Högre rättssäkerhet på större tingsrätter?

Läste idag att en utredning gjord av Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen och Kriminalvårdsverket föreslår att de flesta tingsrätterna i Norrland ska läggas ner. Det skulle bara bli en kvar per län plus Gällivares pga avstånden. Motivet är “att koncentrera rättsväsendets resurser och höja rättssäkerheten” enligt en DN-artikel.

Jag har inte själv tagit del av utredningen men det ska bli mycket intressant att se vilka belägg de har för att det är högre rättssäkerhet på större tingsrätter. Kan de visa på att de som dömts i mindre tingsrätter har drabbats av sämre rättssäkerhet så är det anmärkningsvärt. Handlar det bara om en teori om att stora tingsrätter skulle kunna öka rättssäkerheten genom mer internutbildning, specialisering, erfarenhetsutbyte, effektivare handläggning, mindre balanser eller på något annat sätt så tror jag nog ändå att jag föredrar att jämföra dagens stora tingsrätter med de mindres resultat.

Statistik visar att små tingsrätter generellt har bättre måluppfyllelse än större, tror att det var Hudiksvalls tingsrätt som hade allra bäst måluppfyllelse. Dessutom var det åtminstone tidigare längst väntetider på de allra största tingsrätterna.

Visst kan det finnas fler specialiserade domare på de största tingsrätterna, men den utvärdering som gjorts av Thomas Bodströms tidigare centralisering av tingsrätterna visade inte att de sammanslagna tingsrätterna blivit mer specialiserade.

Tyvärr riskerar en sådan här utredning att bli självuppfyllande. På en nedläggningshotad tingsrätt blir stämningen sämre och det finns risk för att duktiga medarbetare söker nya jobb. Det blir svårt att nyrekrytera och mycket kraft går åt till negativa framtidsdiskussioner istället för utveckling av verksamheten. Kanske med försämrad rättssäkerhet som följd och plötsligt hade utredningen rätt i alla fall.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.