Hård kritik mot Justitiekanslern

Jag har tidigare kritiserat justitiekansler Göran Lambertz för att han sa att det fanns poliser som ljugit i domstol så att det sitter oskyldiga i svenska fängelser. JK kan vara lite väl svepande i sina utlåtanden och det kan vara värt att kritisera.

Samtidigt tycker jag att professorerna Christian Diesen och Madeleine Leijonhufvud samt tidigare justitierådet Ingela Nyström går för långt i sin kritik på dagens DN-Debatt. Att säga att Lambertz är olämplig som JK och att han skadar både rättsväsendet och enskilda personers rättssäkerhet är att ta i på ett vårdslöst sätt. De har lika lite bevis för ett sådant påstående som de hävdar att Lambertz hade för påståendet att det finns oskyldigt dömda i svenska fängelser.

Till råga på allt passar föredettingen Bodström på att hänga på kritiken. Han tycker att vår nuvarande justitieminister Beatrice Ask ska “ta tag i problemet“. Och vad gjorde han själv när han var justitieminister? Tog han “tag i problemet”. Inte alls. Efterklok eller bara populistisk, välj själv.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

2 Responses to Hård kritik mot Justitiekanslern

  1. Leffe says:

    En anledning att starta en sådan där resningsmyndighet med rätt att utreda (men inte besluta) är att man då kan göra Lambertz till chef för den och därpå utse en ny JK som fokuserar på sin uppgift, istället för att visa upp sig i media?

    Sedan utvärderar man resningsorganet och lägger ned det efter säg två år. En prisvärd lösning?

  2. site admin says:

    Jag är skeptisk…:-)

Leave a Reply

Your email address will not be published.