Resningsmyndighet

Jag var ikväll med i Aktuellt om en fristående resningsmyndighet. Justitiekanslern föreslår en sådan för att han menar att åklagarna inte klarar av sin objektivitet i resningsärenden.

För det första tycker jag att man måste ifrågasätta behovet. Finns det oskyldigt dömda som söker resning, som Åklagarmyndigheten anser inte ska få resning och som Högsta Domstolen därför bestämmer att de inte ska få resning? Om svaret är ja, så måste frågan ställas om vederbörande skulle fått resning med en speciell resningsmyndighet (dvs att det skulle finnas ny bevisning eller på andra sätt resningsgrunder som åklagarna och HD missat eller inte velat ta upp). Är inte svaret ja även på denna fråga så blir det ingen ökad rättssäkerhet med JK:s förslag.

Man ska i sammanhanget också komma ihåg att det är inte samma åklagare, och inte ens åklagare från samma kammare, som får ansvar för ett resningsärende som hade målet vid första tillfället. Visst tillhör de samma yrkeskategori, men även i en ny resningsmyndighet skulle det förmodligen bli åklagare (även poliser, advokater och domare skulle vara möjliga, men det krävs utredningskompetens) som får en ledande roll.

I frågan finns det olika åsikter inom alliansen. Kristdemokraterna har länge tyckt som JK medan vi andra tre inte varit inne på den linjen. Att vi tycker olika är inte så dramatiskt, vi klarar den diskussionen utan större problem.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

One Response to Resningsmyndighet

  1. Leffe says:

    Tilläggas kan att idén om resningsmyndighet ursprungligen kommer från England, om jag minns rätt. Och där har man den lilla egenheten att domar inte kan överklagas i skuldfrågan (eftersom den avgörs av en jury). Bevisfrågorna får därför bara en eninstansprövning där, ungefär som i Anna Sjödin-målet, även då långa fängelsestraff döms ut.

    Sedan har visserligen också Norge prövat systemet, med som jag förstått saken begränsad framgångi ett begränsat antal fall.

    Jag tror att vi bör förlika oss med tanken på att det inte finns någon 100%-ig rättvisa. Hela resningsinstitutet är besvärligt, eftersom bevisvärderingen försvåras ju längre tid som går från det att brottet inträffade.

    Det ska verkligen krävas något extraordinärt för att upphäva en lagakraftvunnen dom.

Leave a Reply

Your email address will not be published.