FRA-förslaget på lagrådsremiss i alla fall

Nu har det blivit känt att regeringen fattat beslut om att skicka FRA-förslaget till lagrådet. Normalt så är förslag som går till lagrådet färdigförhandlade och det som regeringen som helhet står bakom, men den här gången så betyder lagrådsremissen snarast en kontroll för att lösa tvisten mellan försvarsdepartementet och justitiedepartementet. Frågan har inte diskuterats i Centerpartiets riksdagsgrupp ännu så jag kan inte säga att gruppen säger nej, men den har inte heller sagt ja.

Även om jag negativ till hela tanken på ge FRA de föreslagna avlyssningsmöjligheterna så har jag gått med på att skicka förslaget till lagrådet. Anledningen är att det blivit en totalblockering mellan de båda departementet och för att reda ut vem som har rätt om grundlagsenlighet och uppfyllande av Europakonventionen så skickas det till lagrådet.

Jag är övertygad om att det blir en rejäl sågning. Kan inte tänka mig att Säpo, Registernämnden och justitiedepartementets jurister har så fel som försvarsdepartementet tycker.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

20 Responses to FRA-förslaget på lagrådsremiss i alla fall

 1. floodis says:

  Att lagförslaget skickas till Lagrådet ger ingen som helst garanti för att förslaget stoppas. Det vet du och det bevisade inte minst förra regeringen. Vad hindrar denna regering från att göra samma sak?

  Personligen accepterar jag inte att lagförslaget förs något steg genom beslutsprocessen. Den bör inte ens granskas av Lagrådet för det är som sagt inget garanti för nåt, förutom ännu ett steg närmare verkligheten. Och om försvarsdepartementet nu inte tycker SÄPO, registernämden och justitedepartementets jurister har rätt, vad hindrar dem från att göra/tycka något liknande efter Lagrådets granskning? INGET!

  Tvärtom verkar det, enligt NyTeknik, finnas mycket noggranna planer på att de borgliga partierna tillsammans med socialdemokraterna ska forsätta bereda förslaget efter Lagrådets granskning. Försvarsdepartementet verkar inte ens behöva försöka hitta på nåt.

  Det här har redan gått för långt och det känns knappast bättre med allt myglande de verkar ha för sig på regeringen och departementen.

 2. site admin says:

  Du har rätt i att det inte finns några garantier för att lagrådet stoppar förslaget, men jag tycker att det är bättre att lagrådet sätter stopp redan nu innan förslaget går längre i processen. Kom också ihåg att lagen måste antas av riksdagen. Om Centerpartiets riksdagsgrupp säger nej så kan inte förslaget antas. Alternativet är att regeringen (minus Centerpartiet) skulle göra upp med socialdemokraterna istället och det är uteslutet.

 3. Det känns bra att ha personer som dig i riksdagen Johan. Du har en förståelse kring de här frågorna som tyvärr är alltför ovanlig i “maktens korridorer”.
  Jag skrev själv om dessa dumheter i en egen postning:
  http://gardebring.com/2007/01/319.html

 4. 1ll3xc says:

  Sorry Johan, du har hittills varit en av få “motvallskärringar” bland den strida ström av Orwellska framtidsbyggare som sitter där de sitter för att vara folkets röst men som nu visat sina rätta jag och hellre lägger grunden till en polisstat. Att låta detta förslag släppas till lagrådet utan att ge hals och vända ut och in på ditt eget civilkurage för att med dina partikolleger protestera å det starkaste är för mig oförklarligt! Du diskuterade nyligen Chavez antidemokratiska göranden men när vår egen demokrati är så totalt under attack som nu känns även detta overkligt! Om den här utvecklingen fortsätter så finns snart inga möjligheter att lyfta upp andra länders demokratiska problem…än mindre våra egna.

 5. site admin says:

  Vem har påstått att jag suttit stilla i båten? Som politiker måste man använda viss taktik för att nå framgång. När FRA-förslaget dök upp i november så kunde jag valt att skriva en debattartikel på DN-debatt i Birgitta Ohlsson-stil, men efter det hade jag inte haft en chans att påverka hur förslaget skulle utformas. Ingen hade lyssnat. Dessutom hade jag haft mycket mindre möjligheter att påverka andra frågor resten av mandatperioden också.

  Därför har jag försökt vara konstruktiv och få förslaget så bra som möjligt. Det är många som vill ta åt sig “äran” för att förslaget åtminstone numera innehåller några rättssäkerhetsgarantier, men jag vågar påstå att utan Centerpartiets konstruktiva förbättringsarbete hade det varit ett ännu sämre förslag som nu lagts på lagrådets bord.

  Personligen började jag med att ifrågasätta FRA och signalspaning helt och hållet. Men där har jag blivit övertygad. Jag har fått bra information och står helt och fullt för att det behövs signalspaning för att vi i Sverige ska kunna försvara oss mot yttre hot.

  Sedan är nästa fråga om FRA ska få spana i tråd på samma sätt som i luften (radio och satellit). Där är jag övertygad om att det finns ett behov, men inte att det behovet är så stort att det klarar en proportionalitetsbedömning gentemot den risk för kränkning av personlig integritet som skapas. Detta kommer lagrådet att hjälpa oss med.

  Personligen tror jag att lagrådet kommer att ha en hel del synpunkter på förslaget och därefter behöver det arbetas om radikalt, men nu kommer självklart mina möjligheter att påverka reduceras eftersom jag inte är i tjänst. Jag är övertygad om att jag kommer att få samtal då och då, och jag kommer inte att avstå från att yttra mig, men jag är föräldraledig och kommer inte att delta på de möten där de viktiga besluten fattas.

  Till slut vill jag också skriva att jag är övertygad om att många av de som nu kritiserar förslaget skulle ha större förståelse för att det behövs förändringar av signalspaningen om försvarsdepartementet och FRA vågat vara lite öppnare. Självklart måste mycket vara hemligt, det ligger i arbetets natur, men samtidigt tror jag att de som inte borde veta något om signalspaningen redan vet en hel del, och de som vet minst är svenska folket.

 6. Oscar Swartz says:

  Det där med rättssäkerhetsgarantier är väl ändå en skendebatt? Man får kritkerna att rota i detaljer: När skall spionerna enligt lag slänga bort information de samlat in och sånt. Jamen det är ju fullkomligt löjligt!! Jag sammanfattade lagrådsremissen på ett vis som visar vad det är frågan om. Ingen vettig människa skulle tro att detta gäller Sverige. Om man gissade kanske man skulle tro att det hela vore en uppfinning av den kinesiska regimen. Johan, historien kommer att döma alla riksdagsmän som driver igenom det här på ett hårt vis. Ni (de?) tänker dra fiber från alla operatörer och pumpa in nästan all kommunikation i en superdator som regimen ensam kontrollerar. Och så snackar man om när regimen måste slänga bort information i det där slutna rummet. Och regimen behöver inte vara Maud eller Mona. Poängen med robust demokratiska samhällen är att man designar dem på ett vis som försvårar att man övergår till totalitarianism på ett enkelt vis när någon annan får kontrollen. Med superdatorn är allt klappat och klart. Och poängen är inte ens klar för mig. Vilka “yttre hot” nödvändiggör att vi avskaffar demokratin??

 7. site admin says:

  Oscar, jag tycker att det är bra att du och andra bevakar frågan och bildar opinion. Det hjälper även mig när jag argumenterar i frågan. Men samtidigt tycker jag att alla behöver vara mer försiktiga med ord som “avskaffa demokratin” och liknande. Har Tyskland avskaffat demokratin? Då menar jag inte Tyskland före andra världskriget utan Tyskland år 2007. Är det något land i Europa som är rädda för att bygga system som kan leda till ett totalitärt samhälle så är det Tyskland. Men de har idag signalspaning på kabel.

  Sedan är det uppenbart att väldigt många som nu ger sig in i debatten inte vet hur FRA jobbar idag med signalspaning på radio och satellit. På ett sätt är det värre idag eftersom det nästan totalt saknas rättssäkerhetsgarantier.

  Med detta inte sagt att jag är nöjd med förslaget i lagrådsremissen utan kommer att fortsätta jobba för förbättringar trots min föräldraledighet.

 8. Oscar Swartz says:

  Det finns en stor skillnad: det är faktiskt tillåtet för vem som helst att avlyssna radio och satellit idag. Alla som vill får sätta upp en antenn!Kommunikation över tråd är tvärtom oerhört skyddad i dagens lagstiftning. Paradigmskifte är ett missbrukat uttryck och jag är inte säker på att alla läst Thomas Kuhn som använder det. Men här är det motiverat.

  Och det handlar inte alls bara om byte av teknik. Det handlar om en omdefinition från att bevaka “yttre militära hot” till “yttre hot”. Vad är detta? Räntespekulation ingår till och med i regeringens skrivning. Den struktur som sätts upp möjliggör ett avskaffande av demokratin. Demokratin blir helt beroende av de personer som leder landet. Det vill inte jag.

  Bra att du fortsätter jobba! Men du får gärna berätta vilka fruktansvärda hot vi kan räkna med att värja oss mot och som vi inte kan värja oss mot på andra vis. Terrorism motverkas t.ex. genom en ansvarsfull utrikespolitik.

 9. site admin says:

  “Yttre militära hot” till “yttre hot” är en viktig frågeställning, kanske den viktigaste. Det är också det som Säpo reagerat starkast på. Jag tycker personligen (nu kan jag inte skriva som rättspolitisk talesman för Centerpartiet längre eftersom jag är föräldraledig) att “yttre hot” öppnar för mycket och det behövs en bättre precisering i lagstiftningen. Och det är inte heller något konstigt, det är ingenting som hindrar oss från att vara väldigt preciserade i lagtexten i sådana här viktiga frågor (möjligtvis finns det de som vill ha öppningar, men det är åtminstone inte jag intresserad av).

  I Tyskland så krävs tillståndsprövningen av varje sökbegrepp som signalspaningsmyndigheten vill använda och sedan prövar en oberoende organ om tillstånd ska ges. Så tycker jag även att det ska vara i Sverige och organet ska endast kunna ge tillstånd om FRA söker för något av de i lagtexten preciserade kriterierna som förslagsvis skulle kunna vara:

  – för att kartlägga yttre militära hot mot Sverige
  – för att motverka terrorism eller annan allvarlig säkerhetshotande verksamhet,
  – för att motverka grov organiserad brottslighet med internationell anknytning,
  – för att skydda svenska civila eller militära insatser utomlands,
  – för att ge Sverige tillgång till underrättelser av vital betydelse för svensk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik.

  (Om de är någon som känner igen dessa kriterier så medger jag utan problem att jag inte hittat på dem själv.)

 10. Nan says:

  Jag hade tänkt hålla tyst, men…

  Säpo har helt rätt. Främmande för en rättstat är helt korrekt. Som jag ser det fungerar Säpo i dagsläget bra, och insyn samt styrning ligger på en lagom nivå. Angående behov, låt Säpo informera dig personligen, också. Den föreslagna metoden att leta säkerhetsproblem är barock, nyttan är obefintlig och riskerna betydande. Effektivt säkerhetsarbete bygger på att dina säkerhetskontroller är okända för den du övervakar, och följaktligen måste ändras om de når offentligheten. Jämför med 9/11, kaparna hade helt korrekta papper och metoder som de föreslagna hade inte avslöjat dem. Om man istället följt någon av de många trådar som vanligt säkerhetsarbete uppdagat skulle man sannolikt kunnat förhindra dåden.

  Rent allmänt så ser jag de allra flesta nya tvångsmedel som dykt upp efter 9/11 som hopplösa. De ökar inte säkerheten, men de kränker och kringskär vanliga människor. Lite hårddraget, ska vi skydda vårt stadsskick genom att byta till ett lika inskränkt som de som vill förstöra för oss?

 11. Jag tycker att hela resonemanget någonstans ändå mynnar ut i huruvida sådana här system överhuvudtaget bör existera. Finns de på plats så kommer de att missbrukas. Finns de på plats så kommer ändamålsglidningen. Det är inte frågan OM utan NÄR och i vilken omfattning.
  Jag har själv i egna inlägg resonerat kring det faktum att man enkelt kan börja övervaka precis all trafik (även inhemsk) genom att bara ändra i regelverkat för övervakningssystemen, det behövs inte ens ny hårdvara, ingen utomstående skulle kunna läsa av ifall regelverket i maskinerna ändrats. Nu kanske jag låter som att jag överdriver, men bara ATT det KAN göras är illa nog i mina ögon. Sedan är ju “utomlands”-kriteriet en dimridå, majoriteten av internettrafiken går ändå utomlands, så förslaget kommer att beröra varenda svensk, även om de bara surfar på aftonbladet och mailar sin brorsa i Tidaholm.

 12. Nan says:

  Ja, det finns invändningar både mot idén som sådan och mot genomförandet. Båda tillräckliga var för sig att sätta ner foten enligt min mening.

  Jag läste din blog, Anders. Brrr…

  I vissa fall ska man förhandla och jämka. I andra fall ska man bara tvärvägra. Som jag ser det är detta förslag något som är framlagt för att få fram en kompromiss där man hoppas få igenom antingen principen att lyssna på kabel och/eller att myndigheter utöver Säpo ska få tillstånd att avlyssna (direkt eller indirekt) under förevändningen rikets säkerhet. Godtycklig kompromiss kommer att tillåta det ena eller det andra, så det är i högsta grad dags att tvärvägra, och skicka tillbaka det hela till ritbordet (ny utredare, kanske någon med reell kompetens på just säkerhetshot?). Jag tror inte att centern är betjänt av att ha Odenberg som vän, helt enkelt. Om han inte gör en helomvändning.

 13. JörgenL says:

  Det jag inte förstår med FRA-förslaget är framför allt hur man kan tro att det ger nån effekt på det man vill att det ska ge effekt mot, och varför inte den diskussionen kommer upp “på bordet”?

  Vem tror att en presumtiv terrorist skulle skicka meddelanden i klartext? Det räcker ju att kommunicera med sin webmailserver över https så är man väldigt långt skyddad mot avlyssning.

  Konsekvensen blir ju som med de flesta av de här förslagen att de enda man i praktiken kommer att avlyssna är “vanligt folk” och hela motivet med avlyssningen faller ju.

  Terrorister som är tillräckligt smarta för att faktiskt vara ett hot bör väl rimligen vidta åtminstone så pass enkla säkerhetsåtgärder?

  Varför ifrågasätter ingen politiker detta? Johan?

 14. site admin says:

  Jag tycker definitivt att behov och effekt av förslaget måste redovisas bättre än vad som skett hittills. Jag har fått kunskap om behovet och också en okej redovisning av vad man tror effekten kan bli. Man ska inte underskatta vad FRA kan hitta (vilket också är ett argument mot förslaget om metoderna skulle missbrukas) och man ska inte överskatta varken terrorister eller andra som inte borde vilja bli avlyssnade (varken av FRA eller av polis vid brottsmisstanke). Varför använder värdetransportrånare ofta sina mobiltelefoner direkt efter ett rån? Borde de inte förstå att det kan avslöja dem?

 15. 1ll3xc says:

  Johan, du tycker att man ska vara försiktig med användandet av uttrycket “avskaffa demokratin”? För mig är detta resonemang helt främmande! Nu om någonsin tidigare önskar jag att personer i maktposition, det politiska etablissemanget etc nyttjade detta uttryck. Var sätter du själv ribban för var det uttrycket är lämpligt att använda om inte ens grundläggandet av en samhällskontroll färgad av Securitate, Stasi etc är tillräckligt matchande definition?

 16. site admin says:

  Avskaffad demokrati innebär diktatur. Fråga frihetskämpar i Nordkorea, Vitryssland eller Förenade Arabemiraten om de tycker att Sverige har avskaffat demokratin. Jag tror att de skulle bli högst förvånade över påståendet.

  Sedan håller jag med om att den s.k. terrorismbekämpningen i framförallt USA inneburit försämrad demokrati, men det är inte samma sak som avskaffad demokrati.

 17. JörgenL says:

  Avskaffad eller försämrad. Tja, jag kan hålla med om att det är viktigt att inte förstöra ordens valör, demokratin är inte AVSKAFFAD för att man ger FRA möjlighet att avlyssna oss, MEN vad som händer är att det blir mycket enklare att glida över i ett tillstånd där demokratin steg för steg försämras så att man till slut hamnar i ett tillstånd där folk inte vågar uttrycka sina åsikter längre eftersom de inte vet när det kommer tillbaka och skadar dem.

  Vi får inte glömma rättskandalerna som gällde SÄPO-registreringen och de som drabbades av yrkesförbud därav, tex snickaren i Karlskrona, vad han nu hette, som inte godkändes i SÄPO-kontroll när han skulle söka jobb på karlskronavarvet. Det här var en konsekvens av hemlig övervakning som SÄPO bedrev på 60-70 talet.

  Om vi inte ser upp med det här så hamnar vi VÄLDIGT lätt i en motsvarande situation. Mycket material samlas in och sparas, samkörs och bedöms av övervakare som inte ser sammanhangen materialet kommer ifrån.

  När informationen väl är registerad så är den nästan omöjlig att ifrågasätta eftersom det nästan aldrig anges att källan till en upplysning är ett hemligt register.

  Det kanske är en skröna, men jag läste nånstans att en 4-åring blivit stoppad på inrikesflyget i USA för att han var med på en terroristlista. Oavsett om det är sant eller inte, så är det den typen av problem som den här typen av registrering medför.

  I datasammanhang brukar man alltid säga att det är farligt att använda information till ett annat ändamål än det den producerades för, eftersom den kan betyda något helt annat då. Det gäller i allra högsta grad för den här typen av avlyssning.

 18. site admin says:

  Jörgen, jag tycker du har helt rätt. Man får aldrig glömma bort vilka misstag som gjorts tidigare, de skulle kunna hända igen. Det viktiga är då att se till att det finns mekanismer i systemet som förhindrar detta.

  Det sista du skriver är vad vi kallar ändamålsprincipen. Vet inte om det heter så i “datasammanhang”, men när vi kräver integritetskonsekvensbeskrivning av ett förslag så är ändamålsprincipen, behovsprincipen och proportionalitetsprincipen vad vi menar.

 19. 1ll3xc says:

  Du skrev tidigare som motivering till att du och övriga inom Centern inte protesterade mer högljutt mot FRA-övervakningen: “Jag är övertygad om att det blir en rejäl sågning. Kan inte tänka mig att Säpo, Registernämnden och justitiedepartementets jurister har så fel som försvarsdepartementet tycker.”

  Tja, jag kan ha fel men om det här är en “rejäl sågning” så har jag nog grovt missuppfattat definitionen på det uttrycket:

  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=145&a=615742&rss=1399

 20. site admin says:

  Visst har jag och många andra som kritiserat förslaget haft fel i den juridiska bedömningen. Fortfarande kan man vara kritisk mot förslaget som helhet, att det inte ska finnas någon signalspaning överhuvudtaget osv, men de tidigare välanvända argumenten om att förslaget bryter mot grundlagen och Europakonventionen har blivit rejält försvagade genom lagrådets yttrande.

  Ibland får man krypa till korset och inse att man hade fel. Men fortfarande kommer jag att jobba för att förslaget ska förbättras med ytterligare vad gäller rättssäkerheten och skyddet av den personliga integriteten.

Leave a Reply

Your email address will not be published.