Jag är inget transportkompani

Det är inte utan förvåning när man hör en riksdagsledamot säga att riksdagen är ett transportkompani. Det är verkligen dålig kritik till sig själv. För den som sitter tyst och inte ser till att vara med i beslutsprocessen före frågan är uppgjord mellan partierna, ja, han eller hon blir ett transportkompani. Men det är inte “regeringens” fel, det är den enskilde riksdagsledamotens.

Sedan är det självklart att alla inte är med i beslutsprocessen i alla frågor, utan vi har våra utskottsområden där vi har ansvar inom riksdagsgruppen. Men det skiljer inte sig från när vi var i minoritet, det var samma sak som gällde då. Ska man komma tidigt in i beslutsprocessen i frågor som inte ligger under det egna utskottet gäller det att hålla kontakten med den ledamot som har ansvaret inom riksdagsgruppen, men även det ligger på det egna ansvaret. Jag blir så trött på gnällspikar, och de finns tydligen även i riksdagen. Man kan inte sitta och vänta på att “bli informerad”, information inhämtar man och möjlighet att påverka tar man.

Sedan finns det viss berättigad kritik, som alltid. När budgeten gjordes upp direkt efter valet, då var påverkansmöjligheterna för oss i riksdagen ganska små, och speciellt för de som var nyinvalda. Det var en mycket speciell situation med alldeles för kort tid för en ordentlig budgetprocess, men det beror på budgetlagen som regeringen är skyldig att följa.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.