Utrikesminister Bildt instämmer i kritiken mot bristande rättssäkerhet

Riksdagsledamot Johan Linander (c) om terrorlistningen:

Utrikesministern intar nu en ny inställning angående de terrorlistningar som FN:s Säkerhetsråd gör. Det anser Johan Linander, rättspolitisk talesman för centerpartiet.

Linander har i en fråga ställd till utrikesministern angående terrorlistningen fått ett svar som skiljer sig från de som utrikesministern tidigare gett angående listades rätt till rättslig prövning av Säkerhetsrådets beslut.

– Det är glädjande att Carl Bildt nu uttalar sitt stöd för att de som är uppsatta på FN:s terrorlista ska få rätt till en oberoende och opartisk prövning. Det är en grundläggande mänskliga rättighet och den måste respekteras. Jag utgår från att utrikesministern nu aktivt driver denna fråga i FN och andra internationella instanser, säger Johan Linander.

I sitt svar till Johan Linander skriver Carl Bildt:

”Fortfarande saknas dock en tillfredsställande avlistningsprocedur och en möjlighet till en oberoende och opartisk omprövning av säkerhetsrådets listningsbeslut. Regeringen kommer därför också framgent att ge hög prioritet åt att tillsammans med likasinnade länder verka för tillfredsställande rätts¬säkerhetsgarantier i sanktionssystemen, inklusive stärkta möjligheter
till omprövning av säkerhetsrådets beslut.”

This entry was posted in Pressmeddelanden. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.