram emot en prövning i Europadomstolen om lagen blir verklighet. Advokatsamfundet har för avsikt att driva ärendet.

 11. Björn says:

  Jag tror att ni förtroendevalda springer iväg för fort, och att ni helt enkelt inte har partiet med er. Den 24 är det ganska stor sannolikhet att Stockholmsdistriktet röstar för en motion (min motion) där man kräver en debatt inom partiet innan ytterligare integritetskränkande lagstiftning införs.

  Det må vara att ni sitter inne med information som vi inte har, men då begär ni att partiet och andra ska ha ett så grundfäst förtroende för politiker att vi kan vifta bort allvarliga betänkligheter mot FRA-lagen. Ni förtroendevalda har inte heller givit information till oss i partiet som gör att vi kan åsidosätta våra tvivel, utan hänvisar då till hemligstämplade uppgifter.

  Jag kan inte godta, och det tror jag gäller de flesta centerpartister, att individers integritet kränks baserat på hemligstämplade uppgifter. Det vore som att utdöma fängelsestraff i preventivt syfte baserat på hemliga uppgifter som den fängslade inte får ta del av.

 12. site admin says:

  Peter, jag har tidigare talat för den tyska modellen och det står jag fast vid även om jag accepterar den modell som lagts fram i propositionen. Men den tyska modellen är inte detsamma som socialdemokraterna lade fram som “krav”. Självklart ska sökbegreppen godkännas (om det är ett myndighetsuppdrag och inte ett regeringsuppdrag), men det ligger på Försvarets Underrättelsenämnd (med domare som ordförande och vice ordförande) istället för på de vanliga domstolarna. Jag tror det skulle drabba övriga rättsväsendet om vi la prövningen på de ordinarie domstolarna, därför är det bättre med den domstolsliknande prövningen, ledd av domare, inom FUN. Även när det är ett regeringsuppdrag till FRA så ska FUN göra en laglighetsgranskning.

  Visst råkar FRA ut för överskottsinformation som de varken vill ha eller får granska. Denna raderas omedelbart. Sedan kan söksträngarna förändras för att få bort fel information, men eftersom det inte handlar om “avlyssning” på det sättet som polisen gör vid telefonavlyssning av enskilda personer så är det ofrånkomligt att irrelevant information passerar den person som sammanställer uppdragssvaret till t.ex. regeringen.

  Björn, jag håller med dig om att det gått för fort. Jag har tidigare skrivit, och det står jag fast vid, att jag inte tyckte att det fanns ett akut behov av att få fram en proposition före den 22 mars (sista datum för proposition till riksdagen för behandling före sommaruppehållete). Men uppenbarligen gjorde andra personer inom alliansen, typ partiledarna, en annan bedömning. Och till deras “försvar” kan jag säga att de har betydligt mycket mer information än vad jag har. (Även om det argumentet inte tycks godkännas av vissa för att beslut ska fattas, undrar hur illa det hade gått om allt i detta landet skulle vara offentligt…)

  Jämförelsen med att fängsla personer i preventivt syfte ställer jag dock inte upp på. Att sitta frihetsberövad är något helt annat än att FRA ges rätt att signalspana på gränsövereskridande trafik i kabel. Om du inte håller med om detta får du gärna följa med mig på ett studiebesök till någon anstalt. Bara några timmar innanför murarna är tillräckligt för att jag ska känna vilket hårt straff det är att dömas till fängelse.

 13. Björn says:

  Jag tycker förstås min liknelse är mycket bra. 🙂 Du har rätt med det där att sitta på anstalt, men vi pratar ju om själva domförfarandet här. Själva beslutet är ungefär så.

  Men det är ändå en fråga om semantik, för det är fortfarande så att både vi aktiva och gemene man ombes att ta positiv ställning för någonting med en motivering som är hemlig.

  Visst måste saker få vara hemliga, det förstår jag som gammal underrättelsevärnpliktig. Jag både inser värdet av, och behovet av, hemlig underrättelseverksamhet. Men det är inte värdet eller behovet av hemlig underrättelseverksamhet som diskuteras — det är att införa metoder för den hemliga underrättelseverksamheten som med stor sannolikhet kan gå ut över den grundläggande personliga integriteten. Och då är det viktigt att vara just öppen.

 14. Björn says:

  Eller som Henrik Sjöholm sade på ett infomöte om den här frågan för någon vecka sedan:

  — Om det någonsin var plats för en riksdagsrevolt så vore det väl nu? 😉

 15. site admin says:

  Björn, när domstol ger polisen rätt att telefonavlyssna dig (förhoppningsvis inte dig…:-) så får du inte veta det heller. Jämför du det med att bli dömd till fängelse i preventivt syfte?

  Henrik Sjöholm skulle behövas som rådgivare både på regeringskansliet och på riksdagskansliet. Intressant är att när Centerpartiets utveckling i integritetsfrågorna gick som hetast så var det Henrik Sjöholm som drev på och på hans sida stod bland andra Maud och Åsa Torstensson. Jag stod delvis i andra ringhörnan och försvarade polisens behov av buggning och DNA-tester. Nu är det helt plötsligt jag som i partiet, tillsammans med några andra, står närmst Sjöholms integritetslinje.

  Skulle allt kring FRA vara offentligt, inklusive deras tekniska möjligheter och metoder (inom lagstiftningen såklart), så skulle resultatet av signalspaningen givetvis försämras. Det behöver man inte vara Einstein för att räkna ut. Det är ändå ett val man skulle kunna göra för att öppenheten är ett övergripande mål i ett demokratiskt samhälle, men jag är övertygad om att det inte skulle gynna svenska folkets grundläggande fri- och rättigheter.

 16. Björn says:

  Nej, du väljer nu att se rent på exekverandet av existerande lag istället för att se på införandet av en ny lag. Det är en skillnad. Som riksdagsman har du ett ansvar för att när en ny lag stiftas så är den lagen så genomlyst och så öppen som möjligt — särskilt när det gäller en lag som kränker den personliga integriteten.

  Ta till dig Integritetsskyddskommitténs rapport där just denna aspekt på lagstiftningen kom under hård kritik, och där man i stort gick utanför sitt kommittédirektiv för att prata om de nya lagar som hastas igenom av den nya regeringen. Det var tung och allvarlig kritik som riktades mot just beaktandet av integritetshänsyn — och Odenbergs lag lider av detta också.

  Ta till dig att det är ett annat läge när man ska införa en lag — då är det viktigt att lagen förstås och respekteras, och kan motiveras. Just nu hänvisas det till hemligstämplade uppgifter som motiv för lagen. Ungefär som de svenskar som fördes upp på FN:s svarta lista som terrorister, och som inte fick ta del av misttankepunkterna. Det är en kanske ännu bättre liknelse än den ovan. 🙂

  Och ta chansen att avvakta tills partiet har fått debattera frågan, öppet och djupt. Den 24:e skickas min motion från Stockholms stads distrikt (ta i trä) till Kalmar och erbjuder en ypperlig möjlighet. Distriktsstyrelsen tillstyrker motionen, och jag ser inget skäl till varför den inte ska gå igenom. Partiet är splittrat, och många är inte med partiledningen. Främst är det på grund av brådskan och bristen på information.

 17. site admin says:

  Jag instämmer i att FRA och Försvarsdepartementet skulle kunna vara mer öppna kring signalspaningen. Jag tror att de överdriver skadan som FRA skulle lida av ytterligare öppenhet. Men självklart skulle även total öppenhet av det nya förslaget göra att resultatet av signalspaning i kabel skulle försämras om det genomförs. Även den befintliga signalspaningen skulle skadas eftersom samma sökmetoder m.m. ska användas i kabel som nu används i luften.

  Jag har redan vid två tillfällen tagit upp integritetsskyddskommitténs arbete, även om jag är föräldraledig. Dels i trafiklagringsutredningen och dels i interna diskussioner kring förbättrad rättssäkerhet vid buggning. Hade andra tagit integritetsskyddskommitténs delyttrande lika allvarligt som jag så hade vi haft betydligt bättre förslag att jobba med. Att jag inte tagit upp deras kritik i samband FRA beror helt enkelt på att jag inte varit med i några sådana diskussioner under min föräldraledighet.

  Vad gäller din motion så kan ett problem bli att propositionen om utökad signalspaning redan är antagen innan vi har stämma i Kalmar.

 18. Björn says:

  Om propositionen går igenom eller om propositionen bordläggs i ett år beror väl helt på Centerpartiet, eller hur? 😉

 19. site admin says:

  Björn, Centerpartiet sitter i regeringen och man ska nog inte förvänta sig att något regeringsparti knäcker den egna regeringen.

 20. Erik says:

  Centerpartiet sitter i regeringen och man ska nog inte förvänta sig att något regeringsparti knäcker den egna regeringen.

  I en fyrpartiregering kan ju givetvis inte alla partier vara överens alltid, i så fall hade man ju lika gärna kunnat slå ihop partierna. Om en fråga är tillräckligt viktigt för att parti (och då förhoppningsvis även dess väljare) så tycker jag inte att det är det minsta konstigt om partiet vägrar gå på de andra partiernas linje.

  Inte ens som partimedlem kan jag tycka att det är helt självklart att man stödjer sin regering i varje fråga, även om det oftast vore så. Istället är det klantigt av regeringen att inte undersöka stödet i de egna leden innan de offentligör vad de tänkt göra, och så verkar det åtminstone för mig ha gått till i det här fallet. Det skrämmande i den här frågan är att det verkar som att alla borgerliga riksdagsmän som var kritiska inledningsvis antingen är tysta eller har bytt sida nu. Därför verkar det inte så orimligt att det skulle stämma som Metro skrev om för ett tag sedan att Reinfeldt har utövat påtryckningar mot det egna partiet för att få alla att rätta in sig i ledet. För mig som önskat att det blev en borgerlig regering länge så känns det, om Metro har rätt, väldigt tragiskt att det bara tog några månader vid makten innan statsministern gjorde ett i mina allvarligt fel att jag önskar hans omedelbara avgång.

 21. site admin says:

  Erik, självklart är inte alla partier överens i alla frågor. Därför finns ett samordningskansli under regeringskansliet. Men när en fråga kommit så långt att en proposition är lagd, då är frågan redan färdigförhandlad och kompromissad mellan partierna, ibland enda upp på partiledarnivå. Alltså släpps inga frågor genom som inte alla fyra partierna är med på, på det sättet undviks konflikter som ganska snart skulle leda till regeringskris.

  Sedan kan det vara så att enstaka riksdagsledamöter inte följer partilinjen, men händer det för ofta, och innebär att regeringsförslag faller så har vi gett socialdemokraterna ett osannolikt starkt argument inför valet 2010: “Se, de kan inte ens regera, alliansen är inte regeringsduglig.”

 22. Jörgen L says:

  Heder åt politiker som Ture Königson, folkpartisten som röstade efter sin övertygelse i ATP striden. Intellektuell och moralisk resning är viktigt.

 23. Pingback: Bloggen Bent - Blogginläggen » Centerpartiet i Stockholm stad sa Nej! till Odenberg

Leave a Reply

Your email address will not be published.