Kunskapsbrist hos kammarrättsrådet?

Vid dagens EU-nämnd var socialdemokraten och vice ordföranden i EU-nämnden Susanne Eberstein så otrevlig mot Carl Bildt (hävdade att Bildt skulle vara jävig när EU behandlar fredsprocessen i Sudan) så att jag inte kan låta bli att vara lite otrevlig mot henne.

Fick syn på en skriftlig fråga som hon ställt till infrastrukturminister Åsa Torstensson: “Vad avser statsrådet att göra för att ändra reglerna så att motorcyklar inte behöver besiktigas under vinterhalvåret?”

Enligt Eberstein, som har titeln kammarrättsråd och med andra ord är en mycket välutbildad jurist, är det ett problem att motorcyklar blir kallade till besiktning under vinterhalvåret när de inte är i bruk. Men, ursäkta, det är inte så att man måste besiktiga motorcykeln den månad som “sista siffran i registreringsnumret ger”. Det är inte samma regler för mc som gäller för bilar och registreringsnumrets slutsiffra har ingen betydelse för inställelse till besiktningen.

Enligt de nya reglerna som gäller sedan 2004 ska motorcyklar kontrollbesiktas första gången senast vid fyra års ålder och därefter senast 24 månader efter föregående besiktning. Om motorcykeln råkar bli fyra år just under vintern så har man all rätt att besiktiga den på hösten innan man ställer in den. Eberstein kan läsa mer på bilprovningens hemsida.

Jag undrar hur Åsas tjänstemän på näringsdepartementet tänker när de skriver svaret. De skulle kunna vara hur elaka som helst, men det tror jag inte att de vågar.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

3 Responses to Kunskapsbrist hos kammarrättsrådet?

 1. Bongoman says:

  Varianten på motorcyklarna blir att det blir körförbud under vintern, när den ändå är avställd, och man får bege sig till en kö på bilprovningen innan man tar den i bruk på våren.

  Problem? Knappast, förutom för de stackare som inte får tid för sin bil i maj. Pinsamt av en jurist men det finns ju inga kunskapskrav för den yrkestiteln.

 2. Nisse says:

  Sådär värst välutbildad jurist behöver man inte vara för att bli kammarrättsråd det räcker att man har en jur. kand. Konkurrensen om att bli Kammarrättsråd i Sundsvall brukar inte vara direkt mördande och det är ju regeringen som utser kammarrättsråd så den med partibok kanske kommer ifråga, vad vet jag…

 3. site admin says:

  För att bli kammarrättsråd bör du lämpligen ha gått genom domarbanan, dvs efter juris kandidatexamen ska du ha haft notarietjänstgöring i 2,5 år, du ska ha börjat domarbanan med 4 år som fiskal och därefter blir du assessor. Därefter kan du börja ansöka om ordinarie domartjänster.

Leave a Reply

Your email address will not be published.